Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Na stráži míru

Hána Jan

Časové údaje
1954 - 1955

Materál
pískovec

Umístění
Cheb, původně Gottwaldovy (dnes Městské) sady, poté několikrát přemístěno, nyní lapidárium ve Františkánské zahradě

Souřadnice
12.368446, 50.074652

Popis

Socha byla odhalena 17. července 1955 na Den pohraniční stráže v tehdy Gottwaldových, nyní Městských sadech na místě bývalého pomníku amerických vojáků, odstraněného po vypuknutí války v Koreji v roce 1951, nejdřív nejspíš v patinované sádře, ještě v padesátých letech pak byla nahrazena vezí v pískovci. V březnu 1990 byla odvezena do ubytovacího skladu brigády. Tam byla uložena vrchní část trojdílěného pískovcového soklu, dvě spodní podstavce byly zničeny. Poté se velení brigády dohodlo s městem o umístění před Klubem PS v ulici 17. listopadu. (V textu Anabáze sochy... - viz literatura - autor uvádí, že "...tehdy bývalý předseda bývalé KRK KSČ brigády vlastnoručně odstranil z brigadýrky hvězdičku a socha pohraničníka byla umístěna na podstavec před klubem.") Po otevření hraničního přechodu na Svatém Kříži v roce 1993 se zde zvýšila doprava a socha ideologicky spjatá s minulým režimem začala být příliš na očích. Proto byla převezena služebnu pohraniční policie na bývalé 12. pohraniční rotě Mýtina, kde byla umístěn u psích kotců. Po opuštění tohoto objektu pohraniční policií v důsledku reorganizace v roce 2002 (?) byla socha z tohoto objektu přemístěna na stávající místo ve Františkánské zahradě. V březnu 2010 se Klub Českého pohraničí v Aši se obrátil na město Cheb s žádostí o darování či symbolický odprodej sochy, chebští radní žádosti nevyhověli.

Literatura

Anabáze sochy pohraničníka v Chebu aneb I sochy mají své osudy a historii. In: http://pohranicnik.bloguje.cz/742603-socha-pohranicnika-v-chebu.php

http://www.muzeumcheb.cz/Odbor/Pomnik/32/321.html

Zdeněk Hojda, Pomníky železné opony Proč (ne)sahat psovi na čenich?

Autor hesla
?

Pomník Antonína Zápotockého v Klatovech
Pomník Antonína Zápotockého v Klatovech
Pamětní deska Fráni Šrámka v Praze
Pamětní deska Fráni Šrámka v Praze