Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Nejdl Slavoj

6.6.1927 - 20.01.2007

Popis

Sochař a medailér. Působil v Praze a v Kunicích (Praha - Východ).

Narodil se 6. června 1929 v Košicích, na začátku války se jeho rodina přistěhovala do Náchoda, kde byl otec úředníkem Okresního úřadu. Po absolvování reálného gymnázia v Náchodě (maturoval v r. 1949) studoval krátce na VŠUP v Praze (B. Stefan) a poté na AVU v Praze (1950 - 1953, O. Španiel). Svůj osobní styl, založený na měkém organickém tvarování (Rašení 1966, Biologický idol, 1966), si našel až ve druhé polovině 60. let. V té době se zúčastnil i významných sochařských výstav, jako byla 2. sochařská bilance Olomouc 1967 nebo Socha a město v Liberci (1969). Jeho nejvýznamnějším dílem je Památník obětem fašismu a válek v Plzni (model 1965). Zemřel 20. ledna 2007. Vedle toho byl i významným sportovcem a milovníkem lyžování (v 50. letech dokonce reprezentantoval) a hor, především Krkonoš. Od 60. let tvořil v opuštěném zaplaveném lomu Chlum (Dolní Lomnice u Kunic), který měl zprvu - spolu s grafikem Vratislavem Hlavatým - v nájmu a později ho spolu odkoupili. Přestavěli opuštěné budovy lomu a kovářskou dílnu na haciendu s terasou otevřenou k lomu. Zde se během dalších let scházela společnost známých umělců. Koncem 60. let začal lom navštěvovat i Bohumil Hrabal. Prostředí s pozůstatky těžebních strojů, nebo lano s kladkou, na kterých se hosté spouštěli do vody, později zvěčnil ve své novele Obsluhoval jsem anglického krále, v níž sem situoval přepychový hotel milionáře Jana Dítěte.

 

Samostatné výstavy

1968 Galerie bratří Čapků, Praha

Skupinové výstavy

1953 Výstava mladých. Mánes, Praha

1955 10 let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění. Praha

1958 Umění mladých výtvarníků Československa Dům umění města Brna, Brno, Jízdárna Pražského hradu, Praha

1958 Česká soudobá medaile a plaketa, Práce z let 1945 - 1958, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha

1959 IV. přehlídka československého výtvarného umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha.

1964 Kontakt, Osvětová beseda, Aš

1966 Výstava medailérů, Moskva

1966 Výstava medailérů, Jugoslávie

1967 Sochařská bilance 1967, Olomouc

1967 Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha

1968 300 malířů, sochařů, grafiků pěti generací k 50 letům republiky, Praha

1968 I. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, GVU Cheb

1969 Socha a město. Liberec

1978 Výtvarné umění v metru, Staroměstská radnice, Rytířský sál, Praha

1979 Z komorní tvorby sochařů Prahy 2, Praha

1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Praha, Dom kultúry, Bratislava

1988 Salon, Praha

1993 Výstava současného československého sochařství, Mánes, Praha

2009 Socha a město Liberec 1969, Výstava o výstavě, Oblastní galerie v Liberci

Památník obětem fašismu a válek v Plzni
Památník obětem fašismu a válek v Plzni

Na konci šedesátých let prožíval Slavoj Nejdl asi nejšťastnější tvůrčí období. Zúčastnil se důležitých výstav (Olomoucká ...

Pamětní deska Františka Stupky v Sušici
Pamětní deska Františka Stupky v Sušici

Významný hudebník, dirigent České filharmonie a Moravské filharmonie v Olomouci a profesor JAMU v Brně zajížděl ...

Kocourek. Pamětní deska Maxmil. Pirnera. Sušice
Kocourek. Pamětní deska Maxmil. Pirnera. Sušice

Památník osvobození v Klatovech
Památník osvobození v Klatovech

Abstraktní monumentální forma a obecně pojatý nápis se vyhýbají připomínce osvobození Klatov Američany, aniž by se ...

Bez názvu
Bez názvu

Slavoj Nejdl vysekal monumentální objekt ve svém „přírodním ateliéru" v opuštěném kamenolomu v Dolní Lomnici mezi ...

Památník obětem fašismu a válek v Plzni
Památník obětem fašismu a válek v Plzni

Na konci šedesátých let prožíval Slavoj Nejdl asi nejšťastnější tvůrčí období. Zúčastnil se důležitých výstav (Olomoucká ...

Fontána - pítko před hotelem Kolonáda v Karlových Varech
Fontána - pítko před hotelem Kolonáda v Karlových Varech

Stéla se rty
Stéla se rty

Mramorový reliéf ve foyeru Hornického domu v Sokolově
Mramorový reliéf ve foyeru Hornického domu v Sokolově

Nejdl měl realizovat už v první pol. 60. let sochu horníka pro náměstí Budovatelů před Hornickým ...