Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Zet Miloš

1.10.1920 - 2.1.1995

Popis

Narozen 1. října 1920 v Humpolci-Krasoňově (okr. Pelhřimov. V letech 1934 až 1937 studoval na Státní odborné keramické škole v Bechyni, 1939 - 1940 na Škole umění ve Zlíně a v letech 1941 - 42 na Akademii der bildenden Künste ve Vídni. Po válce vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (1945 - 1950, prof. Jan Lauda, Otakar Španiel). V roce 1980 mu byl udelen titul Zasloužilý umělec. Zabýval se monumentální figurální sochařskou tvorbou a portrétem. Oblíbil si první náčrty, ke kterým se v průběhu práce pravidelně vracel. Již hotové práce často ve snaze o další posun opět předělával. Kladl větší důraz na průběh práce než na výsledný tvar. V letech 1945 až 1970 byl členem KSČ. Zemřel 2. řjna 1995 v Petrovicích (okr. Příbram).

Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)

1. ledna 1949 byl Zlín přejmenován na Gottwaldov. Současně se začal chystat i prezidentův pomník. Základní ...

Země
Země

Plastika Země je součástí Památníku protifašistického odboje na bývalé kobyliské střelnici. Pietní místo vyznačené dřevěným křížem ...

pamětní deska Jana Štursy
pamětní deska Jana Štursy

Snění
Snění