Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Fládr Ladislav

27.6.1935 - 29.08.2007

Popis

Sochař, medailér. Působil v Plzni. Člen SČVU (od 1964), Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti, Asociace umělců medailérů v Praze, skupiny Kontakt, skupiny P 89.

Narozen 27. června 1935 v Chlumčanech. Studoval na Pedagogické fakultě v Plzni (J. Wenig, J. Krátký) a v Prešově (J. Hlavsa) obor výtvarná výchova (1954 - 58). Dlouhodobě působil na LŠU (později ZUŠ) v Plzni, od 1992 jako ředitel, v rámci své pedagogické činnosti vydal učebnici Modelování. Realizoval na dvacet prací pro veřejný prostor, intenzivně se věnoval medailérské tvorbě (např. Pamětní medaile lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni). Ve svém díle sledoval především základní impuls kubismu, „který chápal v rozpětí celoživotního díla jako metodu čitelné výstavby a logické traktace hmoty v prostoru vyjadřující harmonický skladebný princip. (...) Není přitom třeba zakrývat, že až umanuté trvání na slohovém názoru, který se vývojově uzavřel před řadou desetiletí, ztělesňuje konzervativní pozici odmítající aktivně reflektovat živé výtvarné dění a do jisté míry rezignující i na ambicióznější vlastní tvůrčí vývoj." (Petr Jindra). Zemřel v Plzni 29. srpna 2007.

 

Samostatné výstavy

2008 Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov

2008 Galerie města Plzně

2005 Galerie A.D. 1551, Tábor (s J. Krátkým)

2001 Galerie Jiřího Trnky, Plzeň (s J. Krátkým)

1998 Muzeum, Blovice (s J. Krátkým)

1997 Dílo Americká, Plzeň (s V. Malinou)

1995 Abensberg, SRN (s K. Němcem, J. Krátkým, K. Štíchou)

1984 Dílo Červené srdce, Plzeň

1983 Výstavní síň Luna, Plzeň

1982 Galerie výtvarného umění v Chebu (s J. Paterou, Frauknecht K. )

1981 DU České Budějovice (s L. Topinkou)

1969 Dílo Červené srdce, Plzeň (s M. Tázlerem)

1964 Výstavní síň Západočeského muzea, Plzeň (s M. Zdeňkem)

1962 Letohrádek Ostrov n. O., GU Karlovy Vary (s L. Topinkou, J. Wenigem)

1960 Muzeum Chodska, Domažlice (s J. Krátkým, M. Zdeňkem)

 

 

 

 

Skupinové výstavy

2007 Výtvarné profily, Muzeum jižního Plzeňska, Blovice

2006 SOCHAŘI 2006, Západočeská galerie, Plzeň

2004 FIDEM XXIX, Seixal, Lisabon

2003 4. medailérský salon, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště

2001 Tvůrčí skupina P 89 Plzeň, Galerie V Zahradě, Kolín

1999 Třetí salón medaile a plakety, Jablonec nad Nisou

1999 Třetí salón medaile a plakety, Jihlava

1996 Česká medaile 1987-1996, Pražský hrad, Praha

1994 Akt na medaili a plaketě, Brno

1992 První salón české medaile, Brno

1991 České dějiny na plaketě a medaili, Pražský hrad, Praha

1989 II. mezinárodní kvadrienále medailí, Kremnice

1988 Západočeští výtvarní umělci, Mánes, Praha

1987 Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha

1987 Česká medaile a plaketa, Berlín

1985 Vyznání životu a míru, Praha

1979 Výtvarní umělci dětem, Mánes, Praha

1978 Umění vítězného lidu, Praha

1970 SČVU, Krakov, Poland

1969 Tvůrčí skupina Kontakt, Oldenburg, NSR

1968 Výstava mladých 68, ÚLUV, Praha

1968 I. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, GVU Cheb

1967 Výstava mladých 67, ÚLUV, Praha

1966 Kontakt, Výstavní síň Západočeské galerie, Plzeň

1966 Kontakt, Galerie umění, Klatovy

1961 Ostrov (s L. Topinkou a J. Wenigem)

Památník budovatelům Plzně
Památník budovatelům Plzně

Keramický reliéf
Keramický reliéf

Součást umělecké výzdoby budovy PVT v Klatovech, jejímž autorem je plzeňský architekt Miloslav Hrubec (mj. autor ...

Vítězný Únor
Vítězný Únor

V autorském soupisu prací B. Holakovského má číslo 89. Fotografie se v jeho archivu zatím nenašla. ...

Dvojice
Dvojice

Matka s dítětem
Matka s dítětem

Sídliště Jižní předměstí bylo postaveno podle projektu ing. arch. Miloslava Pixy z plzeňského Stavoprojektu, je otázkou, ...

Čistý pramen
Čistý pramen