Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Radnice v Klatovech

Charakteristika

Stavba radniční budovy byla zahájena v roce 1557 a dokončena o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Stavba prodělala částečné úpravy v letech 1689, 1758 a 1781. Celková přestavba se uskutečnila v letech 1848 - 1850 v normalizovaném empírovém slohu (z té doby pochází socha Spravedlnosti, dnes před budovou soudu). V roce 1918 vyhořela. Rekonstrukci provedl v novorenesančním slohu architekt Josef Fanta (byla dokončena v roce 1925), který již před válkou ve městě realizoval regotizaci děkanského kostela a je též autorem několika náhrobků na zdejším hřbitově. Fanta zachoval původní pozdně gotické jádro, budovu zvýšil o jedno patro a přidal jí novorenesanční štíty. Sochařská výzdoba je dílem sochařů Čeňka Vosmíka a Františka Rouse, malby provedl Láďa Novák a Josef Čejka. V současnosti je tako stavba sídlem Městského úřadu v Klatovech. Na průčelí do náměstí byly osazovány (a odtud následně odstraňovány) pamětní desky, připomínající nejdůležitější události moderních dějin města.

Kontakt

Městský úřad Klatovy

nám. Míru 62

339 01 Klatovy I

Telefon: +420 376 347 111

Fax: +420 376 347 342

E-mail: info@mukt.cz

www.klatovy.cz

Souřadnice
13.292949, 49.394756

Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Pamětní deska připomínající ruskou okupaci po roce 1968 na radnici v Klatovech
Pamětní deska připomínající ruskou okupaci po roce 1968 na radnici v Klatovech
Moc
Moc
Spravedlnost
Spravedlnost
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Spravedlnost, Dobročinnost
Spravedlnost, Dobročinnost
Pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou v Klatovech
Pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou v Klatovech