Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Oliva Otmar

19.2.1952 -

Popis

Sochař Otmar Oliva mezi lety 1967 - 1972 navštěvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. Po ukončení středoškolského vzdělání v letech 1972 - 1978 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru Karla Lidického (1900 - 1976) a Miloše Axmana (1926 - 1990).

Charakteristickým rysem sochařské tvorby Otmara Olivy je z hlediska volby námětů příklon k biblické tematice, z jejichž symbolických významů potom odvozuje základní formu a estetiku vlastních děl. Otmar Oliva tedy jako autor specializující se na liturgickou a církevní plastiku bývá často vyhledáván investory z okruhu institucí římsko-katolické církve.[1] V souvislosti se svatořečením Jana Sarkandera[2] a návštěvou Olomouce papežem Janem Pavlem II., získal Otmar Oliva několik komornějších zakázek z Olomouckého arcibiskupství. V roce 1995 pověřil arcibiskup Jan Graubner Olivu vytvořením sochařských děl vážících se ke svatořečení Jana Sarkandera (např: pamětní medaile ke svatořečení Jana Sarkandera, 1995,[3] relikviář sv. Jana Sarkandera, 1996,[4] relikviář sv. Zdislavy, 1996[5]). Šíře jeho uměleckého záběru čítá sochařskou výzdobu kostelních interiérů (např: Papežský trůn, 1998 - 1999,[6] kostel Panny Marie Matky Církve v Mariboru, od roku 1994,[7] kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu, 1996 - 1999,[8] oltářní menza v kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci, 2005[9]) plastickou reliéfní dekoraci zvonů (např: reliéfní výzdoba zvonů z kostela sv. Mořice v Olomouci, 1985[10]), komorní ztvárnění relikviářových schránek a svícnů až po volnou tvorbu orientovanou na církevní tematiku. Na příkladu reliéfního dekorování zvonů kostela sv. Mořice je možné metodicky zkoumat způsob Olivovy sochařské tvorby a volbu výtvarných prostředků. Autor si nejprve vymodeluje z vosku jednotlivé výzdobné prvky (v případě zvonů reliéfy světců), které potom postupným nahříváním připojuje k nosné hmotě, nebo jiné tvarové „kostře." Poté výslednou „formu" odlije technikou lití na ztracený vosk. Otmar Oliva tedy v rámci sochařské práce postupuje po etapách, kdy nejdříve si připraví, s nadsázkou by se dalo říci, přímo vyrobí jakési „prefabrikráty" a s těmito hotovými komponentami potom nakládá různým tvůrčím způsobem. Pomocí těchto voskových „součástek" postupně aditivně „skládá" výsledný kompoziční vzorec, čímž však nejsou vyloučeny četné úpravy a variabilita pojetí v rámci hledání optimální podoby díla jako celku, i jako jedinečného detailu. Ještě patrnější je tento přístup na Olivových realizacích relikviářových schránek, nebo kašny sv. Jana Sarkandera v Olomouci, kdy autor používá různé spirálovité a tordované tvary, mušle, lístky, jejichž význam je nejen esteticko-umělecký, ale také symbolický.


[1] Otmar Oliva například vytvořil i dílo týkající se židovské symboliky: Otmar Oliva, Židovský sedmiramenný svícen, 1990 - 2000, klášter kapucínů v Brně. Foto: http://ww w.otmaroliva.cz/dilo/soliterni-plastika/svicny, vyhledáno 20. 3. 2012. [2] Sv. Jan Sarkander byl umučen v olomouckém vězení 17. 3. 1620, prohlášen za blahoslaveného byl papežem Piem IX. 3. 11. 1859. Dne 5. 4. 1993 ho kanonizoval papež Jan Pavel II., 21. 5. 1995 proběhly v Olomouci kanonizační oslavy za přítomnosti papeže Jana Pavla II. Viz Miloslava Hošková, Jan Sarkander a jeho doba (kat. výst.), Vlastivědné muzeum v Olomouci 1995, s. 10. [3] Pamětní medaile ke svatořečení Jana Sarkandera, 1995. Viz Sabina Soušková, Sochařské realizace Otmara Olivy v Olomouci a blízkém okolí, Střední Morava, 2012, roč. 17, č. 34, s. 29. [4] Relikviář sv. Jana Sarkandera, 1996. Viz Ibidem, s. 30 - 31. [5] Ibidem. [6] Papežský trůn, 1998 - 1999, bronz, mramor, v. 155 cm. Viz Ludvík Ševeček - Kateřina Vozárová (pozn. 441), s. 50. [7] Kostel Panny Marie Matky Církve, od roku 1994, Maribor. Viz Michal Alrichter et. al., Otmar Oliva. Sochy, Velehrad 1998, s. 60 - 61. [8]Kaple Redemptoris Mater ve Vatikánu, 1996 - 1999. Viz Otmar Oliva, Kaple Redemptoris Mater, Otmaroliva.cz, http://www.otmaroliva.cz/dilo/liturgicka-plastika/kaple-redemptoris-mater, vyhledáno 14. 1. 2013. A jiné další, fotodokumentace na internetových stránkách Otmara Olivy. Viz Neautorizováno, Liturgická plastika, Otmaroliva.cz, vyhledáno 25. 4. 2012. [9] Oltářní menza, 2005, bronz, mramor, kostel Panny Marie Sněžné v Olomouci. Viz Sabina Soušková, Sochařské realizace Otmara Olivy v Olomouci a blízkém okolí (pozn. 444), s. 34. [10] Reliéfní výzdoba zvonů z kostela sv. Mořice v Olomouci, 1985. Viz Ibidem, s. 27 - 28. [11] Sv. Leopold, 1995, olovo, bronz, v. 155 cm. Viz Ludvík Ševeček - Kateřina Vozárová (pozn. 441), s. 41.

Hrob Jiřího Sedláka
Hrob Jiřího Sedláka

Impulsem pro vytvoření náhrobku bylo tragické úmrtí blízkého přítele Otmara Olivy, Jiřího Sedláka v roce 1976. ...

Pocta Felixi Kadlinskému
Pocta Felixi Kadlinskému

U příležitosti rekonstrukce budovy uhersko-hradišťské Reduty po následcích povodní z roku 1997, iniciovali radní vznik výtvarného díla k ...

Pamětní deska dárců
Pamětní deska dárců

V souvislosti se sochařskou výzdobou dvou zvonů (2008) pro kostel sv. Václava v Olomouci vytvořil Otmar ...

Pamětní deska Olomouckého arcibiskupství
Pamětní deska Olomouckého arcibiskupství

Zakázku vytvořit pamětní desku na průčelí budovy arcibiskupství získal Otmar Oliva po návštěvě papeže Jana Pavla ...

Pamětní deska Romualda Prombergera
Pamětní deska Romualda Prombergera

Osazení pamětní desky slouží jako připomínka osobnosti knihkupce a nakladatele Romualda Prombergera a působení jeho nakladatelství ...

Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera

Oliva vytvořil bronzové "tělo" kašny. Petr Novák do finské žuly vytesal dvojici mušlí a také architektonicky ...