Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Kašna s chebským dudákem

Mayerl Johann Adolf

Firma Karl Lugert, Cheb

Časové údaje
1923

Materál
lasturový vápenec

Umístění
Cheb, Březinova ulice.

Souřadnice
12.370220, 50.077726

Popis

Chebsjký sochař Johann Adolf Mayerl v Chebu vytvořil dvojici originálně řešených kašen doplněných sochařsou výzdobou. Jejich vznik dobře zapadá do kulturního konceptu místních Němců, který se opíral jednak o mimořádně bohatou historii města, jednak o neméně bohatou folklorní tradici.
Počátky vzniku kašny s chebským dudákem spadají do roku 1923. Od jara tohoto roku žil Cheb intenzivními přípravami 2. německé putovní výstavy zemědělství a lesního hospodářství konané od 25. srpna do 10. září. Město se hodlalo návštěvníkům představit v tom nejlepším světle, a tak vedle zkrášlení jednotlivých ulic a obecních domů měla přispět k vylepšení jeho obrazu i nově zbudovaná kašna se sochou chebského dudáka. Za jejím zřízením stála aktivita zdejšího výboru pro památkovou péči Egerländer Altbautenbund.
Bez větších ceremonií byla v ranních hodinách 4. srpna 1923 osazena plastika dudáka na své místo.
Dobový tisk vnímal kašnu s dudákem jako dílo navazující na existující historické kašny na hlavním náměstí. Veskrze příznivý ohlas přispěl k novému pohledu na chebské kašny, které začaly být považovány za důležitý prvek městského prostoru utvářející a podtrhující malebnost historické zástavby.

Literatura

§Černý-Fišer 2013§§, s. 24-25

Autor hesla
?

Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník obětí první světové války v Bochově
Pomník obětí první světové války v Bochově
Pamětní deska Františka Poloprudského
Pamětní deska Františka Poloprudského
Průmysl
Průmysl
Holakovský Výzdoba interiérů neznámého hotelu (?) v Chomutově
Holakovský Výzdoba interiérů neznámého hotelu (?) v Chomutově
Pomník padlým v první světové válce ve Svatavě (Zwodau)
Pomník padlým v první světové válce ve Svatavě (Zwodau)
Horník
Horník
Pamětní deska obětem II. světové války z řad železničářů na Hlavním nádraží v Plzni
Pamětní deska obětem II. světové války z řad železničářů na Hlavním nádraží v Plzni
Zemědělství
Zemědělství
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Pocta Felixi Kadlinskému
Pocta Felixi Kadlinskému
Běžec
Běžec
Porcelánová mozaika hotelu Patria v Karlových Varech
Porcelánová mozaika hotelu Patria v Karlových Varech
Zdravé srdce štěstím člověka
Zdravé srdce štěstím člověka
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Sv. Hubert v Loučné nad Desnou
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Paridův soud
Paridův soud
Symbolický hřbitov horolezců ve skalním městě v Hrubé Skále s reliéfem Puklé slunce
Symbolický hřbitov horolezců ve skalním městě v Hrubé Skále s reliéfem Puklé slunce
Rodina
Rodina
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Dekorativní hvězdice pro obřadní síň v Nové Bystřici
Dekorativní hvězdice pro obřadní síň v Nové Bystřici
Plzeň
Plzeň
Pohostinství – dvojice soch před bývalým hotelem Ohře v Sokolově
Pohostinství – dvojice soch před bývalým hotelem Ohře v Sokolově
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Květ vědění
Květ vědění
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Domovní znamení na Ortenově náměstí v Praze-Holešovicích
Domovní znamení na Ortenově náměstí v Praze-Holešovicích
Pomník Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Pomník Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Dekorativní kovová plastika na průčelí nádraží ČD v Chebu
Dekorativní kovová plastika na průčelí nádraží ČD v Chebu
Pomník básníka Rudolfa Mayera u Skránčic
Pomník básníka Rudolfa Mayera u Skránčic
Pamětní deska Františka Poloprudského
Pamětní deska Františka Poloprudského
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Prameny života
Prameny života
Polibek II
Polibek II
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Alegorie pramene
Alegorie pramene