Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Amort Vilím

7.10.1864 - 5.9.1913

Popis

Sochař, štukatér, návrhář dekorativních prvků užitého charakteru.
Nejvíce děl vytvářel pro Prahu, ale dostal také možnost uplatnit se v Plzni, Berouně, Kolíně, Pardubicích, Poličce, Dvoře Králové, Nymburku, Jiřicích, Přerově, Černošicích, Karlových Varech, Turnově, Klokotech, Valči, Hořovicích a na Želivském klášteře.
Členem několika spolků (Umělecké besedy, Jednoty umělců výtvarných, Spolku výtvarných umělců Mánes).
Vilím Amort se narodil 7. října 1864 v Kunraticích u Prahy manželům Amortovým, hodinářskému tovaryši Janu a Anně, rozené Pokorné. Amortovi se po čase odstěhovali do Mníšku, kde se jim však příliš nedařilo, proto otec poslal čtyřletého Vilíma do Berouna k jeho prarodičům - Magdaleně a Františkovi, který byl malířem pokojů. Po absolvování berounské obecné školy odešel Vilím v roce 1879 do Olomouce ke strýci Aloisovi, štukatérovi, aby se u něho vyučil. Studium si doplňoval ještě ve večerní škole řemeslnické a nedělní škole modelování, kterou řídil Adolf Rabenalt. Po vyučení v roce 1882 strávil krátký čas u kameníka Mělnického jako praktikant, ale kvůli špatné finanční situaci se vydal za rodiči, kteří bydleli v Modřanech. Otec se od nich zanedlouho odstěhoval do Roztok, ale Amort zůstal s matkou a z Modřan dojížděl do Prahy za štukatérskou prací. Stále se chtěl zdokonalovat, proto se zapsal v roce 1884 jako mimořádný žák do odborné zlatnické školy v Praze. Přemýšlel i nad akademií, ale jelikož měl jen pětitřídní školu obecnou, což by k zápisu nestačilo, myšlenku pustil z hlavy. V osmdesátých a devadesátých letech Amort vystřídal řadu dílen, kde byl většinou zaměstnán jen jako řemeslník - štukatér: pracoval například ve vinohradských ateliérech kamenických a modelérských firem, u firmy Antonín Riedl a spol., v dílně Aloise Folkmanna, Josefa Fikara (Figara), Bohuslava Schnircha, Jakuba Ronce, Celdy Kloučka a dalších. Od roku 1896 začal spolupracovat se sochařem Jindřichem Říhou a Josefem Kropáčkem (zvlášť na výzdobě staveb, například Schierův dům), ale kvůli osobním sporům se jejich spolek po třech letech rozpadl.
Dne 9. srpna roku 1887 se Amort oženil s Marií Netrefovou, kterou miloval a měl v ní oporu až do konce života. Po svatbě spolu žili v Modřanech až do roku 1895, kdy se přestěhovali do Prahy, kde často měnili adresy svého bydliště a dílny. Marie přivedla na svět pět dětí, z nichž se jen tři dožily dospělého věku. Významným zlomem v Amortově životě bylo jeho veřejné vystoupení na výstavě v Rudolfinu v roce 1890, které pro něho znamenalo první úspěch. Od té doby se sochařství věnoval více a výsledky své práce zasílal na výstavy. V srpnu 1891 si zapsal do svého deníku o své první objednávce: medailonu z kararského mramoru s tváří muže, kterou považoval za další krůček dopředu. V roce 1893 vyhrál 1. cenu soutěže na pražský pomník Mistra Jana Husa, který dovršil první období jeho profesního růstu, a začala doba, kdy začal být známý. Poté následovala doba dvacetiletého tvoření, vystavování, uplatňování se v různých spolcích, užívání kulturního a rodinného života a výletů. Amort podnikl i několik cest za uměním do zahraničí, ale vždy jen na pár dnů (v srpnu 1892 byl v Drážďanech, v červenci 1893 v Mnichově, v lednu 1903 v Norimberku). Jednou byl v zahraničí i pracovně, a to když na začátku roku 1906 pomáhal v Lipsku svému příteli sochaři J. Mágrovi s jeho zakázkami (fontánou, výzdobou fasád). V květnu 1899 se Amort, převážně z nutnosti zlepšení své ekonomické situace, ucházel o místo učitele modelování na smíchovské průmyslové škole, ale marně.
S Amortem lze spojit i činnost vynálezeckou, která se týkala ‚vložky do topné komory‘, která měla způsobit efektivnější spalování v kamnech. Patent, kterým chtěl dosáhnout slávy a financí, obdržel v listopadu 1912 až po šesti letech vylepšování a zasílání svých výsledků do Vídně. Vilíma Amorta trápily vleklé žaludeční potíže, které se prudce zhoršily na konci roku 1911. Po absolvování léčby v pražském sanatoriu došlo ke krátkodobému zlepšení a on začal věřit, že vše překonal a s chutí se chtěl vrhnout znovu do práce (dokonce po cestě domů se zastavil v ateliéru). Nemoc však nakonec 5. 9. 1913 vyhrála a Amort zemřel ve stáří čtyřiceti devíti let. O dva dny později byl podle své poslední vůle pohřben na Olšanském hřbitově.

