Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Novák Jiří

6.11.1922 - 19.02.2010

Popis

Sochař, restaurátor, člen skupiny M 57.

Narodil se 6. listopadu 1922 v Přelouči, ale rodina se brzy přestěhovala do Prahy na Letnou Po absolvování reálky chtěl jít studovat na Strojírenskou fakultu, ale protože byly vysoké školy uzavřeny, působil jako pomocník a technický kreslič v Avii. Na Odborné škole keramické se rozhodl věnovat se sochařství. 1942-1945 Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, v ateliéru Jana Laudy, v roce 1945 také krátce u Josefa Wagnera. Po válce pokračoval ve studiích na AVU u Jana Laudy a Karla Pokorného (do 1949). Od roku 1947 do 1960 byl manželem Olgy Karlíkové. Pro zajištění obživy se účastnil se tzv. úkolových akcí Svazu československých výtvarných umělců, různých soutěží na sochařská díla, ale také třeba na porcelánový servis a gumové hračky, pracoval na výstavnických zakázkách. Pomáhal realizovat plastiky kolegů a učitelů - později spolupracoval především s Evou Kmentovou, Valeriánem Karouškem a Vladimírem Janouškem (např. Hudba pro Expo 58). Od přelomu 50. a 60. let vytvářel exteriérové plastiky z umělých hmot a především různých kovů. Pohyb, který byl hlavním tématem celé Novákovy tvorby se od počátku 60. let začal objevovat v dílech přímo - zapojením větrné, vodní, elektrické energie či impulsů od diváků. Mobilními plastikami se Novák přiblížil konstruktivistickému okruhu Nové citlivosti. Hlavním autorovým zájmem po celé tvůrčí období byla oblast veřejné plastiky. Přestože jeho mobily i stabilní téměř abstraktní symbolické plastiky dotvářejí prostor nové architektury v Praze i na mnoha dalších místech České republiky, je jeho jméno dosud poměrně málo známé. Významným doplňkem Novákovy sochařské práce bylo restaurování a tvorba kopií především české barokní plastiky (k nejznámějším patří kopie sv. Václava Jana Jiřího Bendla z bývalého Koňského trhu v Praze /1959-1960/ a Sen svaté Luitgardy Matyáše Bernarda Brauna z Karlova mostu v Praze /1993-1995/). V 70. a 80. letech nevystavoval z politických důvodů, po roce 1989 byl několika díly zastoupen na kolektivních přehlídkách (např. Umění zrychleného času a Akce, slovo, pohyb, prostor, Praha 1999 Bruselský sen, Praha, 2008). Od 90. let tvořil v ateliéru na Hrubé Skále na Turnovsku. V roce 2010/2011 bylo jeho dílo představeno soubornou výstavou v GKK Klatovech, GAVU Cheb, SČG Litoměřice a GVU Náchod. Při této příležitosti bylo vydáno monografické zpracování Novákova díla (Daniela Kramerová, Jiří Novák: V pohybu, Arbor vitae, Praha 2010) .

 

Samostatné výstavy

1951 Alšova síň Umělecké besedy v Praze, se Svatavou Hajerovou a Jiřím Mandelem ml. 1958 Galerie mladých v Praze, s Josefem Jírou
1964 Galerie Václava Špály v Praze
1996 Výstava na hradě Valdštejn.
2010/11 Jiří Novák: V pohybu, GKK Klatovy, GAVU Cheb, SČG Litoměřice a GVU Náchod

