Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Glos Vilém

04.15.1880 - 2.4.1939

Popis

Sochař. Působil v Klatovech, před I. světovou válkou a během ní v Sofii. Člen Umělecké besedy.

Narodil se 4. prosince 1880 ve Štěpanicích, vzdálených zhruba tři kilometry od Nové Paky. V letech 1894 až 1898 se vyučil u Antonína Suchardy ml. (1843 - 1911), otce známých sochařů Vojtěcha a Stanislava. Před první světovou válkou se s ním setkáváme v Klatovech, kde pracoval na sochařské výzdobě děkanského kostela. Regotizaci děkanského kostela prováděl architekt Josef Fanta, sochařskou výzdobu měl na starosti Čeňek Vosmík. Hned po ukončení klatovských prací někdy před r. 1910 odjel do Bulharska, kde pracoval na výzdobě monumentálního dómu Alexandra Něvského v Sofii. V Bulharsku v té době působilo několik českých umělců, například Jan Václav Mrkvička, který tu získal velké renomé a podílel se i na výzdobě chrámu Alexandra Něvského, či Jaroslav Věšín. V Sofii Byl Glos údajně majitelem velké sochařské dílny, která pracovala zejména na výzdobě chrámových portálů.

Na začátku války byl jako přední člen tamní kolonie Čechů na základě intervence rakouské vlády zatčen a téměř celou válku vězněn. 1917 mu bylo přiznáno bulharského občanství.

Po válce se Glos vrátil do Čech. V červnu 1920 přijel do Klatov za bývalými přáteli. Nespíš mezi nimi byl i Vojtěch Pták, který se podílel i na kamenických pracích při regotizaci kostela. Glos se totiž téměř vzápětí po svém příjezdu ujímá v jeho kamenickém závodě práce na pomníku padlým vojínům v Dolanech a pro tuto firmu pracuje i nadále. 1922 realizuje klatovský legionářský pomník, své nejvýznamnější dílo. 1924 se osamostatňuje. Vytvořil celu řadu pomníků padlých, živil se běžnými kamenosochařskými zakázkami, tedy zejména náhrobky. Část válečných pomníků a také některé náhrobky se svým figurativním pojetím a v případě klatovského pomníku i měřítkem a velkorysým rozvrhem vymykají dobové produkci; větší část je však skromnější a na první pohled je jen těžko odlišíme od produkce ostatních dílen. Dochované sochy neprozrazují téměř žádnou osobitost. Jde výhradně o práce dělané na zakázku, potřebu tvořit „pro sebe" zjevně neměl.

Z výše uvedeného soupisu vyplývá, že po vzepětí prvních poválečných let, kdy přišel s novými kompozicemi, které získaly okamžitý ohlas, postupně v polovině dvacátých let převážila jistá rezignace. Nadále si vystačil s reprodukováním jednoho vzoru na několika pomnících, někdy v drobných obměnách. Druhou tendencí, kterou lze vystopovat, je směřování od náročných figurativních pomníků k jednodušším, často geometricky pojatým kompozicím.

V porovnání s dobovou produkcí však všechny Glosovy pomníky vystupují nad úroveň místních dílen. Je schopen přijít s pomníkovou kompozicí a většinou volí odlišná řešení, než jaká užívá pro náhrobky, což je častou slabinou místních kamenosochařů. I ty nejjednodušší pomníky mají kultivovanou podobu v práci s detailem, architektonickým řešením a písmem a usilují o jednoduchý monumentální účin. Nenajdeme zde základní nešvary, které se objevují jinde: zahlcení textem či excesy v sochařském zvládnutí figur, kdy dojemně neumělé figury vojáků či lvů zjevně překračují schopnosti svých tvůrců.

V roce 1933 se Glos stal dokonce členem Umělecké besedy, více o tomto členství - kromě zachované průkazky z tohoto roku - není známo.

Ve čtvrtek 20. dubna 1939 náhle umírá ve věku pouhých 59 let. 22. dubna je pohřben na Městském hřbitově v Klatovech. Nedožil se tak zániku svého nejvýznamnějšího díla, klatovského legionářského pomníku, který byl odstraněn za okupace v červnu 1940.

 

Dvě konzoly s hlavami Adama a Evy
Dvě konzoly s hlavami Adama a Evy

Druhou fázi regotizace klatovského děkanského kostela Narození Panny Marie řídil architekt Fanta, na sochařské výzdobě se ...

