Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Makovský Vincenc

3.6.1900 - 28.12.1966

Popis

sochař, pedagog

Vincenc Makovský byl český sochař narozený v evangelické rodině roku 1900 v Novém Městě na Moravě. Během válečných let sloužil vojenskou službu v 81. pěším pluku v Jihlavě, ale nedlouho po nástupu zběhl a do konce války se skrýval. V letech 1919 - 1926 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze nejprve v malířském ateliéru (Jakub Obrovský, Karl Krattner), který musel po potyčce s profesorem opustit. Díky této události přešel ke studiu sochařství (Jan Štursa, Bohumil Kafka). Během školních let se nejvíce přátelil se sochaři Josefem Wagnerem a Josefem Škodou. V letech 1925 a 1926 se účastnil zájezdů do Itálie, kde byl uchvácen renesanční plastikou Michelangela a Donatella. V letech 1927 - 1930 pobýval společně se sochařkou Hanou Wichterlovou v Paříži. V hlavním městě uměleckého dění  se školil u sochaře Antoina Bourdella. Tou dobou už se  hlásil ke slovu surrealismus, ke kterému si Makovský pomalu razil cestu a pod jehož vlivem vznikly Makovského stěžejní plastiky (Hlava-přilba, Dívčí sen, Návrh plastiky pro bazén aj.). V polovině třicátých let se názorově se surrealismem rozchází a do jeho tvorby vstoupil realismus. V průběhu roku 1935 podnikl cestu do Paříže, Londýna a tehdejšího Sovětského svazu, kde byl překvapen nízkou úrovní monumentálního sochařství. Mezi lety 1939 - 1945 stanul na pozici vedoucího dílen plastické práce na Škole umění ve Zlíně. Od roku 1945 vyučoval jako docent na Vysoké škole technické v Brně. Roku 1952 byl jmenován profesorem Akademie výtvarných umění v Praze. V poválečných letech se věnoval převážně monumentální pomníkové tvorbě, za což byl roku 1960 oceněn Řádem republiky.

Samostatné výstavy

1965 - Vincenc Makovský, Letohrádek královny Anny, Praha

1968 - Vincenc Makovský: Sochařská kresba, Dům pánů z Kunštátu, Kabinet grafiky, Brno

1970 - Vincenc Makovský, Pražákův palác, Brno

1970 - Ze sochařského díla národního umělce Vincence Makovského, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

1973 - Vincenc Makovský, Pražákův palác, Brno

1974 - Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb

1974 - Národní umělec Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín

1980 - Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

1980 - Vincenc Makovský: Kresby, Grafický kabinet, Zlín

1985 - Vincenc Makovský: Výběr z kreseb, Malá galerie sbírky moderního sochařství, Zbraslav

1986 - Vincenc Makovský, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě

1988 - Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno

1991 - Vincenc Makovský: Rané dílo 1926/1934, Kabinet grafiky, Olomouc

2000 - Vincenc Makovský: Výběr z díla, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod

Skupinové výstavy

1932 - Poesie 32, Mánes, Praha

1935 - První výstava surrealismu v Praze, Mánes, Praha

1936 - I. jarní Zlínský salon, Zlín

1937 - Československé umění na Mezinárodní výstavě v Paříži 1937, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha

1937 - L´art moderne tchécoslovaque, Galerie Jean Charpentier, Paříž

1937 - Arts et Techniques dans la Vie moderne, Palais des Arts Graphiques et Plastiques, Paříž

1939 - Výstava podobizen (Práce členů Mánes za padesát let), Mánes, Praha

1940 - Matka, dítě, rodina ve výtvarném umění, Pavilon ve Smetanových sadech, Olomouc

1942 - Sochařská kresba, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1945 - 50 let českého výtvarného umění, Moravské zemské muzeum, Brno

1945 - Mánes 1907 - 1938, Mánes, Praha

1946 - České moderní sochařství od Guttfreunda k Wagnerovi, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha

1947 - Exhibition of Czechoslovak Modern Art, Royal Scottish Academy Building, Edinburgh

1948 - Svět práce v umění, Dům umění města Brna, Brno

1948 - Umění a kýč. Podobizna, Dům umění města Brna, Brno

1949 - Sculptura cehoslovaca, Istitutul roman petrum relatium culturale cu strainatate, Bukureš

