Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Václava Křížka v Táboře

Dušek Jan Vítězslav

Časové údaje
1930

Umístění
Tábor

Souřadnice
14.656405, 49.413900

Popis

V občanské sféře se Kříţek rovněţ zaslouţil o zaloţení několika táborských spolků a institucí, např. roku 1870 spoluzakládá ţenský spolek Zora,82 jehoţ čestnou členkou se v roce 1917 stala i známá spisovatelka Eliška Krásnohorská. Tento spolek nechal později v roce 1930 na památku Václava Kříţka opatřit dům, v jehoţ prostorách se nacházelo sídlo spolku, Tomanová, s. 15

Ţenský spolek Zora byl zaloţen původně jako pěvecký, v průběhu času se však začal věnovat zejména organizaci práce ţen a jejich vzdělávání. Vytvořil svojí vlastní knihovnu s čítárnou, pořádal přednášky a různá divadelních či hudebních představení, při spolku pracoval také vlastní tělovýchovný odbor. Pod tlakem konkurenčního spolku Hlahol se spolek Zora posléze více zaměřuje na sociální a humanitární činnost. Členkami spolku byly i manţelka Václava Kříţka Marie Kříţková, která byla také zvolena první starostkou spolku, ale tuto funkci odmítla, a jeho dcera Marie Farská, která je autorkou knihy, o činnosti spolku v období prvních 25 let jeho působení: FARSKÁ, Marie. K jubileu 25letého trvání ţenského spolku Zora v Táboře. Tábor : spolek Zora 1896. Památník ţenského spolku Zora v Táboře na paměť padesátiletého jubilea 1870 - 1920. Tábor : spolek Zora, 1920, s. 10-12, 14-16.
Tomanová s.15. pozn. 82

Literatura

Tomanová, Barbora: Václav Křížek - strážovský rodák a ředitel prvního českého reálného gymnázia v Táboře. SVOČ. Plzeň: Katedra historie PF ZU v Plzni 2010. In: http://khi.zcu.cz/svoc/Tomanova.pdf

Kukačka, Rudolf: U desek dvou Václavů - Kříţka a Kaplického - (nejen) o táborském gymnáziu. Kotnov, 2005, roč. 2, č. 33, s. 5.

Wimmer, Jaroslav: Pamětní deska připomíná ředitele gymnázia. Táborské listy, roč. 11, č. 38, 14. 02. 2002, s. 19.

Autor hesla
?

Pomník obětí první světové války v Táboře
Pomník obětí první světové války v Táboře
Pomník Antonína Švehly v Táboře
Pomník Antonína Švehly v Táboře
Pamětní deska Josefa Šmahy v Táboře
Pamětní deska Josefa Šmahy v Táboře
Pomník padlých ve druhé světové válce ve Strakonicích
Pomník padlých ve druhé světové válce ve Strakonicích
Náhrobek Jiříny Ottové s portrétním reliéfem polopostavy na hřbitově v Plzni - Bolevci
Náhrobek Jiříny Ottové s portrétním reliéfem polopostavy na hřbitově v Plzni - Bolevci
Dobrý pastýř
Dobrý pastýř
Sousoší matky se synem na náhrobku rodiny Rybičkovy na hřbitově v Týně nad Vltavou
Sousoší matky se synem na náhrobku rodiny Rybičkovy na hřbitově v Týně nad Vltavou