Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


RESETOVAT

  Výběr podle autora díla  Amort Václav

  Armutidis Nikos

  Adámek Josef

  Amort Vilím

  Amort Vlastimil

  Adamec Vojtěch

  Andrle Josef

  Adamec Arno Quido

  Adamcová Jiřína

  Březa Rudolf

  Bálek František

  Bílek František

  Bocker Jaroslav

  Benda Břetislav

  Bretschneider Vladimír

  Bečvář Karel

  Bejvl Jaroslav

  Bezděk Josef

  Bílek Antonín

  Brůha Jaroslav

  Benda Milan

  Boháč Josef

  Brož Jan

  Babraj Konrád

  Bayer Ctibor (Borek)

  Buřival Miloslav

  Brenek Anton

  Bartoš Jan

  Borovičková-Podpěrová Blažena

  Brychtová Jaroslava

  Brabenec Jaromír

  Březina Karel

  Bradáček Jiří

  Bučánek Alois

  Bejček Jaroslav

  Babíček Jiří

  Černý Jiří

  Čermák Karel

  Černil Mořic

  Čapek Jindřich

  Černý Jaroslav

  David Vladimír

  Dušek Jan Vítězslav

  Ducháček Jiří

  Dobiáš st. Bohumil

  Dvořák Karel

  David František

  Demartini Hugo

  Drda Pavel

  Divišková Tamara

  Drahoňovský Josef

  Drobník Jan

  Drobník Václav

  Díaz Federico

  Dvořák Zdeněk

  Doležal Rudolf

  Erben Ivan

  Fládr Ladislav

  Faltus Zdeněk

  Fifka Gustav

  Fiala Václav

  Frydecký Václav

  Fanta Josef

  Formánek Josef

  Fuchs Karl

  Forman Oldřich

  Feigl Friedrich

  Fibichová Zdena

  Fojtík Josef

  Gabriel Michal

  Gutfreund Otto

  Gulbis Jiří

  Gerhart Emanuel

  Gruss Franz

  Hackstock Karl

  Havlic Vladimír

  Holakovský Břetislav

  Hruška Jaroslav

  Hanzálek Jiří

  Hostaša Ivan

  Hlaváčová (Choděrová) Jana

  Hošek František

  Horejc Jaroslav

  Hochmuth Karl

  Hůla Zdeněk

  Hajek Otto Herbert

  Hnízdo Vladimír Jan

  Hána Jan

  Hendrych Jan

  Hanke Radim

  Hanak Anton

  Hergesel František

  Hanzík Stanislav

  Hofmann Oswald

  Hulzsch Hermann

  Hiller Max

  Hollub Anton

  Häckel František

  Hylas Jaroslav

  Havelka Adolf

  Hořínek Vojtěch

  Hudeček Miroslav

  Havlíčková Monika

  Hladík Karel

  Hubička Alois

  Irmanov Václav (Vjačeslav)

