Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Knobloch Milan

10.8.1921 -

Popis

Sochař a medailér. Působí v Praze.

Narodil se 10. srpna 1921, rodina původem z Rodova u Smiřic se později přestěhovala do Prahy, kde se otec stal úředníkem Pražské úvěrní banky. Studoval na gymnáziu a na obchodní akademii. Během války pracoval jako účetní v Karlínských kovodílnách, později byl totálně nasazen v letecké továrně v Letově. Po válce zkoušky na AVU (malba) i VŠUP (sochařství), uspěl však až napotřetí v roce 1947, kdy byl přijat na AVU do sochařské školy prof. Jana Laudy a později na tři roky do speciálky Otakara Španiela. Po absolutoriu získal u profesora Španiela čestný rok. Po akademii následuje zhruba deset let období, kdy se živil jako štukatér a výpomocemi kolegům (Alois Sopr).
Ve své tvorbě se zabýval se především portrétní tvorbou, a to jak sochařskou (četné busty), tak zejména medailérskou. Jeho doménou je ražená medaile, v níž byl byl ovlivněn učitelem Otakarem Španielem. Vytvořil medaile dr. Aleše Hrdličky, Williama Shakespeara, Mikuláše Koperníka, Jiřího Trnky, Boženy Němcové, Bedřicha Smetany, Antonína hraběte Šporka, Aloise Rašína, Aloise Jiráska, K. H. Borovského, prof. MUDr. Procházky atd., dále je autorem pamětních mincí (Národní muzeum, Národní divadlo, Karel IV., Jan Evangelista Purkyně, Bedřich Smetana, Bohuslav Martinů, Otakar Španiel) a také tří poštovních známek. Dlouhodobou pozornost věnoval hudebním skladatelům, zejména Bohuslavu Martinů, Gustavu Mahlerovi a W. A. Mozartovi. Tato oblast mu přinesla dokonce významné zahraniční zakázky: v hamburské Státní opeře je umístěna busta a pamětní deska Gustava Mahlera, pro Walhallu vytvořil bustu Johannese Brahmse (2000).
Zhotovil též posmrtnou masku Bohuslava Martinů v roce 1979, když byly skladatelovy ostatky 20 let po jeho smrti v cizině exhumovány a převezeny do Prahy. V roce 1986 provedl rekonstrukci podoby Karla Hynka Máchy ve spolupráci s Emanuelem Vlčkem na základě jeho lebky.

Skupinové výstavy

1953 - 1954 II. krajské středisko Umělecká beseda. Členská výstava. Valdštejnský palác, Praha
1958 - 1959 Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958 Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Dům umění města Brna
1958 - 1959 Česká soudobá medaile a plaketa. Práce z let 1945 - 1958. Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1959 - 1960 4. přehlídka československého výtvarného umění, Praha
1965 Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Mánes, Praha
1975 Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha
1976 Přírůstky do sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu z nákupů a jiných zisků za léta 1972 - 1975, Galerie výtvarného umění v Chebu

1976 Žena v současné tvorbě, Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy, Praha
1976 Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ. Dům umění, Olomouc
1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února. Praha
1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
1981 Česká drobná plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci. K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1987 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců. Mánes, Praha
1987 Současná česká medaile a plaketa. Mánes, Praha
1989 České sochařství 1948 - 1988. Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc
1996 Česká medaile 1987 / 1996. Pražský hrad, Starý královský palác, Světnice starých zemských desek, Praha

Pomník Jiřího Trnky v Plzni
Pomník Jiřího Trnky v Plzni

Již v roce 1970 autor vytvořil bronzovou litou medaili (§Knobloch 1998§§, obr. 116, 117), kde je ...

Reliéf s klečící ženou pro Čsl. státní banku v Sokolově
Reliéf s klečící ženou pro Čsl. státní banku v Sokolově

Reliéf je v soupisu Knoblochova díla datován 1977 a situován do Domažlic, kde byla banka otevřena ...