Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Sopr Alois

18.3.1913 - 25.7.1993

Popis

Sochař, medailér. Působil v Praze, později na Plzeňsku (od 1976). Člen Jednoty umělců výtvarných (1940-44), SVU Mánes (od 1945), Skupiny 58 (od 1957), skupiny Index a Medaile 66 (obojí 66).
Narozen 18. února 1913 v Manětíně. 1924 - 27 studoval reální gymnázium v Plzni. 1929 - 30 se učil pasířem a cizelérem (Emanuel Velebil, Plzeň), poté rytcem (1930-33, Ferdinand Malinský v Plzni). 1933 - 35 uměleckoprůmyslová škola v Praze (J. Horejc), 1935 - 39 AVU v Praze (B. Kafka, O. Španiel). 1946 - 49 působil jako asistent na AVU v Praze u prof. Španiela, 1949 krátce na uměleckoprůmyslové škole v Gottwaldově (Zlíně). Získal řadu ocenění v soutěžích na realizace ve veřejném prostoru a na mince a medaile. Zemřel 25. července 1993
Jeden z předních reprezentantů oficiální sochařské tvorby v celém období socialismu, vytvořil celou řadu oficiálních pomníkových zakázek i volných prací pro veřejný prostor. Nejen ideologické práce, ale i volné sochy v jeho charakteristické robustní, nelíbivé stylizaci však byly z velké části odstraněny, někdy i zlikvidovány, negativní reakce veřejnosti byla někdy natolik silná, že vyvolala přemístění na méně exponovaná místa i před rokem 1989 (např. socha Jana Roháče z Dubé v Praze, Dělnická úvaha v Klatovech).
Akademické školení jej vybavilo kvalitním řemeslným základem realistického sochařství, v jehož duchu vytvořil jak několik kvalitních civilně pojatých portrétů (Antonín Tuček, 1941; Jan Zázvorka, 1943; Kamila Jiroudková, 1940; Sylva, 1962), tak i řadu oficiálních prací v padesátých letech (Maršál P.S. Rybalko, 1952; Pomník Rudé armádě ve Cvikově, 1961). Osobitější nota zazní z jeho raných reliéfů (Polednice, 1939; Z okupace, 1947), kde už se projevuje jeho sklon k drsnějšímu projevu a ke specifické groteskní nadsázce, která často nabývá až nezáměrně bizarních poloh (viz např. boční dveře Národního památníku na Vítkově, kde zemědělská tematika působí v kombinaci se vznešenou formou bronzových dveří a s tradicí místa zcela nevhodně). Tyto rysy zabarvily i jeho redakci civilismu, s níž se setkáváme už na konci padesátých let v motivech dělníků u stroje (Opravář I, 1960) nebo jezdců na motocyklu (Do práce, 1957-58; Čer a Káča, 1962). Jeho oblíbeným materiálem se na začátku 60. let stala pálená hlína, z kamenů pak opuka. Podobně jako Karel Hladík a jiní představitelé oficiální linie měl i on potřebu v šedesátých letech reagovat na aktuální proudy v sérii nízkých cínových reliéfů, kde pracoval s otiskováním drobných geometrických předmětů, a v kubisticky stylizovaných figurách - znacích (Obrněnec, 1964; Abstraktní reprezentant, 1967). V 70. a 80. letech už převládla jeho typická kubizující stylizace blokovitě pojatých podsaditých figur s hranatými údy v kompaktních objemech, často sedících či ležících, někdy s nadsazeně mohutným trupem. V pomníkových realizacích se vracel k tradičnímu realistickému pojetí (pomníky B. Smetany a J. K. Tyla pro Plzeň).

Náhrobek vojenského lékaře Václava Miloty a jeho rodiny v Domažlicích
Náhrobek vojenského lékaře Václava Miloty a jeho rodiny v Domažlicích

Pomník Bedřicha Smetany v Plzni
Pomník Bedřicha Smetany v Plzni

Pomník Bedřicha SmetanyKopeckého sadyBEDŘICH / SMETANAGENIU / ČESKÉ / HUDBY / MĚSTO ...

Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni II
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni II

V horní části Smetanových sadů byl v souvislosti s komplexní ...

Památník k 50. výročí založení KSČ v Plzni
Památník k 50. výročí založení KSČ v Plzni

Památník byl umístěn před Hlavním nádražím, které se tehdy nazývalo Nádraží Klementa Gottwalda v Plzni. ...

Reliéf v Domu kultury ROH v Plzni
Reliéf v Domu kultury ROH v Plzni

Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II

Místo pro umístění pomníku bylo vybráno v roce 1946 architektem Ladislavem Kozákem na místě, kde byl ...

