Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni

Amort Vilím

Časové údaje
1901

Materál
štuk

Umístění
Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Prokopova 102/14, Plzeň

Souřadnice
13.378761, 49.742832

Popis

Amort se podílel i na dekorativních pracích pro plzeňské Divadlo J. K. Tyla. I přestože se nejednalo o žádné velké plastiky, nýbrž spíše o štukatérské práce a reliéfní podobizny a jiné výjevy, přinesla mu tato díla jistou proslulost, jelikož se reprodukce jeho výtvorů pro divadlo objevily v dobovém tisku. V Plzni pracoval od ledna do července 1901, tedy dva roky poté, co se dozvěděl o této zakázce od Balšánka. Byl za ní rád, protože mu mohla přinést finance, ale Amortovi bylo líto, že mu Balšánek zadal pouze malý úkol, nikoli velká figurální díla. Kromě něho byli pracemi pověřeni ještě další sochaři jako například F. Hergesell, S. Sucharda, F. Rous, O. Walter a také zde byl přítomen i Amortův bratranec Vlastimil Amort, který mu pomáhal.

Amort byl pověřen dvojí prací: nejdříve vytvořit šest medailonů s podobiznami významných osobností: V. Hálka, B. Guldenera, F. V. Jeřábka, F. Škroupa, B. Smetana a V. Blodka, které byly umístěny na fasádu budovy nad okna.[1]

A pracovat na vnitřních dekoracích, kde byly používány různé ornamenty a některé části byly doplněny o různé figurální výplně. Například obdélná tabulka s motivem Dudáka nebo medailony kruhových formátů s groteskními kompozicemi. Ty zobrazují například Historii (ženská sedící figura píšící do knihy, za ní v pozadí snad hora Říp), Poezii (sedící anděl s pootevřenou knihou), Prózu (stařena předčítající z knihy malému dítěti), Báchorku (korunovaná dívka s drakem na klíně). Ale vytvořil i personifikaci Plzně v podobě ženy s dítětem. Amort v těchto výjevech použil svůj oblíbený motiv vlajících kusů látek oděvu, které vyplňují zbytek medailonu. Prostředí dotváří jeho naznačením prostředí, ve kterém se postavy nachází: kopcem se stavbičkou, stromem a některé části jím modelované nechal vystoupit z medailonu (jako například ruku anděla či šat stařeny). Medailony mají svou atmosféru, která odpovídá zobrazovanému tématu, je zde folklórní a pohádková romantika. Výtvarnou úroveň medailonů snižuje špatná modelace paží, což je patrné zvláště tam, kde jsou ruce odkryté. Podílel i na ostatní interiérové štukové výzdobě (například dekoracích říms, cviklů a stropů festony, maskarony, vegetabilním dekorem i reliéfními figurálními výjevy).


[1] Autorství podobizen se uvádí na internetové stránce: www.theatre-architecture.eu, Pavel Panoch, Městské divadlo J. K. Tyla, vyhledáno 27. 9. 2011. To potvrzuje i knížka: Josef Čipera - Antonín Balšánek, Nové divadlo král. města Plzně, Plzeň 1902, s. 16, 17. Ostatní medailónové portréty (Štěpánek, Tyl, Kollár, Bendl, Palla) jsou od F. Rouse.

Literatura

Josef Čipera - Antonín Balšánek, Nové divadlo král. města Plzně, Plzeň 1902, s. 16, 17

§Svitáková 2012§§

Autor hesla
?

Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Stará a Nová doba
Stará a Nová doba
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Sv. Norbert
Sv. Norbert
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Výzdoba průčelí Messanyho vily v Pardubicích s reliéfem se sv. Ludmilou
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Náhrobek Jaroslava Hrbka v Hořovicích
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Ukřižovaný
Ukřižovaný
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Výzdoba průčelí Záloženského domu v Přerově
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni