Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Radnice v Klatovech

Charakteristika

Stavba radniční budovy byla zahájena v roce 1557 a dokončena o dva roky později jako první jednopatrová budova na náměstí. Stavba prodělala částečné úpravy v letech 1689, 1758 a 1781. Celková přestavba se uskutečnila v letech 1848 - 1850 v normalizovaném empírovém slohu (z té doby pochází socha Spravedlnosti, dnes před budovou soudu). V roce 1918 vyhořela. Rekonstrukci provedl v novorenesančním slohu architekt Josef Fanta (byla dokončena v roce 1925), který již před válkou ve městě realizoval regotizaci děkanského kostela a je též autorem několika náhrobků na zdejším hřbitově. Fanta zachoval původní pozdně gotické jádro, budovu zvýšil o jedno patro a přidal jí novorenesanční štíty. Sochařská výzdoba je dílem sochařů Čeňka Vosmíka a Františka Rouse, malby provedl Láďa Novák a Josef Čejka. V současnosti je tako stavba sídlem Městského úřadu v Klatovech. Na průčelí do náměstí byly osazovány (a odtud následně odstraňovány) pamětní desky, připomínající nejdůležitější události moderních dějin města.

Kontakt

Městský úřad Klatovy

nám. Míru 62

339 01 Klatovy I

Telefon: +420 376 347 111

Fax: +420 376 347 342

E-mail: info@mukt.cz

www.klatovy.cz

Souřadnice
13.292949, 49.394756

Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Pamětní deska osvobození Klatov americkou armádou
Pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou v Klatovech
Pamětní deska osvobození Československa sovětskou armádou v Klatovech
Spravedlnost
Spravedlnost
Spravedlnost, Dobročinnost
Spravedlnost, Dobročinnost
Pamětní deska připomínající ruskou okupaci po roce 1968 na radnici v Klatovech
Pamětní deska připomínající ruskou okupaci po roce 1968 na radnici v Klatovech
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Moc
Moc