Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Kašna s chebským dudákem

Mayerl Johann Adolf

Firma Karl Lugert, Cheb

Časové údaje
1923

Materál
lasturový vápenec

Umístění
Cheb, Březinova ulice.

Souřadnice
12.370220, 50.077726

Popis

Chebsjký sochař Johann Adolf Mayerl v Chebu vytvořil dvojici originálně řešených kašen doplněných sochařsou výzdobou. Jejich vznik dobře zapadá do kulturního konceptu místních Němců, který se opíral jednak o mimořádně bohatou historii města, jednak o neméně bohatou folklorní tradici.
Počátky vzniku kašny s chebským dudákem spadají do roku 1923. Od jara tohoto roku žil Cheb intenzivními přípravami 2. německé putovní výstavy zemědělství a lesního hospodářství konané od 25. srpna do 10. září. Město se hodlalo návštěvníkům představit v tom nejlepším světle, a tak vedle zkrášlení jednotlivých ulic a obecních domů měla přispět k vylepšení jeho obrazu i nově zbudovaná kašna se sochou chebského dudáka. Za jejím zřízením stála aktivita zdejšího výboru pro památkovou péči Egerländer Altbautenbund.
Bez větších ceremonií byla v ranních hodinách 4. srpna 1923 osazena plastika dudáka na své místo.
Dobový tisk vnímal kašnu s dudákem jako dílo navazující na existující historické kašny na hlavním náměstí. Veskrze příznivý ohlas přispěl k novému pohledu na chebské kašny, které začaly být považovány za důležitý prvek městského prostoru utvářející a podtrhující malebnost historické zástavby.

Literatura

§Černý-Fišer 2013§§, s. 24-25

Autor hesla
?

Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Rodina
Rodina
Pamětní deska Alberta Einsteina v Praze- Smíchově
Pamětní deska Alberta Einsteina v Praze- Smíchově
Lesní pobožnost
Lesní pobožnost
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Medailon Karla Vlčka na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Karla Vlčka na Hlávkově mostu v Praze
Pomník padlým v první světové válce v Březové (Pirkenhammer)
Pomník padlým v první světové válce v Březové (Pirkenhammer)
Pozdrav životu
Pozdrav životu
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Stéla se rty
Stéla se rty
Rozsévač
Rozsévač
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Pomník padlým v první světové válce v Karlových Varech
Pomník padlým v první světové válce v Karlových Varech
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Návrat legií
Návrat legií
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník Františka Josefa I. v Olomouci
Pomník Františka Josefa I. v Olomouci
Pomník padlým v I. světové válce v Královském Poříčí (Königswerth)
Pomník padlým v I. světové válce v Královském Poříčí (Königswerth)
Šest broušených skleněných oken a broušený skleněný reliéf pro smuteční síň v Sokolově
Šest broušených skleněných oken a broušený skleněný reliéf pro smuteční síň v Sokolově
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Sochařská výzdoba průčelí bývalé Chlapecké školy v Domažlicích
Sochařská výzdoba průčelí bývalé Chlapecké školy v Domažlicích
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Legenda o vodě
Legenda o vodě
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Pamětní deska Václava Morávka
Pamětní deska Václava Morávka
Plastika pro budovu Chemapolu
Plastika pro budovu Chemapolu
Bakchus
Bakchus
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Chemie
Chemie
Deska na budově Zemské líhně pro chov pstruhů a lososů v Sušici
Deska na budově Zemské líhně pro chov pstruhů a lososů v Sušici
Dekorativní reliéf v budově PVT v Klatovech
Dekorativní reliéf v budově PVT v Klatovech
Velká špička
Velká špička
Medailon Václava Kasalického na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Václava Kasalického na Hlávkově mostu v Praze
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Výzdoba zasedací síně ObvNV v Plzni - Doubravce
Výzdoba zasedací síně ObvNV v Plzni - Doubravce