Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Jana Krejčího v Klatovech

J. Borůvka

Jan Koula

Vojtěch Pták

Jiří Petrlák

Časové údaje
1899 - 1901

Materál
žula, bronz, různé druhy kamenů

Umístění
Klatovy, Komenského sady, uprostřed travnatého prostranství.

Souřadnice
13.295765, 49.394037

Popis

Jan Krejčí (28. února 1825 v Klatovech - 1. srpna 1887 v Praze) byl český geolog, pedagog, publicista a politik. Mj. byl autorem první české učebnice geologie. Z pohledu výtvarného umění je též důležité, že jeho dcera Doubravka byla maminkou malíř Josefa Šímy.

Deset let po Krejčího smrti 24. prosince 1897 informoval Šumavan, že spolek klatovských akademiků Úhlava zřídí tomuto slavnému rodákovi pamětní desku a „uspořádá za příčinou odhalení této pamětní desky v příštím roce slavnost." Iniciátorem byl nástupce Krejčího na pražské universitě dr. J. Woldřich a v Klatovech právník Václav Prunar, Woldřichův blízký známý. V té době již „větší část jmění k tomu cíli potřebného připravena jest". Pak však celá akce z neznámého důvodu na dva roky usnula. 10. června 1899 přinesl Šumavan zprávu o založení výboru na postavení pomníku (tedy nikoliv již pouhé desky!), a sice ve shodě s městkou radou. Možná sehrálo roli i to, že šlo o vůbec první pomník ve městě, které se do té doby mohlo pyšnit pouze dvěma pamětními deskami V. M. Krameria a K. S. Amerlinga. Ve výzvě k podpoře se hovoří o ustavení peněžního fondu, který byl spolkem Úhlava založen prý již r. 1888 krátce po Krečího smrti. V roce 1899 byly již přípravné práce v plném proudu a ve stejných novinách v č. 29 a 30 připomněl Václav Kurz v obsáhlém článku význam Jana Krejčího právě s ohledem na chystaný pomník. 16. srpna 1899 přijel do Klatov architekt prof. Jan Koula, aby k pomníku vypracoval dobrozdání. Již předtím totiž vypracoval místní inženýr Karel Petrlák (1834 Praha - 1913 Klatovy), člen městské rady, kresebný náčrt, který převedl do modelu učitel Josef Werner. Koula se o návrhu vyslovil pochvalně a k realizaci doporučil domácí materiál, kterým se nakonec opravdu stala nejspíš místní žula. Navštívili také místo v Komenského sadech, kde měl být pomník osazen. Ve výboru se tehdy uvádí právě Petrlák, starosta dr. Alois Mašek a inž. Alois Schiffauer, majitel zdejší strojírny. Nicméně z dalšího vyplývá, že Koula byl nejspíš požádán o definitivní návrh, vycházející z Petrlákova náčrtu. 24. března 1900 (s. 5) totiž Šumavan dále informuje: „Návrh na pomník slavného geologa dra. Jana Krejčího (...) provedl (...) Jan Koula. Je to komolý jehlan s prohnutými stěnami (podoba věže Eiffelovy), na jehož vrcholu je poprsí Krejčího, při rozích základních jsou skupiny hornin, jež, tak jako celý pomník, mají býti zhotoveny z rozmanitého kamene českého. Pomník i s poprsím měřil by přes 3 m výše a náklad rozpočten asi na 2500 zl. (...) Model pomníku došel v těchto dnech do Klatov a bude vystaven v některé výkladní skříni." 22. září se v Šumavanu uvádí, že Borůvkovo poprsí odlité firmou Bendlmajer a Červinka dorazilo do Klatov. Borůvka, v té době mladý sochař, jej modeloval podle fotografie z posledních let a bylo pozitivně přijato i Krejčího rodinou. Kamenické práce vypracovala klatovská firma Vojtěcha Ptáka.

