Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Hlávkův most v Praze

Charakteristika

Hlavkův most byl kvůli sporům mladší a starší generace konstruktérů na začátku tvořen dvěma částmi: jižní železná část (inženýr Mečislav Petrů) byla postavena v letech 1908 až 1910, severní železobetonová s prvním užitím betonu bez kamenného obložení u nás v letech 1910 a 1911 (architekt Pavel Janák a inženýr František Mencl). V letech 1958 až 1962 byl rekonstruován a rozšířen, železná část byla nahrazena železobetonovou. Most tvoří celkem sedm oblouků. Nad Vltavou jsou tři, nad Štvanicí čtyři. Most je vyzdoben figurálními reliéfy vysokými 2,65 m, vytesanými přímo do betonového zdiva nad zhlavími ostrovních pilířů (na straně po vodě sochař Bohumil Kafka a na protilehlé straně Ladislav Kofránek). Při rekonstrukci mostu se ocitly v úzké mezeře mezi staru a novou mostovkou; z iniciativy sochaře Vlastimila Večeři sochaři v těchto stísněných podmínkách plastiky odlili, zhotovili kopie a ty pak osadili na rozšířenou část. V cviklech hlavních oblouků jsou medailony dvanácti zástupců města, kteří se na stavbě mostu podíleli z umělého kamene (Josef Mařatka, Otto Gutfreund). Dva z nich (Gutreundův Bukovský, Mařatkův Seifert) byly později zničeny a r. 1984 nahrazeny medailony J. Hlávky a P. Janáka od Fr. Häckela. Postup prací na výzdobě se odráží v Gutfreundově korespondenci (první zmínka o zakázce 18. 5. 1911, 19.7.1912 počátek osazování). Z dobových zpráv (říjen 1912) vyplývá, že veřenost byla pobouřena výběrem zobrazených osobností. Součástí mostu byly i dvě budky pro výběr mýta, umístěné v soklech dvou monumentálních pískovcových sousoší Práce a Humanita Jana Štursy. Sochy byly odstraněny v souvislosti s rozšiřováním mostu, ale nakonec se v roce 1983 vrátily na bubenské předmostí. Velkou zásluhu na tom má opět sochař Vlastimil Večeřa, který o jejich návrat léta bojoval. Manipulace s pískovcovými přes 5 m vysokými skupinami byla značně obtížná, neboť každé ze sousoší se skládá z 12 dílů a váží 16 tun. Autorem nově vybudovaných pylonů vzdálených od sebe přes 80 m je arch. Stanislav Hubička.

Kontakt

Josef Dušan, Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Zdeněk Lukeš, Odhalená krása betonové konstrukce. Neviditelný pes, 21. 2. 2012

§Gutfreund 2005§§, s. 190 an.

Souřadnice
14.437198, 50.095837

Čtyři reliéfy na Hlávkově mostě
Čtyři reliéfy na Hlávkově mostě
Medailon Pavla Janáka na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Pavla Janáka na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Viléma Bukovského na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Viléma Bukovského na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Josefa Hlávky na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Josefa Hlávky na Hlávkově mostu v Praze
Humanita a Práce
Humanita a Práce
Reliéfy na Hlávkově mostu
Reliéfy na Hlávkově mostu
Medailon Václava Kasalického na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Václava Kasalického na Hlávkově mostu v Praze