Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Horejc Jaroslav

15.06.1886 - 3.1.1983

Popis

Sochař, sklářský výtvarník, medailér, ilustrátor, návrhář loutek a hraček. Člen S.V.U. Mánes. Působil v Praze.

Narodil se 15. června 1886 v Praze. Studia: 1900-1905 Odborná škola pro klenotníky, zlatníky, stříbrníky, rytce kovu, pasíře a cizeléry, Praha. 1906-1910 Uměleckoprůmyslová škola (Josef Drahoňovský, Em. Novák, St. Sucharda). Od roku 1919 až do roku 1948 (s výjimkou válečných let) působil jako profesor na Umělecko-průmyslové škole v Praze Zemřel 3. ledna 1983 v Praze.

"Životní dráhu nastoupil jako učeň oboru rytectví kovu a cizelérství. (...) Studiu věnoval všechen volný čas: v neděli navštěvoval Odbornou školu pro klenotníky, zlatníky, rytce a pasíře Obchodní a živnostenské komory v Praze, kde vynikal tak, že mu opakovaně byl udělen pochvalný list. Když roku 1906 studium uzavřel, měl rovněž list výuční.
V letech 1906-1910 studoval Jaroslav Horejc na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. V té době měl již natolik vyhraněný výtvarný názor, že docházelo k častým střetům mezi ním a profesorem Stanislavem Suchardou. Profesor byl ale moudrým pedagogem, rozpoznal Horejcův talent, a od jisté doby jeho práce nekorigoval. Horejc byl i mezi spolužáky nazýván "originál", jak jeho práci s neskrývaným obdivem nazval Antoine Bourdelle při své návštěvě pražské Uměleckoprůmyslové školy roku 1909.
Od ukončení studia pracoval Horejc jako samostatný výtvarník. Hlavním oborem jeho práce byla volná plastika. Horejc pracoval se všemi materiály - v raném období užíval hojně dřevo, často částečně zlacené. Oblíbil si bronz a mramor. Od samého počátku samostatné práce se Horejc současně věnoval i užitému umění, jeho bytostné dekorativní zaměření jej k tomu přímo předurčovalo.
V seznamu prací, který - byť neúplný - čítá více než 3 000 položek, najdeme mříže, obvykle s figurálními motivy, tepané, kované i lité, šperky, mince a medaile, keramiku, návrhy pro ryté, broušené, hutnicky tvarované, do formy lité sklo, práce ze dřeva, hračky, ale též knižní úpravy, scénické a kostýmní návrhy, návrhy tisků na textil, ojediněle i návrhy nábytku či celého zařízení, například bytu spisovatele Eduarda Basse. Horejc byl také autorem zařízení jedné z pražských zednářských lóží.
Jaroslav Horejc po celý život pracoval s náruživou radostí, stejně tak i studoval. Zajímaly jej dějiny umění, literatura, filosofie a poezie. Vracel se k mytologii i ke Starému zákonu. (...)
Umělce přitahovalo studium pozdní antiky, zejména její vliv na umění předního Orientu. Se zaujetím sledoval vzájemné prostupování vlivů antických a orientálních. Zajímaly jej také polozapomenuté uměleckořemeslné techniky, snažil se o jejich poznání, o jejich užití v nových souvislostech.
Horejcův zájem o práci s různými materiály jej přivedl k návrhům pro sklo, které jsou také ze všech jeho prací nejznámější, nejvíce nadčasové, a dnes už v celém světě vysoce hodnocené. Zajímavé byly již jeho rané návrhy broušeného skla, prodávané Artělem, které dnes známe jen z fotodokumentace. Nejvýznamnější je však Horejcova kolekce čtyř pohárů, navržených pro vídeňskou firmu J. a L. Lobmeyr a zhotovených v Kamenickém Šenově. (...) Poháry vystavila firma Lobmeyr v Paříži v roce 1925 a mezi sklem, téměř bez výhrad užívajícím složitější, k historickému odkazu vázané tvary, vzbudila tako kolekce náležitý obdiv i ocenění Grand prix a zlatou medailí. (...) Ještě jednou však Horejc silně zasáhl do vývoje skla. Pro Palác národů v Ženevě navrhl skleněný reliéf s figurální tematikou Země a lidé, sestávající ze šestnácti čtvercových desek zasazených do chromovaného rámu. Šířka reliéfu má úctyhodných 545 cm, výška 140 cm. Desky do litinových forem odlili ve sklárně Josepha Riedla v Polubném. Roku 1939 měl být tento reliéf exponátem světové výstavy, konané v New Yorku. Československo, které na prahu války přestalo existovat, však výstavu již nemohlo obeslat. (...) Jaroslav Horejc byl rozsahem zájmů i znalostí člověkem renesančního typu. Jako osobnost byl okouzlujícím vypravěčem a společníkem, na sklon ku téměř stoletého věku živoucí kronikou. Zajímavé bylo pozorovat jej při práci, i nejmenší kresbičky měly v sobě ušlechtilost a lehkost. Záhy si vytvořil vlastní dekorativní styl, kterému zůstal po celý život věrný. Jeho dílo má tak charakteristický výraz, že zůstává v českém umění solitérním. V českém art deco je výraznou a jedinečnou osobností." (Jana Horneková)

Samostatné výstavy

1971 Výběr z díla v oboru užitého umění, UPM Praha

1976 - 1977 Jaroslav Horejc. Sochařské dílo. GHMP, Staroměstská radnice, Praha.

