Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Obchod a Průmysl

Vosmík Čeněk

Josef Fanta

Časové údaje
1932

Materál
Pískovec

Umístění
Praha, budova Ministerstva průmyslu a obchodu

Souřadnice
14.425820, 50.093005

Popis

Pro Čeňka Vosmíka byla po celou dobu jeho umělecké tvorby velice důležitá spolupráce s architekty, která na konci 19. století a v prvním desetiletí 20. století představovala solidní zdroj sochařských zakázek. S odstupem času se nejpřínosnější zdá spolupráce s generačně blízkým tvůrcem secesní architektury Josefem Fantou. Josef Fanta přizval Vosmíka k několika svým významným projektům a spolupracoval se sochařem dlouhodoběji a systematičtěji, podle všeho byli i dobrými přáteli.

Z dochovaných archiválií není zcela jasné, kdy a za jakých okolností jejich spolupráce započala. Dá se však předpokládat, že se oba umělci setkali již v devadesátých letech 19. století. Tedy v době, kdy Čeněk Vosmík realizoval Wagnerovy sochařské návrhy na výzdobu Národního muzea a Josef Fanta asistoval Josefu Schulzovi při realizaci architektury Národního muzea. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda se tehdy mladí umělci setkali a navázali nějaký kontakt. První jejich skutečně doloženou spoluprací je sochařská výzdoba nádraží Františka Josefa (Wilsonova) v Praze.

Josef Fanta navrhl budovu Ministerstva obchodu ve stylu pozdní klasicizující secese. Její slohový archaismus v kontextu meziválečné puristické a funkcionalistické architektuře provokoval mladší pražské architekty a publicisty k prudkým útokům, které vyvrcholily v roce 1930, kdy se staly předmětem soudního sporu kritika Jaromíra Pečírky s autory sochařské výzdoby. Čeněk Vosmík byl jedním z tvůrců sochařské výzdoby, osloven byl Josefem Fantou v roce 1932. Vosmík vytvořil sochařskou výzdobu stylově odpovídající architektuře, nechal se inspirovat klasicistní plastikou.

Autor hesla
?

Pomník padlých ve druhé světové válce ve Strakonicích
Pomník padlých ve druhé světové válce ve Strakonicích
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Dvě keramické mříže v nákupním středisku Družba v Plzni
Dvě keramické mříže v nákupním středisku Družba v Plzni
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pamětní deska Josefa Skupy v Plzni
Pamětní deska Josefa Skupy v Plzni
Náhrobek umělcova otce Karla Gutfreunda ve Dvoře Králové
Náhrobek umělcova otce Karla Gutfreunda ve Dvoře Králové
Sochařská výzdoba průčelí bývalé Chlapecké školy v Domažlicích
Sochařská výzdoba průčelí bývalé Chlapecké školy v Domažlicích
Holakovský Obřadní síň ve Strakonicích
Holakovský Obřadní síň ve Strakonicích
Jubilejní kašna v Sokolově
Jubilejní kašna v Sokolově
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Reliéf na Městské knihovně (původně Volksbücherei Dominika Kreuzingera) v Chebu
Reliéf na Městské knihovně (původně Volksbücherei Dominika Kreuzingera) v Chebu
Svatý Václav
Svatý Václav
Běžec
Běžec
Pomník 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi
Pomník 21. pěšího pluku maršála Foche v Čáslavi
Holakovský 48 Březová
Holakovský 48 Březová
Pomník Johanna Gottfrieda Seumeho v Teplicích
Pomník Johanna Gottfrieda Seumeho v Teplicích
Svatá Alžběta, svatý Mikuláš
Svatá Alžběta, svatý Mikuláš
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Květ
Květ
Pamětní deska kardinála Josefa Berana v Plzni
Pamětní deska kardinála Josefa Berana v Plzni
Kocourek, Pomník americké armádě, náves Dýšina
Kocourek, Pomník americké armádě, náves Dýšina
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Země (Svět)
Země (Svět)
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Výzdoba obřadní síně ve Strakonicích
Výzdoba obřadní síně ve Strakonicích
Prostor k poctě architekta Adolfa Loose
Prostor k poctě architekta Adolfa Loose
Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě
Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě
Abstraktní vlys na balkonu kina v Městském kulturním středisku Domažlice
Abstraktní vlys na balkonu kina v Městském kulturním středisku Domažlice
Pomník obětem cikánského tábora v Letech u Písku
Pomník obětem cikánského tábora v Letech u Písku
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Jeden den v životě horníka
Jeden den v životě horníka
Pocta Felixi Kadlinskému
Pocta Felixi Kadlinskému
Busta Františka Křižíka v Praze
Busta Františka Křižíka v Praze
Fontána
Fontána
Výzdoba obřadní síně v Radomyšli
Výzdoba obřadní síně v Radomyšli
Pomník Obětem železné opony v Chebu
Pomník Obětem železné opony v Chebu
Denní doby
Denní doby
Návrat legií
Návrat legií