  Jelínek František

  Jíša Jindřich

  Janda Petr

  Jungbauer Vítězslav

  Junková Ivana

  Jiříkovský Josef

  Janouch Ladislav

  Jaška Jiří

  Jirásková Marta

  Kukrál Stanislav

  Knobloch Milan

  Komárek Jan

  Kotrba Karel

  Kodet Emanuel

  Kuneš Karel

  Klouček Celda

  Knapek Pavel

  Kotek Jan

  Kuchař Antonín

  Kuchařová Erna Gizela

  Květenský Vlastimil

  Kotrba Marius

  Kodymová (Jelínková) Božena

  Kodym Ludvík

  Kořán Stanislav

  Koštoval Vladimír

  Kačer Jiří

  Koubek Bohumír

  Kabeš Rudolf

  Karel Marian

  Konstantinová Schindlerová Taťána

  Kašpar Antonín

  Kafka Bohumil

  Kašpar Václav

  Kolářský Zdeněk

  Kmentová Eva

  Kocián Quido

  Koblasa Jan

  Kavan Jan

  Kubelka Jiří

  Kiss August

  Klodová Lenka

  Konvalinková Stanislava

  Kintera Krištof

  Kozel Jan

  Kutálek Jan

  Konečný Viktor

  Kronych Karel

  Kočí Josef

  Kofránek Ladislav Jan

  Krybus Zdeněk

  Kyselka Václav

  Kozák Oskar

  Karoušek Valerián

  Krepčík Jaroslav

  Krbálek Pavel

  Klimeš Josef

  Kýn Vladimír

  Lidický Karel

  Lokvenc Václav

  Langenberger Alois

  Laube Franz

  Lauda Jan

  Levý Václav

  Libenský Stanislav

  Lípa Oldřich

  Lhoták Antonín

  Lerch Karel

  Lendr Jiří

  Lidický Karel

  Marešová Jiřina

  Mašín Jaroslav

  Matějů Josef

  Mayerl Johann Adolf

  Myslbek Josef Václav

  Miura Makoto

  Metelák Alois

  Martínek Ladislav

  Mařatka Josef

  Martinec Stanislav

  Moravec Luboš

  Malínský Josef

  Moravec Bohuslav

  Markup Václav

  Max Josef

  Makovský Vincenc

  Mauder Josef

  Mahrla Karel

  Max Emanuel

  Medek Tomáš

  Moješčík David

  Moravcová Jana

  Medek Mikuláš

  Monika Havlíčková

  Neumann Karel Tomy

  Němec Karel

  Nejdl Slavoj

  Nová Miroslava

  Němeček Zdeněk

  Nováček Prokop

  Novák Jiří

  Novák Ladislav

  Nušl Jan

  Nováková Marie

  Nonfried František

  Navrátil Vladimír

  Nálepa Josef

  Novák Petr

  Neubert Milan

  Nepraš Karel

  Obrovský Jakub

  Opatrný Karel

  Oliva Otmar

  Obeth Josef

  Opočenský Pavel

  Pacík František

  Průša František

  Pleskal Jaroslav

  Přerovský Jan

  Pangrác Miroslav

  Pönninger Franz Xaver

  Palcr Zdeněk

  Příhoda Jiří

  Podrázský Roman

  Prádler Jiří

  Preclík Vladimír

  Pichl Jan

  Popp Antonín

  Pícha Ladislav

  Petroš Otakar

  Pelikán Julius

  Paleček Václav

  Procházka Antonín

  Pilz Vincenz

  Preclík Zdeněk Josef

  Palouš Josef

  Podmol Jaroslav

  Pokorný Karel

  Relich Vladimír

  Russ Willy

  Róna Jaroslav

  Rössner Johann

  Rejthar Jaroslav

  Rous František

  Romanelli Raffaello

  Rieber Alois

  Riedel Ernst

  Rajdl Pavel

  Rittstein Lukáš

  Raboch Miroslav

  Rajsová Kyselková Eva

  Rabel František

  Sopr Alois

  Seidan Tomáš

  Strnad Miroslav

  Sucharda Stanislav

  Schwarz Josef Václav

  Svátek František

  Suchánek Miloš

  Semrád Rudolf

  Suška Čestmír

  Strachovský Josef

  Seeling Bernard Otto

  Schnirch Bohuslav

  Stránský František

  Samec ml. Jan

  Seifert Jiří

  Srb - Schlossbauer Wilhelm

  Samec st. Jan

  Schönecker Toni

  Stejskal Mirko

  Slovenčík Jan

  Schwanthaler Ludwig Michael von

  Stefan Bedřich

  Skopový Otakar

  Šíp Vojtěch

  Šindelář Jaroslav

  Šíp Josef

  Švipl Karel

  Štursa Jan

  Šimčíková Karolína

  Štícha Klement

  Švarc Ladislav

  Švec Otakar

  Šimek Zdeněk

  Šaloun Ladislav Jan

  Šára Václav

  Šajn Jaroslav

  Šenk (Schenk) František

  Šturma Petr

  Šimek Ludvík

  Škoda Josef

  Šmeral Michal

  Šindelář Lumír

  Štěpán Vladimír

  Španiel Otakar

  Šmíd Vladimír

  Topinka Lumír

  Tůmová Miroslava

  Taberyová Marta

  Uher Hugo

  Umlaufová Olga

  Ulč Bohuslav

  Úprka Franta (František)

  Votlučka Jaroslav

  Veselák Jaroslav

  Vojatzoglu Savvas

  Vingler Vincenc

  Veselý Eduard

  Vinopalová – Vodáková Daniela

  Vokálek Václav

  Vajce Josef

  Varvařovský Luděk

  Viková Jindra

  Vácha Milan

  Vlček Bohumil

  Vejs František

  Vávra Jan Hilbert

  Vojířová Ludmila

  Veselý Aleš

  Wildt Antonín

  Wurzel Ludvík

  Werner Břetislav

  Wandschneider Wilhelm

  Wernerová Jitka

  Wilfert st. Karl

  Watzal Johannes

  Wilfert ml. Karl Josef

  Wenzel Roman

  Wagner Antonín

  Wagner Josef

  Wielgus Jindřich

  Wichterlová Hana

  Zoubek Olbram

  Zvěřina Bohumil

  Zeman Jan

  Zoula A.

  Zelinka Alex

  Zdrůbecký Vendelín

  Znoj Jan

  Zemánek Bohumil

  Záhlava Antonín

  Zet Miloš

  Záleský Ivan

  Žbik Josef

  Žák František Josef

  železárny Blanenské

  Žáčok Miro

  Žofka Milan
  Poslední přispěvky v databázi