Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Náhrobek rodiny stavitele Karla Horáka v Klatovech

Fanta Josef

Vosmík Čeněk

Soubor

Městský hřbitov u sv. Jakuba v Klatovech

Časové údaje
1910 - 1914

Materál
bronzový reliéf, žula

Umístění
Klatovy, Městský hřbitov, v dolní části hřbitova při zdi vlevo

Souřadnice
13.294435, 49.401992

Popis

Fantovi lze připsat autorství hned celé skupiny 4 náhrobků na klatovském hřbitově, ať už na základě stylové podobnosti nebo z důvodu, že se na nich podílel právě Vosmík, jehož autorství je právě na tomto náhrobku doloženo signaturou. Připsání podporuje i fakt, že objednavateli jsou přední osobnosti Klatov, s nimiž byli oba v kontaktu při renovaci děkanského kostela (prof. Ferdinand Vaněk, starosta Alois Mašek) nebo stavbě Salzmannovy vily (stavitel Karel Horák).

Datace hrobky není zcela jasná. Prvním pohřbeným byla Horákova manželka Marie, která zemřela 1916, když byl Horák na frontě. Horák si hrobku pořídil buď již před první světovou válkou, kdy s Fantou spolupracoval (např. na Salzmannově vile), nebo těsně po válce, když se 1920 vrátil z ruských legií a shledal, že jeho paní již nežije.

K osobnosti Karla Horáka: "Ing. Karel Horák se narodil 6. srpna 1873 v Cheznovicích u Rokycan. Zde absolvoval obecnou a posléze měšťanskou školu, přičemž po jejím ukončení se věnoval zednické praxi. V letech 1889/1893 navštěvoval státní průmyslovou školu v Praze. V roce 1893 byl zaměstnán jako stavitelský asistent v několika kancelářích. Připravoval se na zkoušky stavitelské, které úspěšně složil a v roce 1898 si otevřel vlastní stavitelskou kancelář v Lounech.Tuto kancelář v roce 1901 (1903) přesídlil do Klatov. Zde jako první větší stavbu provedl stavbu Městské spořitelny. V roce 1904 mu bylo svěřeno vypracování projektu a stavba obecné měšťanské školy chlapecké na Husově náměstí. Z dalších prací je možno zmínit přestavbu městské radnice, adaptaci sokolovny, stavbu sokolského stadionu pod Hůrkou podle návrhu stavitele Václava Peřiny. Společně s ing. Nekvasilem stavěl budovu klatovského soudu a s firmou arch. V. Beneš budovu okresního úřadu. Mimo těchto velkých veřejných staveb postavil v Klatovech i celou řadu domů a soukromých vilek. Před 1. světovou válkou zakoupil od Dr. Maška cihelnu (1911). V roce 1914 byl povolán do války. Při bojích o pevnost Přemyšl v roce 1915 byl zajat a posléze vstoupil do vznikajících legií v Rusku. Zpět domů se vrátil po mnohých strádáních teprve roku 1920. Před válkou zakoupenou cihelnu předělal na moderní kruhovou. Po válce mu byly svěřeny i stavby pro MNO (kasárna v Domažlicích - zde byl umístěn hraničářský prapor 6 „ Sibiřských úderníků " a dělostřelecký oddíl horský 252, kasárna v Rakovníku - pro dělostřelecký pluk 301 a stavba objektů ve vojenském táboře v Jincích). V Karlových Varech stavěl gymnázium a internát, v Lounech palác Legiobanky. Zabýval se i stavbou průmyslových objektů - v Klatovech stavba továrny na kůže firem B. Singer a Arnošt Weiner a postavil i valnou část továrny na textilie fy. I. I. Bruml. V životě veřejném byl ing. K. Horák činný v mnoha dobročinných a národních spolcích, zasedal řadu let v obchodní a živnostenské komoře v Plzni, býval členem okresního zastupitelstva, předsedou místní skupiny Ústř. svazu průmyslu pro Čechy a Moravu v Klatovech, členem správní rady Banky čsl. Legií, členem výboru Občanské záložny v Klatovech, předsedou Čsl. obce legionářské v Klatovech atd. V roce 1928 byl jmenován komerčním radou. Zemřel v neděli 8. září 1940 ve večerních hodinách v klatovské nemocnici ve věku 67 let." Novotný, Tomáš: Stavební firmy a opevnění - Ing. Horák. In: forum.opevneni.cz.

Literatura

§Fišer 2011§§, s. 50, obr. 36.

Autor hesla
?

Náhrobek rodiny prof. Ferdinanda Vaňka na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Náhrobek rodiny prof. Ferdinanda Vaňka na Městském hřbitově u sv. Jakuba v Klatovech
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Krucifix
Krucifix
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Kristus na poušti
Kristus na poušti
Hlava Krista
Hlava Krista
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Pamětní deska Boženy Němcové s portrétním medailonem v Domažlicích
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Utrpením ke světlu
Utrpením ke světlu
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Socha Jana Nepomuckého v Tajanově
Svatý Prokop
Svatý Prokop
Anděl
Anděl
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Náhrobek starosty města Klatov MUDr. Aloise Maška
Chov
Chov
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku
Spořivost, Práce
Spořivost, Práce
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Božské srdce Páně, Božské srdce Panny Marie
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Václava Matěje Krameria v nice na schodišti radnice v Klatovech
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Sedící Kristus na hrobě rodiny Crhovy, původně v Nové Vsi nad Popelkou
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Pamětní deska Maxe Duffka v Domažlicích
Já jsem život a vzkříšení
Já jsem život a vzkříšení
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Náhrobek MUDr. Karla Pawlika v Klatovech
Svatý Jan Nepomucký
Svatý Jan Nepomucký
Spravedlnost, Dobročinnost
Spravedlnost, Dobročinnost
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Pomník MUDr. Antonína Steidla v Domažlicích
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Plačící žena
Plačící žena
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Moc
Moc
Moc
Moc
Svatý Jan Křtitel
Svatý Jan Křtitel
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Portrétní bysta Josefíny Brdlíkové
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Poprsí Pavla Kristiána z Koldína v nice na schodišti radnice v Klatovech
Historie, Průmysl a umění
Historie, Průmysl a umění
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Hlavní oltář kostela Zvěstování Páně („U Svatých“) v Domažlicích se sochou Ukřižovaného
Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Krucifix
Krucifix