Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pocta Felixi Kadlinskému

Otmar Oliva

Petr Novák

Oliva Otmar

Časové údaje
2002

Materál
bronz, žula

Umístění
nádvoří divadla Reduta v Uherském Hradišti

Souřadnice
17.459768, 49.067528

Popis

U příležitosti rekonstrukce budovy uhersko-hradišťské Reduty po následcích povodní z roku 1997, iniciovali radní vznik výtvarného díla k poctě tamnějšího významného filosofa, pedagoga, básníka[1] a jezuity Felixe Kadlinského (1613 - 1675).[2] Pro budoucí plastiku členové samosprávy zvolili místo v areálu uzavřeného nádvoří Reduty v Uherském Hradišti, v jehož prostorách působilo divadlo tehdejšího jezuitského gymnázia. Představitelé města za účelem získání vhodného návrhu nevypsali veřejnou soutěž, ale s nabídkou na vytvoření výtvarné realizace přímo oslovili sochaře Otmara Olivu.[3]


[1]Kadlinského asi nejznámnější písňový soubor: „Zdoroslavíček v kratochvilném hájičku postavený, do kteréhožto hájičku pobožná duše často choditi a hlasu toho líbezného slavíčka poslechnouti a z něhož potěšení duchovního nabýti moci bude." Tiskem vyšlo 1665 a 1726. Viz Zdeňka Tichá, Felix Kadlinský a jeho Zdoroslavíček, Praha 1973. [2] Ibidem. [3] Aleš Holý v e-mailové korespondenci s autorkou diplomové práce ze dne 6. 8. 2012.

Literatura

§Soušková 2013a§§

Autor hesla
?

Pamětní deska kardinála Josefa Berana v Plzni
Pamětní deska kardinála Josefa Berana v Plzni
Na poslední cestu
Na poslední cestu
Pomník Benedikta Rejta v Lounech
Pomník Benedikta Rejta v Lounech
Pamětní socha připomínající vybudování závodu TESLA v Ostrově nad Ohří
Pamětní socha připomínající vybudování závodu TESLA v Ostrově nad Ohří
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Adolf Kreuzmann
Adolf Kreuzmann
Čtyři reliéfy v obřadní síni MěstNV v Chebu
Čtyři reliéfy v obřadní síni MěstNV v Chebu
Pomník Karla Klostermanna v Kašperských Horách
Pomník Karla Klostermanna v Kašperských Horách
Pamětní deska Josefa Skupy v Plzni
Pamětní deska Josefa Skupy v Plzni
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Elfí hnízdo v houbě
Elfí hnízdo v houbě
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Květ vědění
Květ vědění
Voda - zdroj života
Voda - zdroj života
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Pomník Františka Josefa I. v Karlových Varech
Pomník Františka Josefa I. v Karlových Varech
Sedm reliéfních emblémů pro tympanony mansard na přístavbě Univerzitní knihovny v Praze
Sedm reliéfních emblémů pro tympanony mansard na přístavbě Univerzitní knihovny v Praze
Průmysl
Průmysl
Památník založení dělnického hnutí na Bílé hoře v Brně
Památník založení dělnického hnutí na Bílé hoře v Brně
Porcelánová mozaika hotelu Patria v Karlových Varech
Porcelánová mozaika hotelu Patria v Karlových Varech
Pomník Karla Čapka v Chyši s jeho bustou
Pomník Karla Čapka v Chyši s jeho bustou
Polibek II
Polibek II
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Skleněný obelisk
Skleněný obelisk
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Snídaně v trávě, Turisté
Snídaně v trávě, Turisté
Jak se dělá pivo
Jak se dělá pivo
Pamětní deska s bustou Michaela Thoneta v Bystřici pod Hostýnem
Pamětní deska s bustou Michaela Thoneta v Bystřici pod Hostýnem
Pomník Citické stávky v Citicích
Pomník Citické stávky v Citicích
Strom květů
Strom květů
Pomník Martina Kopeckého v Plzni v Kopeckého sadech
Pomník Martina Kopeckého v Plzni v Kopeckého sadech
Busta Václava Talicha v Berouně
Busta Václava Talicha v Berouně
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Běžec
Běžec
Pieta
Pieta
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Chebu
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Chebu
Mříž v kanceláři ředitele elektrárny Tušimice
Mříž v kanceláři ředitele elektrárny Tušimice
Čtyři dekorativní reliéfy pro kolonádu Rudolfova a Karolinina pramene v Mariánských Lázních
Čtyři dekorativní reliéfy pro kolonádu Rudolfova a Karolinina pramene v Mariánských Lázních
Dekorativní stěna s florálními motivy v interiéru Domova pro seniory v Tachově
Dekorativní stěna s florálními motivy v interiéru Domova pro seniory v Tachově