Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Dvořák Karel

01.01.1893 - 28.02.1950

Popis

sochař, cizlér, pedagog, člen SVU Mánes

Karel Dvořák se narodil 1. ledna 1893 v Praze. V letech 1907 - 1910 se vyučil v dílně Františka Houdka ciselérem. Od roku 1911 navštěvoval večerní kurzy modelování u prof. Wurzela na Uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde v letech 1911 - 1913 studoval u prof. J. Drahoňovského. V roce 1913 byl přijat na Akademii výtvarných umění do školy J. V. Myslbeka. Kromě toho navštěvoval soukromou malířskou školu Vincence Beneše a Otakara Nejedlého. Roku 1914 byl odveden do války na maďarskou a následně italskou frontu, kde byl těžce raněn. Studium dokončil v letech 1917 - 1919 u prof. J. Štursy. Patřil k silné generaci sochařů, kteří ovlivnili podobu českého sochařství až do 2. poloviny 20. století.

V průběhu dvacátých let se Dvořák nacházel mezi dvěma polohami sochařské tvorby. Jedna se přikláněla k vzorům italské renesance jako např. Sv. Václav v Chrámu sv. Víta (1921). Druhá byla ovlivněna sociálním civilismem Otty Gutfreunda. To lze nejlépe pozorovat na dílech pro architekturu např. žánrové figury na fasádě Obchodní školy v Praze (1925) nebo reliéfy na fasádě banky v Jindřišské ulici v Praze (1925). Kromě portrétů vytvářel v 2. polovině dvacátých let dívčí akty např. Čtrnáctiletá (1928).

Během třicátých let vystřídal klidnou modelaci barokně exaltovanou skladbou hmot např. Tragédie (1937) nebo České řeky (1939). Ve stejném duchu tvořil i během let válečných např. Poezie (1942).

Dvořák je autorem řady pomníků pro veřejný prostor. Mezi nejznámější patří sousoší Cyrila a Metoděje pro Karlův most (1935) nebo pomník Jana Žižky v Českých Budějovicích (1940). Byl členem SVU Mánes a působil jako profesor na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Zemřel 28. února 1950. Je pohřben se svou ženou, herečkou Leopoldou Dostálovou na Olšanském hřbitově.

 

 

Samostatné výstavy

1936 - Karel Dvořák: Souborná výstava-Práce z let 1913-1936, Mánes, Praha

1943 - Karel Dvořák: Souborná výstava díla, Mánes, Praha

1946 - Karel Dvořák: Třicet let kresby, Pošova galerie, Praha 1

1951 - Karel Dvořák: Kresby, Galerie Práce, Praha

1959 - Karel Dvořák. Životní dílo, Mánes, Praha

1963 - Karel Dvořák: Životní dílo, Zámek Kozel, Šťáhlavy

1983 - Karel Dvořák (1893-1950): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav

1987 - Karel Dvořák: Kresby a sochy, Moravská galerie v Brně, Brno

Skupinové výstavy

1917 - 48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha

1918 - 49. výstava S.V.U Mánes, Obecní dům, Praha

1918 - Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích, Topičův salon, Praha

1920 - Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha

1921 - LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Obecní dům, Praha

1921 - I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

1923 - II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

1924 - Razstava češke moderne umetnosti - Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage, Jakopičev paviljon, Lublaň

1924 - LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha

1925 - Kresby a drobná plastika členů spolku - XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1925 - XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1925 - Souborná výstava obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes, Muzeum, Hradec Králové

1926 - III. výstava uměleckého průmyslučeskoslovenského, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

1926 - Stá výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1926 - Vánoční výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Mánes, Praha

1927 - IV. výstava S.V.U. Mánes, Městské průmyslové muzeum, Pardubice

1927 - 125. výstava S.V.U. Mánes, Dom Umeleckej besedy slovenskej, Bratislava

1927 - 130. výstava S.V.U. Mánes, Průmyslové muzeum pro Východní Čechy, Chrudim

1927 - CXXXIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, členská, Obecní dům, Praha

1927 - Wystawa sztuki Czechoslowackiej, Polsko, Krakov

1927 - Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislavě, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava

1928 - Československé výtvarné umění 1918-1928, Brno

1929 - Spolek výtvarných umělců Mánes, Pražské vzorkové veletrhy, Praha

1930 - La Biennale di Venezia 1930, Itálie, Benátky

1930 - Sto let českého umění 1830-1930, Mánes, Praha

1935 - Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha

1936 - I. jarní Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín

1937 - Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha

1937 - II. Zlínský salon, Studijní ústav, Zlín

1937 - L´art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž

1937 - Arts et Techniques dans la Vie moderne, Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž

1938 - Náš voják ve výtvarném umění XIX. a XX. století, Obecní dům, Praha

1939 - Výstava podobizen, Mánes, Praha

1939 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1940 - Obraz a socha v bytě I., Mánes, Praha

1940 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1942 - Národ svým výtvarným umělcům, Praha

1942 - Duchovní námět v české malbě a sochařství, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1943 - Umělci národu 1943, Praha

1943 - Mánes 1943, Mánes, Praha

1943 - Přehlídka 99ti, Topičův salon, Praha

1944 - Kresby, akvarely a drobná plastika, Mánes, Praha

1945 - 50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno

1945 - Mánes 1907 - 1938, Mánes, Praha

1946 - Česká kresba, Vinšova vila, Litoměřice

1946 - Mánes 1946, Mánes, Praha

1946 - České moderní umění od Gutfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1947 - Exhibition of Czechoslovak Moder Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh

