Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Frydecký Václav

8.9.1931 -

Popis

Sochař, člen S.V.U. Mánes. Působí v Praze.

Narozen 8. září 1931 v Olomouci. Vyučil se zde řezbářem (tovaryšská zkouška 1950) v dílně Jaroslava Kubečka, která pracovala zejména pro církev (opravy a doplňky oltářů atp.). Vystudoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou (1950-1953, Bedřich Stefan) a Akademii výtvarných umění (prof. Jan Lauda, 1953-57, absolvoval 1955, následovaly dva "čestné roky"). V letech 1958 až 1971 zde působil jako odborný asistent (prof. Lauda, prof. Makovský, prof. Hladík, doc. Bradáček). Zabývá se především portrétem a volnou monumentální plastikou, kde se volně obrací k různým způsobům modernistického tvarosloví, od civilismu (Zpívající dívky v Rožnově p. R., 1987), přes expresivně kubisující stylizaci (Prométheus), moorovsky abstrahované organické tvary (Polibek, Harmonie), až po klasicismus (Sousoší, Františkovy Lázně) či konvenční realismus (Gymnastka, Praha-Folimanka).

Samostatné výstavy

1960 Kresby, divadlo Rokoko, Praha
1966 Václav Frydecký. Galerie mladých, Mánes, Praha
1966 Plastiky a kresby, Galerie Dílo, Ostrava
1967 Mladá Fronta, Praha (s F. Janulou)
1977 Plastiky a kresby, Galerie Zlatá lilie, Praha
1979 Vojtěch Adamec, Václav Frýdecký, Olomouc
1991 Václav Frydecký. Výběr z díla. Galerie Nová síň, Praha
2001 Václav Frydecký. Výběr z díla. Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
2002 Václav Frydecký. Výběr z díla. Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
2003 Václav Frydecký. Výběr z díla. Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
2005 Václav Frydecký. Kresby a plastiky, Muzeum T. G. Masaryka, Lány
2005 Václav Frydecký. Kresby a plastiky, Galerie Heřmanova 35, Praha

Skupinové výstavy

1958 Umění mladých výtvarníků Československa. Obrazy a plastiky. Dům umění města Brna, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR. Dům U Hybernů, Praha
1968 300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50. létům ČSSR, Praha
1974 Manželství, rodičovství a život našich dětí v obrazech, sochách, grafice a užitém umění. Výsledky tvůrčí úkolové akce. Praha
1975 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha
1976 Žena v současné tvorbě. Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy. Praha
1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února. Praha
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha
1980 Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei, Wessenberghaus, Konstanz
1983 Výtvarní umělci životu a míru. Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února. Praha
1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha
1985/09 - 1985/10 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava
1987 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1988 Salón pražských výtvarných umělců 88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1992 Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1993 Podzimní setkání členů S.V.U. Mánes v Jičíně, Městské muzeum a galerie, Jičín
1996 Kresba Mánesa, Muzeum a Pojizerská galerie, Semily
2005 Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha
2007 Od sochy ...: České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy

Pardál
Pardál

diplomová práce ...

Vstupní plastika
Vstupní plastika

Sousoší
Sousoší

Soutěž 1961. Existuje bronzový model soutěžního návrhu (soukromá sbírka v Holandsku, 1961). ...

Haná
Haná

Polibek
Polibek

Harmonie
Harmonie

Pamětní deska sochaře Jana Laudy
Pamětní deska sochaře Jana Laudy

Prométheus
Prométheus

Tímto tématem se autor zabýval několik let a ocitlo se pak i na obálce jeho monografie ...

Gymnastka
Gymnastka

Závěsná plastika v dětské léčebně Vesna v sanatoriu v Janských Lázních
Závěsná plastika v dětské léčebně Vesna v sanatoriu v Janských Lázních

V §Frydecký 2009§§ se obecně uvádí dětské sanatorium, ale v roce 1981 byla dokončena dětská ...

Astronom
Astronom

Sova
Sova

...

Voda - zdroj života
Voda - zdroj života

V SVA 87 je uvedeno pod názvem "Voda - zdroj života", v monografii Václava Frydeckého pouze ...

Zpívající dívky
Zpívající dívky

Pamětní deska aviatika Jana Kašpara na letišti v Praze-Ruzyni
Pamětní deska aviatika Jana Kašpara na letišti v Praze-Ruzyni

Pták
Pták

Na §Vetřelci a volavky§§ se objevuje název Pták se sluncem v křídlech, ve Frydeckého monografii jen ...

Medvědí rodina
Medvědí rodina

Messalina
Messalina

Busta Jaroslava Marvana v Národním divadle v Praze
Busta Jaroslava Marvana v Národním divadle v Praze

Rychlost
Rychlost

...

Prométheus II
Prométheus II

Tímto tématem se autor zabýval několik let a ocitlo se pak i na obálce jeho monografie ...

Pamětní deska s bustou spisovatele Karla Legera na jeho rodném domě v Kolíně II
Pamětní deska s bustou spisovatele Karla Legera na jeho rodném domě v Kolíně II

Původní ztracená busta Karla Legera (Kolín 21. září 1859 - 5. dubna 1934 Kolín) ...

Hudba
Hudba

Fotbalisté
Fotbalisté