Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Havlic Vladimír

3.4.1944 -

Popis

Malíř, sochař, grafik, publicista. Působil v Plzni.

Narodil se v Plzni 3. dubna 1944. Jeho bratr Jan Havlic (1938 - 1990) byl rovněž malířem. Po Střední odborné výtvarné škole v Praze studoval na Vysoké škole umelecko-prumyslové v Praze (1963 - 69, prof. F. Muzika). Poté pracoval v různých kulturních zařízeních a jako odborný asistent na Pedagogické fakulte v Plzni. Věnoval se malbě, grafice, loutkové tvorbě i sochařství. Ovlivnil jej plzeňský sochař Otakar Walter. Vytvořil několik návrhů medailí a pamětních desek zejména v 90. letech (např. reliéfy pro památník legionářů v Plzni). Rozsáhlá kulturně-politická a publikační činnost: založil grafickou dílnu ČFVU v Plzni, významně se zasloužil o obnovení památníku T. G. Masaryka v Plzni a napsal o tom publikaci, r. 1992 se zasloužil o obnovení vlastivědného a kulturního časopisu Plzeňsko. Shromažďoval informace o západočeských výtvarnících (založil archiv ZKO SČVU, dnes v Státním oblastním archivu v Plzni), je spoluautorem knihy Malá encyklopedie výtvarných umělců a architektů západních Čech (Plzeň 1990). Zemřel 7. září 2004.

Samostatné výstavy

2006 Vladimír Havlic (1944 - 2004). Galerie Jiřího Trnky, Diecézní muzeum, Plzeň
2006 Vladimír Havlic. Kresba, grafika. Západočeská galerie v Plzni, VS 13, 2. p. - přednáškový sál

Skupinové výstavy

1968 UMPRUM 1968. Galerie Fronta, Praha
1976 Umění mladých. Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva. Praha
1977 Mladí čeští výtvarní umělci na počest II. sjezdu SSM. Galerie Fronta, Praha
1982 Výtvarní umělci Mostecku. Výstava obrazů, grafiky a plakátů z celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké mostecké stávky. Výstavní síň výtvarného umění, Most, Zámek Livínov, Mánes, Praha, výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem
1988 Současné české exlibris. Galerie d, Praha

Pamětní deska kardinála Josefa Berana v Plzni
Pamětní deska kardinála Josefa Berana v Plzni

Pamětní deska vznikla v roce 1995 jako odlitek sádrového modelu busty kardinála Berana od Marie Uchytilové ...

Pamětní deska protikomunistického povstání v r. 1953
Pamětní deska protikomunistického povstání v r. 1953

Pomník čs. legionářů v I. a II. světové válce před hlavním nádražím v Plzni
Pomník čs. legionářů v I. a II. světové válce před hlavním nádražím v Plzni

Sloup byl součástí pomníku Klementa Gottwalda od Aloise Sopra, jsou na něm dodnes patrny stopy po ...

Pomník Heliodora Píky na Ústředním hřbitově v Plzni
Pomník Heliodora Píky na Ústředním hřbitově v Plzni

Malíř, sochař a publicista Vladimír Havlic realizoval po roce 1989 celou řadu aktivit spojených s pomníky ...