Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Aloise Maška v Klatovech

Schwarz Josef Václav

Časové údaje
1934

Materál
bronz (busta, písmo), žula

Umístění
Klatovy, Vídeňská 5/201

Souřadnice
13.294333, 49.394002

Popis

Starosta města, poslanec českého sněmu a předseda klatovského spolku Literární jednota zemřel v roce 1912. Deska byla odhalena 26. srpna 1934, slavnostním řečníkem byl JUDr. Antonín Schauer z Prahy, mezi hosty byl i František Křižík. Místní tisk se k ní postavil kriticky: „Busta je zhotovena z bronzu a je dílem neznámého akad. sochaře Schwarze. Ti všichni, kdož zesnul Dr. Aloise Maška znali, vyslovují se, že podoba jeho vystižena není a že vůbec Dr. Maška nepředstavuje. Ale to je teď moderní umění." (-mák.: Slavnost odhalení pamětní busty býv. starostovi města Klatov p. MUDru. Al. MAškovi. Šumavan, č. 66, 29. 8. 1934, s. 2-3)

Literatura

Biskup, Josef: Spisovatelé, hud. skladatelé a výtvarníci Klatovska II. Vlastivědná knižnice klatovská III. Klatovy 1939-39, s. 43.

Autor hesla
?

Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě
Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě