Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Adolfa Srba v Rokycanech

Koukolíček Václav

Časové údaje
1933

Materál
bronz (reliéf), dva druhy kamene (podkladem reliéfu je mramor)

Umístění
Rokycany, Jiráskova 67/I

Souřadnice
13.595041, 49.740530

Popis

Adolf Srb (24. září 1850 Rokycany - 14. dubna 1933 tamtéž) byl český novinář, příznivec staročeské strany. Působil v denících Politik a Plzeňské listy. Sepsal české politické dějiny mezi roky 1861 a 1899. Po 1. světové válce určitou dobu redigoval Vlčkovu Osvětu, poté odešel na odpočinek do rodných Rokycan, kde žil u své dcery. Zemřel tam 14. dubna 1933 a je tam i pohřben.

Už v roce jeho úmrtí 3. září 1933 byla na domě, kde dožil (nikoliv na rodném domě, jak uvádí heslo Adolf Srb na wikipedii) odhalena pamětní deska. Pořízení zajistil odbor Národní jednoty severočeské, který v Rokycanech založil.

Národní jednota severočeská (NJS) byla nevládní organizace, založená 22. března 1885 s cílem podporovat kulturní a hospodářský rozvoj české menšiny v severních Čechách. Již v prvním roce přijala 3782 členů a založila 119 místních odborů, do roku 1889 přesáhl počet členů 10 tisíc.Jako jedna z několika tehdy vzniklých obranných jednot pořádala přednášky, zakládala knihovny, školy a záložny, nakupovala školní pomůcky. Během první světové války se soustředila na humanitární pomoc, zejména podporu sirotků a sociálně slabých. Za první republiky pokračovala v prosazování zájmů českých „hraničářů", postupně pod rostoucím tlakem ze strany sudetských Němců. Po Mnichovu se spolu s dalšími organizacemi zapojila do pomoci uprchlíkům z pohraničí. Po nacistické okupaci se v dubnu 1939 stala součástí Národní matice a jako samostatná organizace zanikla.

(Prameny: wikipedie.cz, hesla Adolf Srb, Národní jednota severočeská)

Literatura

Pamětní deska Adolfu Srbovi v Rokycanech. Národní politika, 3. 9. 1933, roč. 51, čís. 241, s. 3. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=8350661&idpi=15412924 (zde původní foto s celým textem, dnes odstarněným).

Odhalení pamětní desky redaktoru Adolfu Srbovi v Rokycanech. Národní politika, 4. 9. 1933, roč. 52, čís. 242, s. 1. http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=8350661&idpi=15412924

Autor hesla
?

Mrtvý mladík na náhrobku v Rokycanech
Mrtvý mladík na náhrobku v Rokycanech
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad členů Sokola Bolevec
Pamětní deska obětem 2. světové války z řad členů Sokola Bolevec
Náhrobek rodiny Salzmanů s motivem umírajícího oráče na hřbitově v Plzni - Bolevci
Náhrobek rodiny Salzmanů s motivem umírajícího oráče na hřbitově v Plzni - Bolevci
Reliéf s truchlící ženou na náhrobku Anežky Pospíšilové na hřbitově v Rokycanech
Reliéf s truchlící ženou na náhrobku Anežky Pospíšilové na hřbitově v Rokycanech
Pamětní deska popraveným pracovníkům občanské záložny v Rokycanech
Pamětní deska popraveným pracovníkům občanské záložny v Rokycanech
Pomník obětem fašismu v Rokycanech
Pomník obětem fašismu v Rokycanech
Hrobka rodiny Riedlbauchovy s portrétním reliéfem v Rokycanech
Hrobka rodiny Riedlbauchovy s portrétním reliéfem v Rokycanech
Pamětní deska Františka Řehoře v Rokycanech
Pamětní deska Františka Řehoře v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pamětní deska Mistra Jana Rokycany v Rokycanech k 550. výročí narození
Pamětní deska Mistra Jana Rokycany v Rokycanech k 550. výročí narození
Náhrobek rodiny sochaře Václava Koukolíčka
Náhrobek rodiny sochaře Václava Koukolíčka
Reliéf ženy kladoucí květy na hrob na náhrobku Anastázie Maturové v Rokycanech
Reliéf ženy kladoucí květy na hrob na náhrobku Anastázie Maturové v Rokycanech