1949 - Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1949 - Tjeckoslovakisk Konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm

1950 - Česká akademie věd a umění dělníkům, Dům výtvarného umění,  Praha

1951 - Ausstellung der tschechoslowakischen Skulptur, Wiener Kunsthalle, Vídeň

1952 - Ausstellung Die tschechoslowakische Skulptur, Akademie der Künste, Berlín

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna, Praha

1955 - Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1956 - Výstava Grekovova studia Sovětské armády a československých výtvarných umělců, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1957 - IV. Bienal do museum de artemoderna, Sao Paulo

1959 - Masterpieces of Czech Art, Edinburg

1959 - České moderní malířství, Dům umění, Zlín

1959 - Tšekkoslovakian nykytaidetta / Tjeckoslovakisk nutidskonst, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky

1959 - České moderní malířství, Dům umění, Ostrava

1960 - Skupina výtvarných umělců v Brně 1922 - 1938, Dům pánů z Kunštátu, Brno

1960 -Tvůrčí skupina Mánes, Mánes, Praha

1961 - Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

1960 - Hluboká 1961, Dům umění města Brna, Brno

1961 - Hluboká 1961, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1961 - Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín

1962 - Jaro 62, Mánes, Praha

1963 - Od Mánesa ke Špálovi, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1964 - Kresby a plastiky žíků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny, Praha

1964 - Imaginativní malířství 1930 - 1950, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1965 - Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha

1965 - Sochařské bilance 1955-1965, Olomouc

1966 - Boje a zápasy avantgardy českého moderního výtvarného umění, Obecní dům, Praha

1966 - Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha

1966 - Tschechoslowakische Plastik von 1900 bis zur Gegenwart, Museum Folkwang, Essen

1967 - Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961 - 1966, Dům umění, Ostrava

1967 - České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves

1967 - František Xaver Šalda a výtvarné umění, Oblastní galerie v Liberci, Liberec

1968 - Sculpture tchécoslovaque de Myslbek á nos jours, Museé Rodin, Paříž

1968 - Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno

1968 - Tradiciones y arte moderno de Checoslovaquia, Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México

1968 - České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny, Praha

1969 - Česká a slovenská medaile 1508 - 1968, Letohrádek královny Anny, Belveder

1971 - Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1971 - Češka skulptura XX vijeka, Umjetnicka galerija BiH, Sarajevo

1971 - České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno

1971 - Umění a doba - české umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha

1971 - Umění a doba - české umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha

1971 - Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc

1971 - Výtvarní umělci k 50. výročí založení KSČ (Díla z let 1945 - 1971), Jízdárna Pražského hradu, Praha

1971 - České sochárstvo zo sbierok SNG, Slovenská národná galéria, Bratislava

1972 - Malé sochařské formy a sochařská kresba I., Galerie Václava Špály, Praha

1973 - La médaille Tchécoslovaque á la monnaie de Paris, Musée de la Monnaie, Paříž

1975 - České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Národní galerie v Praze, Praha

1976 - Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc

1981 - České malířství a sochařství 1900-1980, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou

1988 - Linie/ barva/ tvar, Praha

1996-Český surrealismus 1929-1953, Praha

2012-Rytmus+Pohyb+Světlo, Plzeň

Partyzán
Partyzán

Makovský na zakázku města Zlína vytvořil pomník padlým ve druhé světové válce s postavou partyzána, který ...

Pomník Aloise Jiráska v Litomyšli
Pomník Aloise Jiráska v Litomyšli

Lví fontána na Pražském Hradě
Lví fontána na Pražském Hradě

V roce 1967 byla v zákoutí kaple sv. Kříže postavena moderní fontána, tzv. Lví fontána. Na ...

Alegorická skupina pro fontánu  v Mělníku
Alegorická skupina pro fontánu v Mělníku

Sedící žena
Sedící žena

Socha byla osazena spolu s dalšími dvěma sochami V. Makovského nejšpíš po dokončení sanatoria a parku ...

Nový věk
Nový věk

Sousoší Nový věk bylo vytvořeno pro Expo 1958 v Bruselu, kde stálo před vstupem do československého ...