Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Jubilejní sloup se sochou Karla IV. v Karlových Varech

Max Josef

Časové údaje
1858

Materál
zinkal (kamal)

Umístění
Karlovy Vary, park Jeanna de Carro před vilou Lützow v jihozápadním svahu Tříkřížového vrchu

Souřadnice
12.885653, 50.223558

Popis

Zřízení pomníku souvisí s jubilejními oslavami vzniku města v září 1858. Od tohoto roku se nalézá na dominantním místě v městských sadech. Bohužel nebylo dosud zjištěno, jak a kdy město dílo získalo. (Josef Max zemřel už r. 1855.) Existují však dobová svědectví o ostrých kritikách tohoto umístění, nebot socha nebyla kvůli svému umístění v přílišné výšce údajně vidět.

"Traduje se historka, že baron Lützow nechal pro názorové neshody s karlovarskými radními a jako výraz opovržení nad umístěním nevelké plastiky císaře Karla IV. přemístit plastiku kočky ze zadní části zahrady a posadit ji na třímetrový sloup do středu kamenného rondelu." (Památky a příroda Karlovarska)

Literatura

Jindřich Kovařík, Václav Minařík, Restaurování jubilejního sloupu s postavou císaře Karla IV. z Karlových Varů, in: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů. Cheb, 5.-7. září 2006. Brno : Technické muzeum v Brně, 2006

Památky a příroda Karlovarska

Autor hesla
?

Spravedlnost
Spravedlnost