1947 - Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Praha

1947 - Monumentální úkol současného výtvarnictví, Mánes, Praha

1948 - Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno

1948 - Umění a kýč. Podobizna, Dům umění města Brna, Brno

1949 - Sculptura cehoslovaca, Istitutul roman petrum relatium culturale cu strainatate, Bukurešť

1949 - Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Zlín

1949 - Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu,Jízdárna Pražského hradu, Praha

1949 - Tjeckoslovakisk Konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

1950 - Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění, Praha

1951 - Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň

1952 - Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna v Praze, Prah

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha

1956 - Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1957 - IV. Bienal do museum de artemoderna, Sao Paulo

1959 - Masterpieces of Czech Art, Edinburgh

1960 - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno

1961 - Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1961 - Hluboká 1961, Dům umění města Brna, Brno

1961 - Hluboká 1961, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1961 - Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín

1962 - Škola vidění - kresba, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1963 - Sociální umění dvacátých let, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1963 - Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1964 -Obrazy a plastiky, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice

1964 - Kresby a plastiky žíků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha

1965 - Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha

1965 - Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno

1965 - Škola vidění. Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava

1966 - Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha

1966 - Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Staroměstská radnice, Praha

1966 - Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961 - 1966, Dům umění, Ostrava

1968 - Sculpture tchécoslovaque de Myslbek á nos jours, Museé Rodin, Paříž

1968 - Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno

1968 - Socha piešťanských parkov 68, Kúpelový ostrov, Piešťany

1968 - České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny, Praha

1969 -50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha

1969 - 50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Vídeň

1970 - Obrazy a plastiky Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie v Pardubicích , Pardubice

1971 - Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1971 - Češka skulptura XX vijeka, Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo

1971 - Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha

1971 - Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha

1971 - České sochárstvo zo sbierok SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava

1971 - Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc

1971 - Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945 - 1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1972 - Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha

1973 - Čeští sochaři, spolutvůrci životního a pracovního prostředí, Středočeská galerie, Praha

1975 - České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha

1975 - Český jih ve výtvarném umění, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1975 - České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně,  Moravská galerie v Brně, Brno

1976 - Podoba člověka v keramice, Moravská galerie v Brně, Brno

1977 - Sochy ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Středočeská galerie, Praha

1977 - České sochařství 1900 / 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno

1978 - Socha a sochařská kresba, Dům umění, Ostrava

1980 - Kupka, Gutfreund and C., Galleria Nazionale di Praga, Benátky

1980 - Kresby českých sochařů, Divadlo hudby OKS, Olomouc

1981 - České malířství a sochařství 1900 - 1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1981 - Lidé práce, bojů a vítězství, Východočeská galerie v Pradubicích, Pardubice

1981 - Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938 - 1950, Staroměstská radnice, Praha

1982 - České umění 40. let, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1982 - Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny, Praha

1982 - Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur - und Informationszentrum der ČSSR, Berlín

1983 - Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejská jízdárna, Praha

1983 - 20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha

1983 - Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc

1983 - Dvacátá léta I. : Sociální tendence, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1983 - Středočeská galerie - přírůstky sbírek 1972 - 1983, Středočeská galerie, Praha

1984 - Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc

1984 - Česká kresba 20. století ze sbírek Alšovyjihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1985 - Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885 - 1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení, Uměleckoprůmyslové muzeum, Praze,

1985 - Přírůstky 1982 - 1984, Kabinet grafiky, Olomouc

1985 - Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc

1986 - Česká kresba ze sbírek Východočeské galerie galerie, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice

1987 - Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR. výročí založení, Mánes, Praha

1988 - Z nových zisků Národní galerie v Praze 1984 - 1986, Městská knihovna, Praha

1988 -Obrazy, sochy, grafika k 40. výročí února, Středočeská galerie, Praha

1988 - Nationalgalerie Prag: von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein

1988 - Praha 1920 - 1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky

1988 - Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt

1989 - Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1990 - Josef Sudek sběratel českého moderního umění, Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek, Pardubice

1990 - Česká kresba XX. století II., Moravská galerie v Brně, Brno

1993 - Josef Sudek sběratel českého moderního umění,Okresní galerie výtvarného umění, Most

1993 - Sbírka architektury se představuje, Palác Kinských, Praha

1993 - České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1996 - Art deco Boemia 1918 - 1938, Padova

1996 - Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Roudnice nad Labem

1997 - Novozákonní motivy v českém umění 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary

1998 - České art deco 1918 - 1938, Obecní dům, Praha

1998 - Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha

2001 - Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice

2001 - Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha

2008 - Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno

2008 - Autoportrét v českém umění 20. a 21. století, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

2008 - Česká plastika, Galerie Moderna, Praha

2012 - Česká meziválečná plastika ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové

2012 - Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951 - 2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2013 - Národní styl: Kultura a politika, Veletržní palác, Praha

2015 - Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha

2016 - Uhlem, štětcem, skalpelem..., Muzeum umění Olomouc, Olomouc

2016 - V novém světě: Podmínky modernity 1917 - 1927, Dům umění, Ostrava

2017 - Linie versus tvar. Známé sochy a neznáme kresby sochařů, Dům umění, Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

Jezdecký pomník Jana Žižky v Českých Budějovicích
Jezdecký pomník Jana Žižky v Českých Budějovicích

Pamětní deska Otto Gutfreunda v Praze
Pamětní deska Otto Gutfreunda v Praze

Společnými autory pamětní desky jsou manželé Jiří Novotný (1911 - 2000) a Alena Gutfreundová-Novotná (1921-2003), kteří ...

reliéfy na bývalém paláci Exico
reliéfy na bývalém paláci Exico