Samostatné výstavy

Posmrtná výstava v Rudolfinu - 1913; Středočeské muzeum Roztoky u Prahy - 1967; Výstava korespondence v Radnicích - 1976

Skupinové výstavy

ZA JEHO ŽIVOTA:

U NÁS: v Rudolfinu: 1890, 1892-1907; Zemská jubilejní výstava - 1891; 1898 - Výstava architektury a inženýrství; v Brně - 1902; Topičův salon - 1907; Výstava architektury a dekorativního umění - 1913

V ZAHRANIČÍ: 1899 - Paříž; 1900 - Vídeň, Petrohrad, Moskva; 1902 - Mnichov

POSMRTNÉ: Čeští výtvarníci českému srdci, Praha - 1918; Výstava zakladatelů J.U.V., Praha - 1933; Umění slovanských národů, Praha - 1955; Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika, Praha - 1957; Zachráněné dědictví, Praha - 2003; Pohádkové bytosti, Praha - 2006

 

Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze

V témže roce vzniku reliéfu vytvořil V. Amort i bustu A. P. Trojana. ...

Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze

Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch

Stará a Nová doba
Stará a Nová doba

Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji

Téma Mistra Jana Husa bylo Amortovým častým a oblíbeným motivem (napsal dokonce: „moje nejmilejší thema ku ...

Dohasínající krása u krematoria v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze

Tato plastika se vyvinula ze sousoší Kalvárie (na které pracoval od roku 1898 a to zprvu ...

Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně

Na začátku roku 1899 se Vilím Amort zabýval konkurenčními návrhy s motivem Rytíře a Spravedlnosti pro ...

Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera

Vilím Amort dostal zakázku (společně s dalšími sochaři) na výzdobu Želivského kláštera ...

Sv. Norbert
Sv. Norbert

Vilím Amort dostal zakázku (společně s dalšími sochaři) na výzdobu Želivského kláštera od Boži Dvořáka, který měl ...

Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové

Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích

Jednalo se o jeho první práci v Pardubicích, kde získával zakázky díky svému známému, pardubickému architektovi ...

Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou

...

Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích

Amort se za prací do Pardubic vydal již podruhé (poprvé rok před tím, kdy vytvořil na ...

Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích

V roce 1901 nechala pardubická Občanská záložna přestavět nově získaný dům B. Dvořákem, který výzdobou průčelí ...

Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka

V červenci 1912 potvrdil Amortovi komitét pro dostavbu chrámu v Pardubicích (kde ...

Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech

Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích

...

Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem

Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze

Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze

Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze

Když v roce 1899 zemřel Luděk Marold, jeden ze zakladatelů Jednoty umělců výtvarných , rozhodl se spolek ...

Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze

Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze

Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze

Náhrobek si u V. Amorta objednal Ladislav Rott. Amort byl s podobou tohoto reliéfu Rottovy madony natolik spokojen, ...

Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze

Tento náhrobek byl postaven na náklady Jednoty a slavnostně byl svěcen v červenci 1905. Kamenické práce ...

Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze

Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze

Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově

Model pomníku byl údajně darován reálce v Turnově, zatím se jej však nepodařilo nalézt. ...

Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni

Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku

Hřbitov byl zrušen v 60. letech 20. století. Tento náhrobek byl jeden z mála, který zde ...

Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích

Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně

Více informací ohledně náhrobku známe díky Amortovým zápiskům, které prozrazují, že náhrobek objednala v září 1911 ...

Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci

Tento náhrobek přišel objednat do Amortovy dílny v červenci 1911 syn Františka Kopidlanského, který mu dodal fotografie ...

Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně

Radnice v té době procházela neobarokní přestavbou stavitelem Jelínkem dle návrhu F. ...

Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně

Amort v létě 1912 pracoval na zakázce od stavitele Volfa, která se týkala výzdoby průčelí Okresní ...

Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově

Amort dodal sochařské práce Záloženskému domu v Přerově (dnes Městský dům), poté co ...

Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově

Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni

Amort se podílel i na dekorativních pracích pro plzeňské Divadlo J. K. Tyla. I přestože se ...

Ukřižovaný
Ukřižovaný

Amort věnoval velkou pozornost námětu Kalvárie. Nejdříve se soustředil na sochu Ukřižovaného, na které pracoval od ...

Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze

Tato plastika se osamostatnila ze souboru Kalvárie, kterým se Amort zabýval již ...

Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze

V roce 1896 se Amort zviditelnil dílem Vodník Sázavský, na jehož námět přišel při sezení na ...

Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí

V roce 1896 zažil Amort úspěch v soutěži týkající se výzdoby „pro přístavbu měst. muzea v ...

Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)

Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze