Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka

Amort Vilím

Časové údaje
1912

Umístění
Pardubice,štít nad vstupem kostela sv. Bartoloměje, Kostelní

Souřadnice
15.777394, 50.038844

Popis

V červenci 1912 potvrdil Amortovi komitét pro dostavbu chrámu v Pardubicích (kde přístavby prováděl opět Amortův známý B. Dvořák) jeho ofertu na výzdobu průčelí kostela sv. Bartoloměje, konkrétně štítu nad vchodem. V září téhož roku začal pracovat na místě. Postupoval odshora, takže nejdříve vytvořil reliéf božího oka, poté žehnající boží ruku. O pár dnů později se dostal k Ukřižovanému a nakonec ho čekal znak pánů z Pernštejna a znak Pardubický. Největší práci měl s Ukřižovaným, i přestože se tímto námětem zabýval již několikrát. Oproti expresivnějšímu Ukřižovanému z Kalvárie použil Amort pro Pardubice klasičtější kánon, kdy zpodobnil Krista ve statické poloze. Je pravděpodobné, že důvodem výběru byl komitét, který si patrně přál standardnější zobrazení. Z tohoto důvodu se jedná o velice průměrné dílo, jehož hodnotu navíc ubírá nezvládnutí fyziognomie, kdy má Kristus vzhledem ke své postavě moc dlouhé a velké ruce. K tomu došlo i přesto, že plastiku vytvářel dva týdny ve svém ateliéru dle modelu. Tvář Krista je sice ušlechtilá, zbožná a procítěná, ale to není vzhledem k umístění patrné.

Literatura

§Svitáková 2012§§

Autor hesla
?

Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Ukřižovaný
Ukřižovaný
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Sv. Norbert
Sv. Norbert
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Stará a Nová doba
Stará a Nová doba
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze