Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Malejovský Josef

19.4.1914 - 20.12.2003

Popis

Sochař, řezbář a pedagog

Sochař Josef Malejovský se narodil 19. dubna 1914 v Holicích. V letech 1929-1931 studoval na Státní uměleckoprůmyslové škole bytového průmyslu v Praze (dnešní Střední uměleckoprůmyslová škola). Na škole získal vzdělání v oborech řezbářství a sochařství pod vedením učitelů Františka Kmenty a Damiana Pešana. Dále studoval v letech 1931-1936 na pražské Uměleckoprůmyslové škole v ateliéru Karla Dvořáka. Během německé okupace Malejovský pracoval jako Dvořákův asistent. Po studiích nastoupil dvouletou vojenskou službu. Poté pracoval jako retušér v keramickém závodě nebo jako pomocný dělník. Ve 40. letech se stal členem SVU Mánes. Ve své tvorbě se věnoval znázornění témat žánrové povahy, dominantní úlohu na jeho prací sehrávala drapérie, která mnohdy pohlcuje tělesnost sochy. Malejovský se během války často obracel k tématu nacistické okupace např. v sochách Smutek, V bouři, Tragédie, Po úderu. V roce 1946 vstoupil do Komunistické strany Československa. Po válce přijal místo asistenat na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, kde působil hlavně v ateliérech Jana Laudy, Karla Pokorného, Josefa Wagnera a Bedřicha Stefana. Roku 1953 byl jmenován docentem a roku 1962 profesorem. Svou první příležitost pro monumentální realizaci získal v roce 1953 díky vítězství v soutěži na hlavní vrata Národního památníku na Vítkově, která byla realizována roku 1958. Malejovského tvorba se nesla zcela v duchu socialistického realismu. Díky tomu získal mnoho zakázek na pomníkovou tvorbu-mimo jiné sochu J. V. Stalina v Plzni (1953), Jana Žižky v Trocnově (1960), Otec a syn v Semilech (1960), pomník Aloise Jiráska v Hronově (1961) nebo pomník bratří Čapků v Malých Svatoňovicích (1969). Od sedmdesátých let zastával vedoucí funkci ve Svazu československých umělců. Malejovský je také autorem pomníku Klementa Gottwalda pro Teplice, Vsetín, Hradec Králové a Jihlavu. Jednou z jeho posledních realizací je pomník Bedřicha Smetany na pražském nábřeží (1984). Roku 1976 byl zvolen do Sněmovny lidu Federálního schromáždění, kde setrval až do roku 1986. Za svou politickou loajalitu si několikrát vysloužil Státní cenu Klementa Gottwalda, řád Vítězného února a mnoho dalších státních vyznamenání. Zemřel 20. prosince 2003 v Trutnově.

Samostatné výstavy

1966 - Josef Malejovský: Reliéfy a plastiky pro architekturu, Galerie Nová síň, Praha

1986 - Josef Malejovský, Letohrádek královny Anny, Praha

1988 - Josef Malejovský: Výběr z díla, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

Skupinové výstavy

1940 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1943 - Umělci národu 1943, Praha

1943 - Mánes 1943, Mánes, Praha

1944 - Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha

1946 - Mladé české sochařství, Topičův salon, Praha

1949 - Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Zlín

1949 - Sculptura cehoslovaca, Institutul roman pentru relatiuni culturale cu strainatate, Bukurešť

1949 - Tjeckoslovakisk Konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

1949 - Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha

1951 - I. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1951 - Ausstellung der tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín

1954 - Výtvarníci a kniha, Mánes, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha

1956 - Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1957 - IV. Bienal do museu de arte moderna, Sao Paulo, Sao Paulo

1958 - Skupina 58, Mánes, Praha

1959 - Tšekkoslovakian nykytaidetta/Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli/Helsingfors Konsthall, Helsinky

1960 - 4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha

1960 - Soudobé české malířství 1945-1960, Dům umění, Olomouc

1961 - Hluboká 1961, Dům umění města Brna, Brno

1964 - Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice

1967 - Skupina 58: 5. výstava, Mánes, Praha

1969 - 2. pražský salon, Dům U Hybernů, Praha

1871 - Výtvarníci straně, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem

1971 - Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1972 - Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha

1973 - Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha

1973 - Výtvarní umělci k 25. výročí Února, Praha

1975 - Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1976 - Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc

1977 - Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha

1977 - Výtvarní umělci Velikému říjnu, Praha

1978 - Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha

1979 - Pražští sochaři, Ústřední kulturní dům železničářů, Praha

1979 - Díla pedagogů vysokých uměleckých škol ČSSR, Středočeská galerie, Praha

1980 - Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1981 - Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1981 - České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1981 - Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha

1982 - České výtvarné umění 19. a 20. století, Výstavní a koncertní síň, Mladá Boleslav

1982 - Lidice ve výtvarném umění, Středočeská galerie, Praha

1983 - Českoslovenští umělci za mír, Památník národního písemnictví, Praha

1983 - 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1985 - Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha

1987 - Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes

1987 - Český portrét 1877-1987, Středočeská galerie, Praha

1987 - S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha

1987 - Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha

1988 - Lidé-život-práce. Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů, Mánes, Praha

1988 - Salón pražských výtvarných umělců ´88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha

1988 - Praha-Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaily XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha

1989 - České sochařství 1948-1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc

 

 

 

 

Pomník Josifa Vissarionoviče Stalina v Plzni
Pomník Josifa Vissarionoviče Stalina v Plzni

Idea pomníku vzešla od místní pobočky Svazu československo-sovětského přátelství, která pak organizačně zajišťovala jeho realizaci. (Rozhodnutí ...

Pomník Klementa Gottwalda v Teplicích
Pomník Klementa Gottwalda v Teplicích

Nadživotní socha "prvního dělnického prezidenta" Klementa Gottwalda byla v severočeských Teplicích slavnostně odhalena 22. května 1971. ...