Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Rodinná hrobka továrníka Josefa Kauba s dvěma alegorickými postavami v Domažlicích

Šíp Vojtěch

Soubor

Městský hřbitov Domažlice

Časové údaje
1915 - 1920

Materál
sochy mramor, architektura žula

Umístění
Domažlice, městský hřbitov, ve střední části při horní zdi vlevo řední cestě v přední části hřbitova

Souřadnice
12.943633, 49.442502

Popis

V říjnu 1914 přinesl Posel od Čerchova zprávu, že „obětí nešťastné války" se stal i nejvýznamnější domažlický průmyslník Josef Kaub. Jeho První pošumavská strojírna a slévárna vyráběla především hospodářské stroje. Kaubova rodinná hrobka je vedle sousední Hanovy vůbec nejvýpravnější na domažlickém hřbitově. Kaub byl typickým gründerem, který svou firmu vybudoval od nuly, a představuje tak první movitou generaci své rodiny. Proto nepřekvapí, že důvodem pro zřízení reprezentativní rodinné hrobky byla právě až jeho smrt. Tomu odpovídá i skutečnost, že její výzdoba odkazuje výhradně k jeho osobě. Jak naznačují jména dalších pohřbených, dnes téměř nečitelná, byly do ní přeneseny i ostatky jeho předků a příbuzných z nějaké starší rodinné hrobky. Hrobka byla s určitostí objednána jeho pozůstalými, nevíme však, zda ještě v průběhu války nebo až po jejím skončení, kdy se poměry uklidnily. Pravděpodobnější je časnější datace - plzeňský sochař Vojtěch Šíp (1885-1931) totiž podle některých indicií nebyl odveden na frontu a pokračoval ve vedení rodinné kamenosochařské dílny. Šíp byl už od doby před první světovou válkou až do konce dvacátých let nejvýznamnějším regionálním sochařem. Vystudoval odbornou kamenosochařskou školu v Hořicích a poté v letech 1903-1907 pražskou Akademii výtvarných umění, kde byl žákem Josefa Václava Myslbeka. V Hořicích i na akademii byla oceňována jeho technická zručnost, kterou si osvojil v rodinném podniku, kde nejspíš pracovali i jeho otec a strýc. Hned po absolutoriu se vrátil do Plzně a jeho práce najdeme nejen v Plzni, ale v celých jihozápadních Čechách, např. v Klatovech, Strakonicích, Přešticích nebo dokonce i v Chebu. Před válkou realizoval řadu zakázek dekorativního charakteru pro architekturu, tou nejvýznamnější je výzdoba novorománského kostela redemptoristů v Plzni. Až po válce byl proveden starší návrh Pomníku Josefa Kajetána Tyla, původně určený do centra Plzně, později odsunutý do lochotínského parku. Do té doby spadají i jeho další velké realizace, např. pomník vůdce rumburské vzpoury Stanko Vodičky v Plzni-Lobzích. Životem a tvorbou Vojtěcha Šípa a provozem jeho významné kamenosochařské dílny se po jeho smrti nikdo monograficky nezabýval, takže jsme odkázáni na několik textů z doby jeho života nebo vztahujících se k jeho úmrtí. Jeho dílo lze proto rekonstruovat jen velmi přibližně. Podle údajů z matriky byl jeho otcem František Šíp, povoláním kameník, a kmotrem jeho strýc Vojtěch Šíp, opět kameník. Je to onen Vojtěch Šíp, jehož jméno s životními daty 1855-1916 najdeme na náhrobku na plzeňském Ústředním hřbitově, který opět vytvořil jeho synovec. Právě ten nás bude dále zajímat v souvislosti s náhrobkem domažlickým. Oba náhrobky spojují hned dva téměř totožné motivy: ozubené kolo a zrcadlově obrácená postava starého sedřeného dělníka se skloněnou hlavou. Jindřich Čadík věnuje plzeňskému náhrobku obzvláštní pozornost (ten domažlický nejspíš neznal), neboť „... myšlenkou i provedením [je] z nejlepšího, co dosud od umělce máme." Podle něj pomník pochází „z dob předpřevratových." Figuru, kterou nazývá Zlomená síla, popisuje takto: „Starý kovář po nejvyšším vypětí životní síly sedí tu v agónii konce. (...) Ozubené kolo symbolizuje tu práci a běh života." Je zajímavé, že Čadík hovoří výslovně o kováři, byť se jedná o hrob kameníka. Tento drobný detail spolu s motivem ozubeného kola, u kterého Čadíkova interpretace jako symbolu života působí hodně násilně a jež k dílenské profesi kameníka nemá ten nejmenší vztah, naopak je obecným atributem strojírenské průmyslové výroby, nás přivádí k domněnce, zda tu v průběhu objednávky nedošlo k její změně. Možná, že první verze pomníku, zřetelně drobnější, byla určena nad původní rodinný hrob Kaubů, který zmiňujeme výše. A teprve když si pozůstalí uvědomili, že neodpovídá společenskému významu zemřelého, a kdy také opatřili nové místo u hřbitovní zdi, samo o sobě mnohem reprezentativnější, byla vybudována hrobka nová, zachovávající alegorický program výzdoby první verze. Tu pak mohl Šíp druhotně použít na hrob svých příbuzných - strýce a bratrance, kteří zemřeli v roce 1916, tedy o dva roky později než Kaub.

Literatura

§Fišer 2015§§, s. 71 - 73

Autor hesla
?

Zlomená síla
Zlomená síla
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Hrob Ing. Petra Götze s portrétním reliéfem v Klatovech
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Rodiná hrobka Josefa Kauba v Domažlicích
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Přešticích (I)
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník Stanka Vodičky v Plzni
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Pomník Emila Tšídy na vrchu Ráj u Kdyně
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Náhrobek Ferdinanda Šírka s portrétním reliéfem v Rokycanech
Maják
Maják
Žena se dvěma dětmi
Žena se dvěma dětmi
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Výzdoba portálu redemptoristického kostela sv. Jana Nepomuckého v Plzni
Zlomená síla
Zlomená síla
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Busta Františka Ladislava Čelakovského ve Strakonicích
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Pomník Jana Husa ve Strakonicích
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pamětní deska Mistra Jana Husa v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník padlých v I. světové válce v Plzni - Radčicích
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Pomník Karla Hynka Máchy v Přešticích
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Náhrobek inženýra Petra Götze v Klatovech
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce
Pomník Mistra Jana Husa v Plzni - Doubravce
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Reliéf ženy (Architektura?) na rohovém průčelí domu v Plzni
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pomník Josefa Kajetána Tyla v Plzni I
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni
Pamětní deska Františka Schwarze v Plzni