Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Sucharda Stanislav

12.11.1866 - 5.5.1916

Popis

sochař, medailér, člen spolku SVU Mánes

Významný  sochař přelomu století se narodil do umělecky založené rodiny Suchardů roku 1866 v Nové Pace. Řadí se tak mezi řadu českých sochařů ( Bohumil Kafka, Josef Wagner, Ladislav Zívr ) kteří vzešli z kraje prosyceného braunovským barokním elementem. Sucharda pocházel z pěti sourozenců z nichž si všichni zvolili uměleckou dráhu.  Mezi lety 1885-1886 studoval v Praze architektonickou a ornamentální kresbu u prof. Jana Kouly na České technice. Zároveň se učil kresbě a modelování u prof. Josefa Maudra na Státní průmyslové škole. Zde objevený talent zůročil na nově otevřené Uměleckoprůmyslové škole u J. V. Myslbeka, kde patřil k nejstarší generaci jeho žáků. Studium musel v rozmezí let 1889-1890 na rok přerušit a odsloužit vojenskou službu v Budapešti. Sucharda ukončil studium roku 1892 svým reliéfem Ukolébavka, za který získal Reichelovu cenu. Díky tomuto uznání mohl podniknout studijní cestu do Německa, Francie a Itálie. Roku 1894 byl jmenován učitelem a o pět let později profesorem Uměleckoprůmyslové školy, kde setrval až do konce života. Stal se jedním z důležitých členů Spolku výtvarných umělců Mánes, ze kterého po neschodách v roce 1912 vystoupil, ale vzápětí přijal čestné členství. Mezi lety 1896-1900 působil v redakci Volných směrů. V těchto bouřlivých letech české historie se Sucharda nejvíce přátelil s Josefem Mařatkou, Janem Kotěrou a Janem Preislerem. V počáteční fázich své tvorby se Sucharda obracel k tehdy aktuálním národopisným tématům. Pod vlivem slavné výstavy Augusta Rodina (1902), ale i celkové atmosféry doby nového století se Suchardovo dílo stále více stáčí k aktuálním moderním směrům. Tvorba se stává uvolněnější a osobitější. Suchardovým životním dílem se stal monumentální Palackého pomník na pražském Novém Městě. Za svého života také vytvořil několik realizací pro architekturu, především ve spolupráci s architektem Janem Kotěrou. Roku 1915 byl jmenován profesorem na nově vzniklé medailérské škole při Akademii výtvarných umění. Zemřel náhle 5. května 1916.

Samostatné výstavy

1978 - Stanislav Sucharda 1866-1916: Výběr z kreseb, Národní galerie, Praha

2006 - Stanislav Sucharda 1866-1916, Městské muzeum, Nová Paka

Skupinové výstavy

1898 - výstava spolku Mánes, Praha

1926 - Stá výstava spolku výtvarných umělců Mánes, Praha

1930 - Sto let českého umění 1830-1930, Praha

1938 - Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Praha

1966 - Česká secese, Brno

1969 - Sochařské kresby z počátku 20. století, Praha

1977 - České sochařství kolem roku 1900, Litoměřice

1988 - Praha-Paříž, Praha

1997 - Důvěrný prostor/ Nová dálka, Praha

2012 - Člověk a stroj, Plzeň

2016 - Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914, Praha

Pamětní deska Františka Pravdy (Vojtěcha Hlinky) v Hrádku u Sušice
Pamětní deska Františka Pravdy (Vojtěcha Hlinky) v Hrádku u Sušice

Pamětní deska spisovatele lidové prózy, kněze a vychovatele Vojtěcha Hlinky, který publikoval pod pseudonymem František Pravda, byla ...

Pomník svatého Václava ve Staré Boleslavi
Pomník svatého Václava ve Staré Boleslavi

Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných

Pamětní deska Vojtěchu Scheinostovi v Sušici
Pamětní deska Vojtěchu Scheinostovi v Sušici

Zřízení desky si ve své závěti z roku 1909 vyhradil syn František V. Scheinost. Deska byla ...

Pomník Karla Bendla v Praze-Bubenči
Pomník Karla Bendla v Praze-Bubenči

Skicu k pomníku vytvořil Sucharda roku 1913 a tento model daroval zdarma bubenečské obci. Sem se ...