Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Karla Jaromíra Erbena, Miletín

Říha Jindřich

Časové údaje
1899 - 1901

Materál
bronzPískovec

Umístění
Náměstí K. J. Erbena, Miletín

Souřadnice
15.681846, 50.404220

Popis

V roce 1899 vypsal "Komitét pro postavení pomníku K. J. Erbenovi v Miletíně" soutěž pro české umělce na návrh pomníku svého nejslavnějšího miletínského rodáka. Do stanovené lhůty: 15. 5. přišlo 21 návrhů, z nichž porota (sochař B. Schnirch, arch. K. Hilbert, prof. V. Weinzettl, 2 zástupci spolku pro postavení pomníku, starosta J. Pečenka a farář P. F. Šubrt) vybrala tři, které ocenila finanční prémií. Třetí místo připadlo návrhu architekta Dryáka a sochaře Kvasničky z Prahy, druhé práci sochaře Ladislava Šalouna. Vítězem soutěže se stal návrh pražského sochaře Jindřicha Říhy (3 hlasy proti 2). Z ostatních návrhů vybrala porota ještě šest a doporučila, aby se odměnily pochvalným uznáním (návrhy s označením: čtyry vodorovné čáry; Poeta, K. J. Erben, Miletín u Hořovic; Muži z lidu; Bývali Čechové). /Z toho je mi prozatím známo autorství pouze jednoho návrhu: K. J. Erben a to Vilím Amort. - pozn. autorky hesla/.

Autor se dal vzápětí do práce a do roka byl hotov. Podle modelu pomník provedla kamenická firma B. Rusa v Hořicích. Náklady na stavbu činily 7.100,- K.

Slavnostní odhalení pomníku proběhlo 28. července 1901 a stalo se jednou z největších společenských událostí v miletínských dějinách. V předvečer události koncertovala na náměstí hudba hořického Sokola, celé město i zámek bylo slavnostně osvětleno, nechyběl lampionový průvod ani ohňostroj. Druhý den se během dopoledne sešlo na náměstí dnes neuvěřitelných 8000 osob, řadily se spolky a sdružení z města i širokého okolí. V poledne oslovil shromážděné starosta František Pečenka, po něm pronesli projevy spisovatel K. V. Rais a Dr. Sutnar z univerzitní knihovny ve Vídni. Během krátké dešťové přeháňky pak byl pomník jednatelem "Komitétu" dr. Chmelařem předán městu k užívání. Odpoledne pak následovaly na náměstí koncerty hudeb a sborů. Mezi čestnými hosty nechyběly básníkovy dcery Božena a Blažena, hudební skladatel Jan Malát, spisovatel Alois Jirásek a mnoho dalších.

Pomník, který byl roku 1903 ještě obehnán zdobným železným zábradlím, se stal novou dominantou náměstí. Byl jí až do roku 1943, kdy byla pro válečné účely zabavena Erbenova busta i oba bronzové reliéfy. Naštěstí tato umělecká díla nesdílela osud miletínských zvonů - unikla roztavení a brzy po osvobození se vrátila do Miletína. Byla osazena zpět na kamenný podstavec a obnovený pomník 16. září 1945 opět slavnostně představen. Přestože návštěvnost slavnosti se s tou před 44 lety nedala srovnat, nechyběly ani tentokrát všechny místní spolky a korporace, mezi hosty byl pak nejvýznačnější osobností Erbenův životopisec Dr. Antonín Grund.

Na jaře 1953 byl pomník propojen kamenným obrubníkem se sochou Sv. Jiří, pod dozorem kameníka a sochaře Václava Šulce. Uzavřená plocha byla vyplněna hlínou a osázena květinami. Železné zábradlí zůstalo zachováno, takže počátkem 90. let, kdy byly záhony zrušeny a obrubníky rozebrány, získal Erbenův pomník opět svůj původní charakter. Na podzim 2003 získal, jako první z miletínských památek, slavnostní osvětlení.

Literatura

http://www.hlavati.cz/_hlavati/miletin/sochy/pomniky.htm

Poche, Emanuel: Umělecké památky Čech II, Praha: Academia, 1982, s. 385.

Zlatá Praha, roč. 17, 1899-1900, č. 30, s. 360

Autor hesla
?

Bakchus
Bakchus
Výzdoba průčelí domu U Goliáše v Praze
Výzdoba průčelí domu U Goliáše v Praze
Pomník Karla Havlíčka Borovského v Jičíně
Pomník Karla Havlíčka Borovského v Jičíně
Pomník Mistra Jana Husa v Lomnici nad Popelkou
Pomník Mistra Jana Husa v Lomnici nad Popelkou
Pomník Mistra Jan Husa na náměstí v Praze - Braník
Pomník Mistra Jan Husa na náměstí v Praze - Braník