Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Sv. Norbert

Amort Vilím

Časové údaje
1909

Umístění
Želiv (okr. Pelhřimov), Želivský klášter, severní průčelí opatství

Souřadnice
15.220174, 49.529467

Popis

Vilím Amort dostal zakázku (společně s dalšími sochaři) na výzdobu Želivského kláštera od Boži Dvořáka, který měl na starosti úpravy kláštera po jeho vyhoření v roce 1907. Kromě Sv. Norberta vytvořil i reliéf Madony s dítětem a další plastickou výzdobu vnějšku stavby. Nejčastějšími motivy jsou andílci - dětské hlavičky s křidélky (velice podobné těm o rok starším z vyšehradského pomníku rodiny Zbirovských), dekorativní vázy ozdobené plodinami přírody i lidskými tvářemi.

Literatura

§Svitáková 2012§§

Autor hesla
?

Ukřižovaný
Ukřižovaný
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Výzdoba průčelí bývalé Okresní hospodářské záložny v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Petra Ivanoviče Jakla v Berouně
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek Aloise Pravoslava Trojana na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Rottovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Věčná touha, Petřínské sady v Praze
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích- Ukřižovaný, erby, boží oko, žehnající boží ruka
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Výzdoba průčelí tzv. Vaníčkova domu v Poličce s reliéfem Mistr Jan Hus v plamenech
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Karla Horáka na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Výzdoba sálu v budově Muzea hl. m. Prahy Na poříčí
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Luďka Marolda na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Výzdoba divadla J. K. Tyla v Plzni
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Svatý Vojtěch
Svatý Vojtěch
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Madony s dítětem na průčelí domu v Pardubicích
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Eduarda Weyra na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Bedřicha Schnella na hřbitově Malvazinky v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí a interiéru radnice v Berouně
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí fary v Jiřicích s reliéfem Madony s dítětem
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Výzdoba průčelí kostela sv. Jiljí v Pardubicích - reliéf Krista na nebesích
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Vodník a Rusalka, dříve umístěny v Petřínském sadu v Praze
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Rytíř Roland na štítu radnice v Kolíně
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí bývalého hotelu Mercur ve Dvoře Králové
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Výzdoba průčelí Občanské záložny v Pardubicích
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Adolfa Pytlíka v Plzni
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Jiřího Stankovského na Olšanských hřbitovech v Praze
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Výzdoba průčelí domu na Malostranském náměstí v Praze (Palliardiho dům)
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Jan Hus na hranici v Praze - Tróji
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek rodiny Amortovy na Olšanských hřbitovech v Praze
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Madona s dítětem, průčelí Želivského kláštera
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Opera a Drama pro Záloženské divadlo v Přerově
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Náhrobek rodiny Zbirovských na Vyšehradském hřbitově v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Atlanti na nároží Schierova domu v Praze
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Reliéf Mistr Jan Hus na hranici na průčelí domu v Pardubicích
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Náhrobek Gustava Červinky v Nymburku
Stará a Nová doba
Stará a Nová doba
Dohasínající krása u krematoria v Praze
Dohasínající krása u krematoria v Praze