Slavnostní odhalení se uskutečnilo 3. a 4. srpna 1901. Hlavní proslov měl následník Krejčího na pražské universitě Jan Nepomuk Woldřich, dále hovořili klatovský právník Václav Prunar a starosta Alois Mašek. Z významných hostů se odhalení zúčastnil i básník Adolf Heyduk z Písku. Starosta poděkoval Koulovi i Borůvkovi, ovšem dále „...nelze nezmíniti se o zásluhách p. inž. Petrláka, městského rady, dle jehož náčrtku a jehož návodem a dozorem pomník byl proveden." Ovšem Šumavan dále píše: „Návrh na podstavec podoby „Eiffelovy věže" s malebnými skupinami hornin na jeho úpatí vypracoval měst. radní p. inž. Jiří Petrlák, kterýž také po celou dobu stavby jeho k pracem kamenickým přihlížel." Koulovo spoluautorství tedy není jednoznačné. K odhalení byla připravena výstava v bývalé gymnasiální budově, kde bylo vystaveno mj. Krejčího poprsí (existovaly tedy minimálně dva odlitky), miniaturní model pomníku a úlomky hornin, z nichž jsou sestaveny skupiny na rozích.

Literatura

Šumavan, č. 32, 10.8.1901

Autor hesla
?

Dělnická síla / Mládí
Dělnická síla / Mládí
Hudba
Hudba
Zvířata (Medvědi, Kohout, Páv)
Zvířata (Medvědi, Kohout, Páv)
Tanec
Tanec
Reliéf pro zdravotní středisko v Nýrsku
Reliéf pro zdravotní středisko v Nýrsku
Památník na místě bývalého hřbitova na Kvildě zničeného v 50. letech komunisty
Památník na místě bývalého hřbitova na Kvildě zničeného v 50. letech komunisty
Pamětní deska Josefa Hlávky v Přešticích
Pamětní deska Josefa Hlávky v Přešticích
Energie
Energie
Dekorativní plastika v podobě koule s hvězdou před Domem kultury ROH v Plzni
Dekorativní plastika v podobě koule s hvězdou před Domem kultury ROH v Plzni
Mostecko a Tachovsko
Mostecko a Tachovsko
Aeskulap
Aeskulap
Aeskulap
Aeskulap
Mříže pro MěstNV Rokycany
Mříže pro MěstNV Rokycany
Dva dekorativní  reliéfy v podniku Jitka Otín
Dva dekorativní reliéfy v podniku Jitka Otín
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Reliéf pro budovu Krajské správy SNB (dnes Krajské ředitelství policie) v Plzni
Dekorativní plastika v podobě koule s hvězdou před Domem kultury ROH v Plzni
Dekorativní plastika v podobě koule s hvězdou před Domem kultury ROH v Plzni
Strakonické dudy
Strakonické dudy
Pramen
Pramen
Tanec
Tanec
Rodina
Rodina
Zapomenutá studna
Zapomenutá studna
Hry
Hry
Vítání
Vítání
Pohraničník
Pohraničník
Modrý hrozen
Modrý hrozen
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění
Reliéf pro interiér budovy SNB v Sokolově
Reliéf pro interiér budovy SNB v Sokolově
Abstraktní plastika ve Františkových Lázních
Abstraktní plastika ve Františkových Lázních
Hrobka rodiny arch. Prokopa se sochou Krista ve Strakonicích
Hrobka rodiny arch. Prokopa se sochou Krista ve Strakonicích
Medvědi
Medvědi
Architektura
Architektura
Výzdoba kulturního domu (?) v Rokycanech
Výzdoba kulturního domu (?) v Rokycanech
Žena se dvěma dětmi
Žena se dvěma dětmi
Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni
Pamětní deska Bohumila Polana v Plzni
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Výzdoba květinové síně v Plzni - Skvrňanech
Památník židovské komunity a zbořené synagogy ve Strakonicích
Památník židovské komunity a zbořené synagogy ve Strakonicích
Na stráž!
Na stráž!
Rozvíjející se květy
Rozvíjející se květy
Pištec s dvěma tanečnicemi
Pištec s dvěma tanečnicemi
Vítání
Vítání