Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Reliéfní portrét na náhrobku Josefa Macnera v Rokycanech

Paleček Václav

Soubor

Městský hřbitov v Rokycanech

Časové údaje
1938 - 1940

Materál
bronz

Umístění
Rokycany, Městský hřbitov

Souřadnice
13.582543, 49.750181

Popis

Autorem reliéfu je dle signatury umělec jménem Paleček. Se vší pravděpodobností jde o takřka neznámého sochaře Václava Palečka, který působil v nepříliš vzdáleném Berouně.

Macner byl přední činitel hasičského hnutí a hasičská jednota též věnovala tento portrét. K jeho osobě zajímavá zmínka o historii sboru v Ejpovicích: "...Ku vycvičení sboru našeho požádán byl pan Josef Macner, cvičitel sboru dobrovolných hasičů v Rokycanech, který povolán byl do Rokycan jako odborník od hasičského sboru města Prahy, a uděleno mu bylo místo městského strážníka v Rokycanech, který se stal později správně řečeno otcem celé hasičské župy Rokycanské. Tento muž se svědomitě práce té ujal, sbor řádně vycvičil tak, že dne 16. června r. 1895 sbor náš provedl první veřejné cvičení,...." (M. Křížek)

Literatura

Křížek, Michael: Příspěvek k slavnostnímu setkání občanů v roce 2004. In: http://www.ejpovice.cz/sdh-ejpovice/historie/oslavy-2004/prispevek-k-slavnostnimu-setkani-obcanu/

Autor hesla
?

Pamětní deska Aloise Herouta
Pamětní deska Aloise Herouta