Skupinové výstavy

1911 Ausstellung osterreichischer Kunstgewerbe, Vídeň
1912 Lovecká výstava, Vídeň
1913 Ausstellung osterreichischer Kunstgewerbe, Vídeň
1914 Výstava Werkbundu, Kolín nad Rýnem
1915 Výstava novodobého uměleckoprůmyslového českého dutého skla, Praha
1915 Výstava českého uměleckého průmyslu v Obecním domě, Praha
1915 Ausstellung osterreichischer Kunstgewerbe u. Export-Glases, Vídeň
1916 Výstava českého uměleckého průmyslu v Obecním domě, Praha
1918 49. výstava S.V.U. Mánes, Praha
1920 Výstava uměleckého průmyslu, Hradec Králové
1921 Umění v módě, Praha
1922 Výstava českého uměleckého průmyslu, Praha
1923 I. Triennale, Monza
1923 II. výstava S.Č.D., Praha
1924 Výstava čs. umění, Curych
1925 Exposition internationale des Arts decoratifs et industriels modernes, Paříž
1926 III. výstava S.Č.D., Praha
1926 Výstava S.Č.D. v Chrudimi. Praha
1926 Výstava čs. uměleckého průmyslu S.Č.D. České Budějovice
1927 Ausstellung Europaisches Kunstindustri, Lipsko
1927 Výstava umeleckého priemyslu československého, Bratislava
1928 Výstava soudobé kultury S.Č.D., Brno
1929 Czechoslowak Idustrial Art, 1929
1930 Výstava moderného umeleckého priemyslu. Košice
1930 Výstava moderních bytových zařízení. Praha
1931 Tjeckoslovakisk architektur och Konst industri Stockholm
1934 Celostátní výstava čs. skla, Praha
1937 Výstava prací pro výzdobu hrobky J. A. Komenského v Naardenu, Praha
1937 Mezinárodní výstava uměleckého průmyslu v Paříži (zlatá medaile)
1939 Výtvarná práce - výroba - bydlení, Praha
1940 Triennale, Milán (čestný diplom)
1940 - 1941 Národ svým výtvarným umělcům. Praha
1942 Národ svým výtvarným umělcům. Praha
1943 Umělci národu 1943. Praha
1950 Členská výstava Umělecké besedy. Slovanský ostrov, Praha
1952 Umělecké sklo. Praha
1953 Členská výstava Umělecké besedy. Slovanský ostrov, Praha
1953 - 1954 II. krajské středisko Umělecká beseda. Členská výstava. Valdštejnský palác, Praha
1954 500 let českého skla XV. - XX. století, Brno
1955 Liberec, Současné sklo - 10 let práce čs. výtvarníků
1957 XI. Triennale. Milán
1961 Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa. Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961 Tjechisch Glas, Amsterdam
1961 Výstava užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Praha
1965 Bohemian Glass, Londýn
1968 Praha, Kov a šperk
1969 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví. Praha
1969 50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design. Österreichisches Museum für angewandte Kunst, Vídeň
1972 Malé sochařské formy a sochařská kresba I. Galerie Václava Špály, Praha
1981 České malířství a sochařství 1900 - 1980. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou
1981 Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938 - 1950. Staroměstská radnice, Praha
1983 20 let Galerie hlavního města Prahy. Staroměstská radnice, Praha
1983 - 1984 Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts. Museum Bochum, Bochum
1988 - 1989 Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre. Avantgarde und Tradition. Mathildenhöhe Darmstadt
1990 Přírůstky 1980 - 1990. Severomoravská galerie výtvarného umění, Ostrava
1996 V prostoru 20. století. České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy. Městská knihovna, GHMP Praha
1996 Novozákonní motivy v Českém umění 20. století. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
1997 Novozákonní motivy v Českém umění 20. století, GU Karlovy Vary
1999 ... a co sbírky, Salon, Kabinet, Olomouc
2001 Barevná socha. Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
2003 Sport v českém umění 20. století, Obecní dům, jídelny, Praha
2003 - 2004 Až kometa šlehne nás. Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2004 Divočina - příroda, duše, jazyk. Galerie Klatovy / Klenová
2007 - 2008 Grund, Mucha, Čapek... Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa, Leopold Museum, Vídeň
2007 - 2008 Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě. ČMVU Praha, GVU Hodonín, VG Pardubice, GVU Cheb

Dva reliéfy s alegorickými postavami Práce a Pilnosti u vchodu do budovy bývalé Občanské záložny ve Strakonicích
Dva reliéfy s alegorickými postavami Práce a Pilnosti u vchodu do budovy bývalé Občanské záložny ve Strakonicích

Pomník Rudé armády - osvoboditelky ve Varnsdorfu
Pomník Rudé armády - osvoboditelky ve Varnsdorfu

Na začátku května 1946 došlo k přenesení ostatků vojína Rudé armády Ivana Bovšika, původně uložených v ...

Památník Odboje ve Dvoře Králové
Památník Odboje ve Dvoře Králové

Návrh vytvořil architekt Vilém Kvasnička. Na památníku se podílel Jaroslav Horejc a realizací byl pověřen František ...