Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Západočeské muzeum v Plzni - hlavní budova

Charakteristika

Novorenesanční budova Západočeského muzea (v době stavby rozděleného na dvě samostatné instituce - Uměleckoprůmyslové muzeum a Historické muzeum) byla postavena v letech 1897 - 1900 podle plánů tehdejšího ředitele Umělecko-průmyslového muzea v Plzni Josefa Škorpila. Pro stavbu muzea bylo zvoleno jihovýchodní nároží historického jádra města v místech bývalých městských hradeb. Reprezentativní stavba v je v interiérech doplněna secesní štukovou výzdobou. Projektové práce byly ukončeny v roce 1895, v roce 1898 byla hotová hrubá stavba (realizaci prováděla plzeňská firma Eduard Kroh) a v roce 1899 ukončeny stavební práce. Plastická výzdoba fasády i štuková výzdoba v sálech byla provedena podle návrhů sochaře Celdy Kloučka, lunety jubilejního sálu zhotovil Augustin Němejc a výzdobu hlavního schodiště doplnil sochař Vojtěch Šaff v roce 1900 reliéfem "Dívčí válka". Sbírky byly v nové budově zpřístupněny v roce 1913.

V roce 1901 získaly obě části muzea privilegium používat v názvu jméno císaře Františka Josefa I. V roce 1948 byly spolu s Národopisným muzeem sloučeny pod názvem Západočeské muzeum v Plzni..

Kontakt

Západočeské muzeum v Plzni

Kopeckého sady 2 , 301 00 Plzeň

www.zcm.cz

Souřadnice
13.379245, 49.744961

Portál Západočeského muzea v Plzni
Portál Západočeského muzea v Plzni
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění