Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Chebské niky

Charakteristika

Projekt organizovaný Galerií 4 v Chebu a financovaný městem Cheb. V doprovodném letáku Chebské niky (v poločase), vydaném v roce 2008, se k historii projektu uvádí: "Galerie organizovala několik fotografických projektů, na kterých se konfrontovaly 100 let staré fotografie se současností. Při této práci vyšlo najevo, že mnohé domy mají niky, ve kterých dříve stály sochy, a kartuše, ve kterých byly nástěnné malby. Dnes ve většině případů zejí tato místa prázdnotou. Chtěli bychom tato místa zaplnit a vrátit jim jejich původní funkci." Projekt měl tři fáze. V roce 2007 byly osazeny a odhaleny první čtyři sochy (Madona Zdeňky Svobodové z Chebu, Sv. František z Assisi Miloslava Svobody, David a Goliáš Jaroslava Róny a Marie Jindry Vikové). V prosinci 2008 následovalo odhalení druhé skupiny soch a jedné kartuše (Jiří Černý - AndělA, kartuše Tajemství, Pavel Drda - Dobré ráno, Anna Vystydová - Král Jan)." Třetí závěrečná fáze čítající 9 nik proběhla v roce 2011 v rámci kulturního programu k oslavám 950 let první zmínky o městu Cheb. 4. května byly osazeny niky s díly Jana Samce a Varvary Divišové. V dalších dnech to byla díla Stanislavy Konvalinkové, Jaroslava Valečky, Víta Vejražky, Evy Vejražkové, Luďka Vystyda ml., Anny Vystydové a Miro Žáčka. Dne 28. května 2011 proběhla slavnostní prohlídka všech nik.

Souřadnice
,

Marie
Marie
Dobré ráno
Dobré ráno
Madona
Madona
Ryby
Ryby
Snivec
Snivec
Sousedé
Sousedé
David a Goliáš
David a Goliáš
Děvčátko
Děvčátko
Světice
Světice
Král Jan
Král Jan
František z Assisi
František z Assisi
AndělaA
AndělaA
Dva
Dva
Zpívající řezník
Zpívající řezník