Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Hudba

Myslbek Josef Václav

Materál
patinovaná sádra

Umístění
Sušice, součást budovy gymnázia (Procházkova 324)

Souřadnice
13.521443, 49.234981

Majitel

Gymnázium Sušice

Památková ochrana

?

Popis

Sádrový odlitek Myslbekovy Hudby byl získán neznámo odkud v roce 1949 pro nově zřízený Smetanův sál, upravený jako koncertní síň z bývalé gymnaziální auly. Protějškem je Poesie sochaře Karla Otáhala.

Podle jedné zprávy z internetu mělo v roce 2003 proběhnout restaurování obou soch a jejich znovuosazení, ovšem není jasné, zda šlo o osazení poté, co byly přivezeny od restaurátora, nebo zda na místě nebyly delší dobu.

Literatura

Procházka, František: Smetanův sál. In: Procházka, František (ed.): 65 let střední školy v Sušici. Jubilejní almanach. Sušice: SRPŠ gymnasia 1971, s. 70 - 71.

Autor hesla
?

Pomník děkana Antonína Příhody v Domažlicích
Pomník děkana Antonína Příhody v Domažlicích