Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích

Amort Vilím

Časové údaje
1902

Materál
štuk

Umístění
Pardubice, průčelí domu na Pernštýnském nám. 55 (dříve Občanská záložna, dnes nazýván jako Evropský spolkový dům)

Souřadnice
15.779825, 50.038392

Popis

V roce 1901 nechala pardubická Občanská záložna přestavět nově získaný dům B. Dvořákem, který výzdobou průčelí pověřil Amorta. Ten zde pracoval na konci srpna a začátku září roku 1902 a vytvořil tři reliéfy umístěné v různých úrovních pod sebou. Zvolené motivy nejsou v této době ničím neobvyklým z důvodů politických (nacionálních). Jedná se o argumentaci na otázky současnosti prostřednictvím historie, což dokládá i zpráva v pardubických Neodvislých listech, kde se popisují velice nacionálně motivy průčelí domu těsně před doděláním.[1]

Opět existují samostatné desky s uvedenými výjevy (ve sbírkách potomků Amorta), které dosahují vyšší umělecké úrovně větším propracováním, lepším vyjádřením expresí u postav a schopností vtáhnout diváka do děje.

[1] „K ozdobě fasády zvolena slavná doba našeho boje za práva království a samostatnosti. Doba husitská znázorněna slavným bojovníkem Žižkou, který sedě na koni, poohlíží se štítu budovy na náměstí, jako by zval k boji: ‚Pojťe se mnou všichni, kteří neztratili jste lásku k národu svému‘, ukazuje směř palcátem k Vídni. Kristus v oblacích v mandorle zlaté nad Žižkou žehnající, zvat jest ze standard vítězných bojovníků božích. Ve velikém reliéfu mezi prvním a druhým patrem spatřujeme legáta Fantina de Vale, poslaného papežem ke dvoru Českému, kde drzou řečí urážel národ český. Urážkami nanejvýš podrážděný král Jiří z Poděbrad chce trestati zpupnost vyslance papežova mečem, čemuž brání M. J. Rokycana. Podán jest nám kus historie slavné doby české ... Bude budova nehynoucí památnou, vzpomínkou na uvědomělé rolnictvo a živnostnictvo..." Neodvislé listy, 20. 9. 1902.

F. Šebek upozornil, že původně zde měl být jiný výjev od Mikoláše Alše, ale ten nestihl předlohu namalovat.

Literatura

František Šebek, Toulky historií Pardubic, Radniční zpravodaj Pardubice, 2006, č. 2, s. 7.

Neodvislé listy, 20. 9. 1902

§Svitáková 2012§§

Autor hesla
?

Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Stará a Nová doba
Stará a Nová doba
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Ukřižovaný
Ukřižovaný
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Sv. Norbert
Sv. Norbert
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze