Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník Johanna Wolfganga Goetheho v Mariánských Lázních

Russ Willy

Časové údaje
1931 - 1932

Materál
bronz

Umístění
Mariánské Lázně, Goethovo nám., horní, severozápadní část, na místě dnešního pomníku V. Eibla.

Souřadnice
12.708418, 49.976717

Popis

Johann Wolfgang von Goethe pobýval v Mariánských Lázních celkem čtyřikrát. Jeho náklonnost a přesvědčení o léčivé síle Křížového pramene obrátily na tehdy malé a neznámé lázně v majetku tepelského kláštera pozornost celé Evropy, a tím zásadně napomohly k jejich proslulosti. Mariánské Lázně si byly tohoto přínosu dobře vědomy, ovšem vyjádřit tento vděk reprezentativním památníkem se stále nedařilo. Dlouho zůstávalo jen u Goethova pískovcového obelisku v lese na vrchu Hamelika, odhaleného v roce 1849 u příležitosti 100. výročí narození, a několika pamětních desek. Po roce 1918 se uvažovalo o umístění Goethovy busty do novogotického Ambrožova pavilónku, ale také z toho sešlo. Teprve v roce 100.výročí Goethova úmrtí v roce 1932 se městu podařilo myšlenku pomníku přivést k důstojné realizaci. Socha je dílem sochaře Willyho Russe, tehdy již zkušeného sochaře a keramika z nedalekého hornického městečka Schönfeldu / Krásno nad Teplou, který v souvislosti se 100. výročím Goethovo smrti získal hned dvě zakázky - vedle Mariánských Lázní šlo ještě o pomník v pro Loket, tentokrát v kameni. Tyto zakázky mu umožnili zakoupit si nový dům (Lange Gasse 135) namísto toho, který mu r. 1930 vyhořel. V jeho zahradě si vybudoval prostorný ateliér, kde obě sochy realizoval. Při slavnostním odhalení sochy 15. května 1932 proslovil projev spisovatel Johannes Urzidil, přední goetholog, autor knihy Goethe in Böhmen, jako zástupce německého velvyslanectví v Praze. Dále byli přítomni tepelský opat doktor Helmer a starosta Turba. K její likvidaci za druhé světové války z obvyklého důvodu kvůli cennému materiálu na výrobu zbraní se v literatuře objevují dva názory: §Černý 2004§§ uvádí, že v roce 1941 byla socha odvezena do Pirny, kde jej roztavili. Švandrlík píše, že v sobotu 23. ledna 1943 byla socha demontována, odvezena na nádraží a zde uložena ve skladišti s určením do sběru barevných kovů. Přes svou krátkou existenci se socha stala nesmírně populární a Russovo zobrazení Goetha téměř ikonickým. Po druhé světové válce byla na jejím místě nainstalována provizorní pamětní tabule s českým, německým a latinským nápisem, připomínajícím Goetha a jeho zásluhy o česko-německé vztahy. Ta byla odstraněna po roce 1989. V roce 1993 byl na stejném místě odhalen Goethův památník od regionálního sochaře Vítězslava Eibla.

Literatura

Švandrlík, Richard: Mariánské Lázně vzpomenuly v roce 1999 250. výročí narození J. W. Goetha. In: http://www.hamelika.cz/slavnihoste/GOETHE/UVOD.HTM

§Černý 2004§§, s. 34 - 37

Autor hesla
?

Jeden den v životě horníka
Jeden den v životě horníka
Pomník padlých v I. světové válce v Čisté (Lautenbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Čisté (Lautenbach)
Pomník padlých v Horních Lomanech
Pomník padlých v Horních Lomanech
Immaculata
Immaculata
Pomník padlým v I. světové válce ve Žluticích / Luditz
Pomník padlým v I. světové válce ve Žluticích / Luditz
Pomník padlých v 1. světové válce ve Stříbře
Pomník padlých v 1. světové válce ve Stříbře
Kreuzberg
Kreuzberg
Kachlová kamna v podobě Johanna Coudenhove-Calegriho pro zámek v Poběžovicích
Kachlová kamna v podobě Johanna Coudenhove-Calegriho pro zámek v Poběžovicích
Pomník Johanna Wolfganga Goetheho v Lokti
Pomník Johanna Wolfganga Goetheho v Lokti
Náhrobek dr. Antona Gnirse v Chomutově
Náhrobek dr. Antona Gnirse v Chomutově
Reliéf Panny Marie a výzdoba modlitebny
Reliéf Panny Marie a výzdoba modlitebny
Betonový krucifix na vrchu Kühbül
Betonový krucifix na vrchu Kühbül