Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Obchod a Průmysl

Vosmík Čeněk

Josef Fanta

Časové údaje
1932

Materál
Pískovec

Umístění
Praha, budova Ministerstva průmyslu a obchodu

Souřadnice
14.425820, 50.093005

Popis

Pro Čeňka Vosmíka byla po celou dobu jeho umělecké tvorby velice důležitá spolupráce s architekty, která na konci 19. století a v prvním desetiletí 20. století představovala solidní zdroj sochařských zakázek. S odstupem času se nejpřínosnější zdá spolupráce s generačně blízkým tvůrcem secesní architektury Josefem Fantou. Josef Fanta přizval Vosmíka k několika svým významným projektům a spolupracoval se sochařem dlouhodoběji a systematičtěji, podle všeho byli i dobrými přáteli.

Z dochovaných archiválií není zcela jasné, kdy a za jakých okolností jejich spolupráce započala. Dá se však předpokládat, že se oba umělci setkali již v devadesátých letech 19. století. Tedy v době, kdy Čeněk Vosmík realizoval Wagnerovy sochařské návrhy na výzdobu Národního muzea a Josef Fanta asistoval Josefu Schulzovi při realizaci architektury Národního muzea. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda se tehdy mladí umělci setkali a navázali nějaký kontakt. První jejich skutečně doloženou spoluprací je sochařská výzdoba nádraží Františka Josefa (Wilsonova) v Praze.

Josef Fanta navrhl budovu Ministerstva obchodu ve stylu pozdní klasicizující secese. Její slohový archaismus v kontextu meziválečné puristické a funkcionalistické architektuře provokoval mladší pražské architekty a publicisty k prudkým útokům, které vyvrcholily v roce 1930, kdy se staly předmětem soudního sporu kritika Jaromíra Pečírky s autory sochařské výzdoby. Čeněk Vosmík byl jedním z tvůrců sochařské výzdoby, osloven byl Josefem Fantou v roce 1932. Vosmík vytvořil sochařskou výzdobu stylově odpovídající architektuře, nechal se inspirovat klasicistní plastikou.

Autor hesla
?

Doprava elektrickou drahou, Elektrárenství - dvě alegorické sochy u vchodu do budovy Elektrických podniků v Praze
Doprava elektrickou drahou, Elektrárenství - dvě alegorické sochy u vchodu do budovy Elektrických podniků v Praze
Má vlast
Má vlast
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Bez názvu
Bez názvu
Pamětní deska Balthasara Neumanna v Chebu
Pamětní deska Balthasara Neumanna v Chebu
Pomník Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Pomník Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Skleněný obelisk
Skleněný obelisk
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pomník Bedřicha Smetany v Karlových Varech
Pomník Johanna Wolfganga Goetheho v Karlových Varech
Pomník Johanna Wolfganga Goetheho v Karlových Varech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Sochařská výzdoba hlavního průčelí děkanského kostela Narození Panny Marie v Klatovech
Keramická malba s plastickým akcentem
Keramická malba s plastickým akcentem
Sedm reliéfních emblémů pro tympanony mansard na přístavbě Univerzitní knihovny v Praze
Sedm reliéfních emblémů pro tympanony mansard na přístavbě Univerzitní knihovny v Praze
Svatý Prokop
Svatý Prokop
František z Assisi
František z Assisi
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Přeměna hmoty
Přeměna hmoty
Dekorativní sochařská výzdoba radnice v Domažlicích
Dekorativní sochařská výzdoba radnice v Domažlicích
Čtyři evangelisté
Čtyři evangelisté
Dekorativní sochařská výzdoba radnice v Domažlicích
Dekorativní sochařská výzdoba radnice v Domažlicích
Pomník Františka Josefa I. v Karlových Varech
Pomník Františka Josefa I. v Karlových Varech
Prostor k poctě architekta Adolfa Loose
Prostor k poctě architekta Adolfa Loose
Pomník T. G. Masaryka v Protivci
Pomník T. G. Masaryka v Protivci
Pomník Josifa Vissarionoviče Stalina v Plzni
Pomník Josifa Vissarionoviče Stalina v Plzni
Pomník padlým v I. světové válce ve Žluticích / Luditz
Pomník padlým v I. světové válce ve Žluticích / Luditz
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník zastřelených horníků za stávky v r. 1890 v Nýřanech
Pomník Rudé armády ve Cvikově
Pomník Rudé armády ve Cvikově
Pieta
Pieta
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Pomník Jana Žižky z Trocnova v Rokycanech
Nápis PRIOR na obchodním domu Máj v Praze
Nápis PRIOR na obchodním domu Máj v Praze
Jeden den v životě horníka
Jeden den v životě horníka
Dekorativní stěna s florálními motivy v interiéru Domova pro seniory v Tachově
Dekorativní stěna s florálními motivy v interiéru Domova pro seniory v Tachově
Život v míru
Život v míru
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Pomník Karla Marxe v Karlových Varech v podobě sedící postavy
Pomník Karla Marxe v Karlových Varech v podobě sedící postavy
Sochy na atice hlavního průčelí Rašínova domu v Plzni
Sochy na atice hlavního průčelí Rašínova domu v Plzni
Jubilejní kašna v Sokolově
Jubilejní kašna v Sokolově
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici
Pomník Mistra Jana Husa v Sušici