Pomník padlých rodáků klatovských ve světové válce
Pomník padlých rodáků klatovských ve světové válce

Pomník legionářů v Klatovech byl největší Glosovou pomníkovou prací. Přímým impulsem k jeho postavení se stal ...

Pomník padlých v I. světové válce v Dolanech
Pomník padlých v I. světové válce v Dolanech

Jedná se o vůbec první Glosovou poválečnou práci tohoto druhu. Dolanská obec ztratila asi 35 mužů, ...

Dívka s růžemi II
Dívka s růžemi II

Socha existuje ve dvou stejných verzích - jedna se nachází na ostrůvku rybníčku v Městských sadech, ...

Pomník popraveného italského legionáře Tomáše Vrby v Loretě u Týnce
Pomník popraveného italského legionáře Tomáše Vrby v Loretě u Týnce

Klatovská Jednota čsl. obce legionářské byla s klatovským pomníkem zřejmě spokojena, a tak vzápětí Glosovi zadala ...

Dívka s růžemi I (náhrobní figura)
Dívka s růžemi I (náhrobní figura)

Socha existuje ve dvou stejných verzích - jedna se nachází na ostrůvku rybníčku v Městských sadech, ...

Pomník padlých v I. světové válce ve Strážově
Pomník padlých v I. světové válce ve Strážově

Figurativní pomník na místě bývalé kašny na vodu byl odhalen 26. srpna 1924. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Bezděkově
Pomník padlých v I. světové válce v Bezděkově

Autorem pomníku je klatovský sochař Vilém Glos, který podobných pomníků provedl na Klatovsku a Domažlicku celou ...

Pomník padlých v I. světové válce v Dubí u Kladna
Pomník padlých v I. světové válce v Dubí u Kladna

Glosovy pomníky se omezují na relativně sevřenou oblast Klatovska a Domažlicka. Dubí je prakticky jedinou výjimkou. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Obytcích
Pomník padlých v I. světové válce v Obytcích

V záznamníku uveden podrobný rozpočet (celková cena 5.000 Kč) a skica, odpovídající výslednému stavu. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Tlumačově
Pomník padlých v I. světové válce v Tlumačově

V pracovním záznamníku uvedena cena 9.000 Kč, rozpočet, náčrtek a datum 1.7. 1927 ...

Pomník padlých v I. světové válce v Žinkovech
Pomník padlých v I. světové válce v Žinkovech

Pomník byl slavnostně odhalen 29. 8.1926. V pracovním záznamníku uvedena cena 14.000 Kč, podrobný rozpočet (na ...

Náhrobek rodiny Strejcovy na Městském hřbitově v Klatovech
Náhrobek rodiny Strejcovy na Městském hřbitově v Klatovech

V pracovním záznamníku uvedena cena 18.000 Kč, podrobný rozpočet a náčrtek ...

Hrobka rodiny Pavlukovy na Městském hřbitově v Klatovech
Hrobka rodiny Pavlukovy na Městském hřbitově v Klatovech

Dle pracovního záznamníku provedla „švédské práce“, tj. práce černé švédské žule, firma Herzán ...

Hrobka rodiny Pavlukovy na Městském hřbitově v Klatovech
Hrobka rodiny Pavlukovy na Městském hřbitově v Klatovech

Dle pracovního záznamníku provedla „švédské práce“, tj. práce černé švédské žule, firma Herzán ...

Pomník padlých v I. světové válce v Nalžovských (původně Stříbrných) Horách
Pomník padlých v I. světové válce v Nalžovských (původně Stříbrných) Horách

28. října 1928 byl pomník padlým odhalen i ve Stříbrných - dnes ...

Pomník padlých v I. světové válce v Pocinovicích
Pomník padlých v I. světové válce v Pocinovicích

Dle pracovního zápisníku si účtoval cenu 9 000 Kč. V archivu klatovského muzea je zachována ...

Busta Františka Palackého
Busta Františka Palackého

Mramorové poprsí Františka Palackého pro 11. pěší pluk v Písku, který ...

Pomník padlých v I. světové válce v Malonicích
Pomník padlých v I. světové válce v Malonicích

Podle Glosových údajů stál pomník 6000 Kč. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Slavíkovicích
Pomník padlých v I. světové válce v Slavíkovicích

Podle pracovního deníku stál pomník 8 000 Kč. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Slavíkovicích
Pomník padlých v I. světové válce v Slavíkovicích

Podle pracovního deníku stál pomník 8 000 Kč. ...