Pomník Jana Roháče z Dubé
Pomník Jana Roháče z Dubé

V komunistické interpretaci bylo husitství považováno za nejdůležitější periodu českých dějin. Jednou z klíčových postav radikálního ...

Pomník Bedřicha Smetany v Neratovicích
Pomník Bedřicha Smetany v Neratovicích

Smetanovy sady vznikly úpravou prostranství v centru Neratovic, zpustošeného bombardováním z 22. března 1945. Až na ...

Bronzová vrata jižního bočního vstupu Národního památníku na Vítkově
Bronzová vrata jižního bočního vstupu Národního památníku na Vítkově

Sopr zde stál před stejným úkolem jako jeho učitel Otakar Španiel, když realizoval dveře pro Svatovítský ...

Pomník Rudé armády ve Cvikově
Pomník Rudé armády ve Cvikově

V literatuře je dílo datováno 1957 - 61, ale soutěž proběhla v roce 1959. Sopr spolu ...

Památník obětem pochodu smrti v Nečtinách
Památník obětem pochodu smrti v Nečtinách

Na paměť osmistého výročí založení Manětína
Na paměť osmistého výročí založení Manětína

Osm set let Nečtin
Osm set let Nečtin

Manětín a Nečtiny slavily 800 let od první zmínky ve stejném roce 1969. Sopr, který z ...

Amfion
Amfion

Pomník Sovětské armády v Kralovicích
Pomník Sovětské armády v Kralovicích

Pomník Bedřicha Smetany v Plzni
Pomník Bedřicha Smetany v Plzni

V soutěži v roce 1972 získal 1. cenu Alois Sopr spou s architektem Zdeňkem Tichým. Sopr ...

Matka s dítětem
Matka s dítětem

Památník sovětským hrdinům v Pernarci
Památník sovětským hrdinům v Pernarci

Procházka jej charakterizuje jako „zcela nekonvenční", „Věcnou alegorií úrody v podobě mladé družstevnice připomenul souvislost mezi ...

Pomník obětem pochodu smrti v Žihli
Pomník obětem pochodu smrti v Žihli

Připomínka 273 obětí pochodu smrti v dubnu 1945. „V kontrapozici desek (...), vložených do symbolicky působivé ...

Slunce a voda
Slunce a voda

Podle katalogu NG (ř. 193) by v Cizineckém domě měl být ještě cínový reliéf Slunce nad ...

Polibek
Polibek

Polibek II
Polibek II

Sochu autorovi realizovali plzeňští keramici Jaroslav Pleskal a Savvas Vojatzoglu v Horní Bříze, kteří ve stejné ...

Život v míru
Život v míru

(Nejspíš to, co se u Bálka objevuje pod názvem Pomník budovatelům Plzně, spolupráce Bálek, Fládr.) ...

Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni

Dělnická úvaha
Dělnická úvaha

První verze už z r. 1972 v pálené hlíně (foto §Procházka 1982§§, č. 44; §Sopr 1986§§, ...

Žena s kočárkem
Žena s kočárkem

Žena s kočárkem
Žena s kočárkem

Únor
Únor

V katalogu v NG Praha uvedeny v soupisu vystavených prací tři studie, z toho jednou v ...

Lidé na stanici
Lidé na stanici

Dílo vytvořil spolu se sochařkou Miroslavou Novou. V katalogu NG §Sopr 1986§§ uvedeny dvě verze (I, ...

Dekorativní keramická výzdoba vnější zdi Kulturního domu v Manětíně
Dekorativní keramická výzdoba vnější zdi Kulturního domu v Manětíně

...

Pocta sokolovským horníkům
Pocta sokolovským horníkům

Muž s pneumatikou
Muž s pneumatikou

Medailon s portrétním reliéfem plukovníka MUDr. Josefa Popilky na jeho hrobě v Plzni
Medailon s portrétním reliéfem plukovníka MUDr. Josefa Popilky na jeho hrobě v Plzni

...

Vítězný Únor
Vítězný Únor

V autorském soupisu prací B. Holakovského má číslo 89. Fotografie se v jeho archivu zatím nenašla. ...

Hutník
Hutník

V roce 1949 ČKD vypsalo soutěž pro sochaře SVU Mánes na plastiky Kováka a Technika do ...

Pomník Klementa Gottwalda v Plzni
Pomník Klementa Gottwalda v Plzni

Po roce 1989 byly původní reliéfy odstraněny (stopy uchycení jsou na něm dodnes patrny), doplněny nové ...