Skupinové výstavy

1950 a 1953 Přehlídky II. krajského střediska SČVU Umělecká beseda na Slovanském ostrově.
Výstavy skupiny M 57 (1959, 1960, 1962, 1965, 1969, 1970)
1958 Umění mladých výtvarníků Československa, Dům umění města Brna, Jízdárna Pražského hradu
1961 Výstava Bloku tvůrčích skupin Realizace, Špálova galerie, Praha
1962 Jaro 62, Praha
1963 Rychnov 63
1964 Současné umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
1964 Socha 1964 v Liberci
1965 a 1967 1. a 2. sochařská bilance v Olomouci
1965 Tendence, Vlastivědné muzeum v Písku
1966 Jarní výstavě v Mánesu
1966 Aktuální tendence, Praha
1967 Expo 1967, Monteal
1967 Umělci k výročí Října, PKOJF, Praha
1967 IX. bienále sochařství, Middelheimu
1967 Výstava československého umění, Turíně
1968 Kunstforum, Görde
1968 Sculpture Tchécoslovaque de Myslbek á nos jours, Musée Rodin, Paříž
1968 Socha piešťanských parkov \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'68
1968 Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem
1969 300 malířů, sochařů a grafiků - 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha.
1969 Socha a město v Liberci
1969 X. bienále, Sao Paulo.
1984 Karel Pokorný a jeho škola, Belvedér, Praha.
1994 Český kinetismus v 60. letech, Galerie \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'60 / \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'70, Praha.
1998 Oznámení o Ikarově letu, Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury, Muzeum umění, Olomouc
1998 Restaurátorské umění 1948-1988, Mánesu, Praha.
1999 Umění zrychleného času, Česká výtvarná scéna 1958-1968, České muzeum výtvarných umění, Praze
1999 Akce, slovo, pohyb, prostor, Experimenty v umění šedesátých let, v GHMP
2004 Blízká vzdálenost, České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění v Olomouci.
2008 Bruselský sen, Československá účast na Světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let., GHMP
2009 Socha a město Liberec 1969, Výstava o výstavě, Oblastní galerie v Liberci
2009 Umělecká beseda - věčná pomíjivost, SČG, Litoměřice

Sokl krucifixu zdobený reliéfy světců v Radvánovicích
Sokl krucifixu zdobený reliéfy světců v Radvánovicích

Stojím zde na schodech před pískovcovým podstavcem s křížem, které je dílem pana Jana Zemana ze ...

Rychlost
Rychlost

...

Domovní znamení na Ortenově náměstí v Praze-Holešovicích
Domovní znamení na Ortenově náměstí v Praze-Holešovicích

Plastika byla osazena v roce 1958 po náročném schvalovacím řízení provedeném jednak komisí v Novákově ateliéru ...

Fontána s jeřábem
Fontána s jeřábem

Plastika byla osazena do fontány v roce 1959. Posléze byla odstraněna a zničena. ...

Světlo a stín
Světlo a stín

Plastika vznikla pro soutěž na výzdobu parku Oddechu a kultury Julia Fučíka. Osazena byla v roce ...

Dálky
Dálky

Na studiích k větrné mobilní plastice začal Novák pracovat v roce 1963. Umístěna byla jako dominanta ...

Bez názvu
Bez názvu

Plastika vyšla ze souteže na výzdobu prostranství před nově postaveným ředitelstvím podniku Jablonecké bižuterie v roce ...

Vazby (alternativní název  Řetěz)
Vazby (alternativní název Řetěz)

Reliéf osazen po dokončení budovy školy v roce 1965, dodnes na místě. ...

Věž
Věž

Prolézačka byla umístěna v roce 1963. Později odstraněna a zlikvidována. ...

Věž
Věž

Prolézačka je součástí individuálně řešených dětských zábavních prvků na pražském vzorovém sídlišti Invalidovna v Karlíně. Byla ...

Dětská prolézačka
Dětská prolézačka

Motýlí křídla
Motýlí křídla

Obě plastiky Evy Kmentové a Jiřího Nováka byly vytvořeny přímo pro libereckou výstavu a jejich autoři ...

Větrník
Větrník

Mobil
Mobil

Mobil pro střešní zahradu Federálního shromáždění byl součástí plánovaného velkého souboru interiérové a exteriérové výzdoby na ...

Aeskulap
Aeskulap

Autorem koncepce plastiky je sochař Valerian Karoušek, se kterým Novák častěji spolupracoval, mozaiku vytvořil Valerianův bratr ...

Plamen
Plamen

Vzlet
Vzlet

Koncepci plastiky vytvořil Valerian Karoušek, jakožto soutěžní návrh pro projekt výtvarné výzdoby na trase Vítězné náměstí ...

Mobil
Mobil

Listy ve větru
Listy ve větru

Listy ve větru
Listy ve větru

Plamen
Plamen

Dekorativní konstrukce
Dekorativní konstrukce