Pomník padlých v první světové válce ve Švihově
Pomník padlých v první světové válce ve Švihově

Ve Švihově vznikl 28. dubna 1930 „Výbor pro postavení pomníku padlým vojínům ve Švihově“, jehož podrobné ...

Hrobka rodiny Pechmanovy na Městském hřbitově v Klatovech
Hrobka rodiny Pechmanovy na Městském hřbitově v Klatovech

V autorově pracovním deníku schematický náčrtek (definitivní řešení bychom v něm jen těžko poznali) a cena ...

Pomník padlých v I. světové válce ve Střelských Hošticích
Pomník padlých v I. světové válce ve Střelských Hošticích

Objednavatelem byla Osvětová komise Střelské Hoštice, pomník stál 8000 Kč. V klatovském muzeu se dochovala kresba, ...

Pomník padlých v I. světové válce v Poleni
Pomník padlých v I. světové válce v Poleni

Podle údajů v pracovním deníku stál pomník 7000 Kč. ...

Dvě protějškové pamětní desky padlým v I. světové válce v interiéru bývalé školy v Chudenicích
Dvě protějškové pamětní desky padlým v I. světové válce v interiéru bývalé školy v Chudenicích

Asi poslední z řady svých pomníkových realizací provedl Glos v Chudenicích. Zde ...

Náhrobek Tomáše Tichého na hřbitově v Týnci u Klatov
Náhrobek Tomáše Tichého na hřbitově v Týnci u Klatov

Glosův náhrobek nepatří mezi výjimečné realizace, ale přesto je zajímavý alespoň z kulturně-historického ...

Pomník padlých v I. světové válce v Malechově
Pomník padlých v I. světové válce v Malechově

Podle autorova pracovního deníku stál pomník 6000 Kč. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Mrákově
Pomník padlých v I. světové válce v Mrákově

V deníku cena 12 000 Kč, pomník měl být dodán 1. července 1934. ...

Pomník padlých v I. světové válce v Těšovicích
Pomník padlých v I. světové válce v Těšovicích

V záznamníku nacházíme zápis „Pomník pro komitét v Těšovicích u Kolovče za 7 tisíc ...

Keramická kašna v Třemošné
Keramická kašna v Třemošné

Keramická mříž a kruhový reliéf Cizineckého domu Škoda Plzeň
Keramická mříž a kruhový reliéf Cizineckého domu Škoda Plzeň

Keramická kašna v Třemošné
Keramická kašna v Třemošné

Kocourek, Palcát-socha u stejnojmeného hotelu, Tábor
Kocourek, Palcát-socha u stejnojmeného hotelu, Tábor

Hrobka rodiny Pechmanovy na Městském hřbitově v Klatovech
Hrobka rodiny Pechmanovy na Městském hřbitově v Klatovech

V autorově pracovním deníku schematický náčrtek (definitivní řešení bychom v něm jen těžko poznali) a cena ...

Moc
Moc

Novostavbu radnice po jejím požáru opět zajišťoval Josef Fanta se svým tradičním spolupracovníkem sochařem Čeňkem Vosmíkem. ...

Pomník padlých letců na letišti v Klatovech
Pomník padlých letců na letišti v Klatovech

Pomník legionářů v Klatovech Viléma Glose byl zničen okupační správou. Jeho fragment (část z pravého boku ...

Pomník padlých v I. světové válce v Hrádku u Sušice
Pomník padlých v I. světové válce v Hrádku u Sušice

Pomník , zřízený dle nápisu péčí místního požárního sboru a dalších občanů obce, byl odhalen 20. ...

Reliéf s ženským portrétem na náhrobku v Domažlicích
Reliéf s ženským portrétem na náhrobku v Domažlicích

Náhrobek Emanuela Hrdličky v Klatovech
Náhrobek Emanuela Hrdličky v Klatovech

Dvě alegorické sochy horníků, původně u budovy hornické zotavovny (bývalý zámek) v Újezdci u Klatov
Dvě alegorické sochy horníků, původně u budovy hornické zotavovny (bývalý zámek) v Újezdci u Klatov

Zámeček v Újezdci u Klatov, v němž se dnes nachází Domov pro seniory, byl posledním soukromým ...