Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Olšanské hřbitovy v Praze

Charakteristika

Historie Olšanských hřbitovů:
Původně se v místech dnešního pohřebiště nacházela stará osada, zvaná Olšany. V roce 1679, kdy v důsledku pražské morové epidemie umíralo mnoho lidí, bylo rozhodnuto, že právě v Olšanech bude zřízen hřbitov, kde budou pohřbívány právě oběti morové nákazy. Jako ochrana před morem zde bylo vystavěno několik kaplí, jako například kaple svatého Rocha, Šebestiána a Rozálie.

Nakrátko morová epidemie ustala, ale jen co propukla v letech 1715 - 1716 druhá vlna morové nákazy, byly Olšanské hřbitovy místem, kam byly oběti opět pohřbívány. Zanedlouho poté vydal císař Josef II. nařízení, které obecně zakazovalo pohřbívat lidská těla uvnitř města Prahy. Proto byly v roce 1786 Olšanské morové hřbitovy prohlášeny za veřejný hřbitov. Od roku 1835 do roku 1910 byly ke stávajícím pozemkům postupně připojovány další a další parcely, které byly číslovány římskými číslicemi.

Pozoruhodná je především jeho rozloha, která se současnosti pohybuje přes neuvěřitelných padesát hektarů. Právě díky tomuto číslo se Olšanské hřbitovy právem staly největším pražským pohřebištěm. Další zajímavostí je počet pohřbených lidí, který přesahuje sto dvanáct tisíc. Tento stav byl však zaznamenán pouze z dochovaných náhrobků, ale odborníci tvrdí, že za dobu existence Olšanských hřbitovů zde bylo pochováno na dva miliony mrtvých. Proto je Olšanský hřbitov považován za největší hřbitov v České republice. Kromě hrobek, hromů a urnových hrobů se zde nacházejí také dvě louky rozptylu.

Zdroj: http://www.praguecityline.cz

Kontakt

Hřbitovní správa Olšany
Vinohradská 1835/153, 130 00 PRAHA 3
tel.: +420 267 310 652
fax: +420 271 736 888
mobil: +420 725 571 774
informace/pokladny: +420 272 011 113-117
e-mail: olsany@hrbitovy.cz

Souřadnice
14.466875, 50.078417

Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Fauknerových
Náhrobek Fauknerových
Náhrobek pražského primátora JUDr. Jindřicha Šolce s portrétním medailonem na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek pražského primátora JUDr. Jindřicha Šolce s portrétním medailonem na Olšanských hřbitovech v Praze
Píseň o věčném domovu - náhrobek Hanuše Wihana
Píseň o věčném domovu - náhrobek Hanuše Wihana
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Holana
Náhrobek Karla Holana
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náš Vládíček
Náš Vládíček
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Nahrobek rodiny Vaníčků
Nahrobek rodiny Vaníčků
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Čapků
Náhrobek Čapků
Náhrobek rodiny Píčovy
Náhrobek rodiny Píčovy
Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných
Náhrobek rodiny Veselých
Náhrobek rodiny Veselých
Náhrobek rodiny Sokolů
Náhrobek rodiny Sokolů
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze