Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Bocker Jaroslav

19.2.1940 -

Popis

Sochař, medailér a kreslíř. Působí v Plzni. Od roku 1977 byl členem SČVU, po roce 1989 Unie výtvarných umělců ČR.

Narodil se 19. února 1940 v Křimicích. Studoval v letech 1962 - 1966 VŠUP Praha (J. Malejovský, J. Kavan), 1966 - 1968 AVU Praha (K. Hladík, K. Lidický). Po ukončení studií odjel na šestiměsíční studijní cestu po západní Evropě, kde navštívil celou řadu muzeí umění. Po studiích pracoval jako ilustrátor pro časopisy a vytvářel drobná dekorativní díla pro architekturu (mříže, osvětlovadla, vývěsní štíty). Souběžně se věnoval i volné tvorbě, zejména komorní plastice a portrétu. Realizoval také několik prací ve veřejném prostoru, zejména v kameni.

Od roku 1989 vyučoval sochařství na Katedře výtvarné kultury ZČU. V druhé polovině devadesátých let počet zakázek pro veřejný prostr poklesl. Nejvýznamnější prací byla replika zničeného sousoší Karla Kotrby z Památníku národního osvobození v Plzni. Zároveň však také vyšla najevo jeho spolupráce s StB, která ho od roku 1976 registrovala jako agenta. To pak v důsledcích vedlo i k široce medializovanému odmítnutí jeho sochy generála Pattona pro město Plzeň (následně byla instalována v Dýšině).
Tvorba Jaroslava Bockera se hlásí k meziválečným novoklasicizujícím tendencím, které však přejímá naprosto doslovně. Jeho realistický projev často sklouzává k suché a povrchní popisnosti, což je patrné zejména na soše Generála Pattona.

Skupinové výstavy

1969 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
1974 Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce, Praha
1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha
1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava
2006 SOCHAři 2006, Výstavní síň Masné krámy, Západočeská galerie v Plzni

Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích

125. výročí narození básníka Františka Ladislava Čelakovského uctilo město slavnostním večerem 14. června 1924 a den ...

Příroda
Příroda

Investorem byly Technické služby města Aše, správce hřbitova. ...

Matka s dítětem
Matka s dítětem

Socha, původně "v parkové úpravě v centru města" (Spolupráce výtvarníka s architektem, 1988), byla na současné ...

Příroda
Příroda

Investorem byly Technické služby města Aše, správce hřbitova. ...

Mládí
Mládí

Probuzená
Probuzená

Holubice
Holubice