Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Veselý Eduard

1817 - 1892

Popis

Sochař, malíř. Působil v Praze.
Narodil se v roce 1817 ve Sloupu v Čechách, odkud pocházela slavná sochařská rodina Maxů nebo další významný sochař z maxovského okruhu Julius Melzer. Je autorem kopie parléřovské sochy svatého Václava z chrámu sv. Víta (1866, z nehvizdského pískovce, který darovali tamní kameníci, od nichž Jednota pro dostavění chrámu sv. Víta odebírala kámen; kopie byla osazena do obnoveného tabernáklu 9. června 1866, opravený originál na nynější místo v obnovené svatováclavské kapli až 1912). Při té příležitost také originální soše sv. Václava doplnil uražený nos. Pro Staroměstský orloj zhotovil sochy apoštolů, které byly zničeny požárem v květnu 1945.
V roce 1882 bylo na různých místech Prahy umístěno 16 osmiramenných plynových kandelábrů (a dále 11 čtyřramenných, 55 tříramenných a 557 jednoduchých), z nichž nejcennější osmiramenné vytvořil podle návrhu architekta Aleše Linsbauera právě Veselý. Na žulovém hranolovém podstavci stojí čtyři ženské postavy v antickém rouchu, nad nimi je osm novobarokních ramen s velkými svítilnami a nejvýše se tyčí středový novorenesanční sloup, na kterém stojí postava znázorňující Prahu. Kandelábry byly odlity z litiny v Komárovských železárnách v letech 1867-8. Šest těchto kandelábrů stálo na Václavském náměstí v jeho podélné ose, čtyři na Staroměstském náměstí, další na Hradčanech a na Malé Straně. V kostele sv. Kateřiny v rodném Sloupu vytvořil obraz sv. Kateřiny z počátku 18. století, jeho dílem je také Ježíš na kříži, umístěný na klenbě uprostřed kostela. Pro kostel sv. Jiří na hoře Říp vytvořil sochu sv. Jiří (1881), pro Týnský chrám vyzdobil kazatelnu řezbami českých patronů (malované postavy církevních učitelů jsou dílem Josefa Hellicha). Také v kostele v Zákupech spolupracoval na hlavním oltáři s Josefem Hellichem - Veselý vytvořil dvě sochy, Hellich oltářní obraz

Svatý Václav
Svatý Václav

Pozdně barokní kamenná kašna byla roku 1867 doplněna sloupem s hlavicí, na níž je umístěna socha ...