Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze

Amort Vilím

Soubor

Olšanské hřbitovy v Praze

Časové údaje
1899 - 1904

Materál
Bronz

Umístění
Praha, Olšanské hřbitovy, V-23-108

Popis

Když v roce 1899 zemřel Luděk Marold, jeden ze zakladatelů Jednoty umělců výtvarných , rozhodl se spolek o zřízení důstojného pomníku a vypsal konkurz. Amort měl s vytvořením podobizny svého přítele L. Marolda již zkušenost a měl velký zájem se podílet na jeho pomníku (na návrhu pracoval měsíc). Porotcům došel pouze jeho návrh, avšak ten se jim nelíbil. V únoru dalšího roku se domluvili, že ho přesto provede, ale s malými změnami. Vypracování konečné podoby pomníku však nebylo jednoduché, jelikož výbor nebyl stále spokojen, což vedlo ke sporům, které se vyostřily natolik, že Amort odmítl pomník zřídit. Dokonce na konci května 1902 odstoupil ze spolku, protože si nechtěl nechat vnucovat cizí myšlenky a vadilo mu hlavně údajné podceňování, „úšklebky" Urbana a „kantorování" Kloučka. Situace se uklidnila díky osobě J. Maudera, který Amorta navštěvoval, povzbuzoval ho a navrhl mu, aby zkusil zobrazit L. Marolda, jak sedí a kreslí, s čímž Amort zprvu souhlasil, ale nakonec toho nevyužil. Dne 27. 10. 1902 se u něj sešla porota na posouzení konečného návrhu, který byl schválen a ten pak dodělal v dubnu 1904. Mezi léty 1899 a 1904 pomník sedmkrát přepracoval (bohužel ale neexistuje dokumentace zaznamenávající tyto změny). Patrně již v prvním návrhu byla ‚módní postava‘ (myšlena truchlící dáma), která se některým nelíbila, avšak povedlo se mu ji nakonec prosadit. Tato ‚módní postava‘ svědčí o Amortově zájmu o díla jiných, zvlášť zahraničních umělců. Dílo se brzy poté ocitlo ve světovém kontextu, když bylo reprodukováno v anglické knize o sochařství na architektuře (Alexander Koch, Sculpture from ‚academy architecture‘, 1904-1908, London, 1908, s. 140).

Literatura

§Svitáková 2012§§

Autor hesla
?

Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Ukřižovaný
Ukřižovaný
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Stará a Nová doba
Stará a Nová doba
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Sv. Norbert
Sv. Norbert
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově