Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Památník obětem heydrichiády ve Spáleném lese

Čestmír Dobeš

Fiala Václav

Karel Rubáš

Miloň Starý

Časové údaje
1945 - 1946

Materál
žula, dříve i kov

Umístění
Klatovy - Luby, Spálený les

Souřadnice
13.316488, 49.363135

Popis

V roce 1945 vznikla komise MNV Klatovy a MNV Luby. Jejím členem byl i klatovský architekt Čestmír Dobeš (do komise ho vyslal Svaz osvobozených politických vězňů), který vytvořil plány (datované listopad 1945). V dopisu MNV v Klatovech datovaném 1. 12. 1945 uvádí, že na prvním jednání komise byl přečten přípis nadřízeného úřadu o zákazu jakýchkoliv pomníků dokud nebudou vydány příslušné pokyny. Komise se proto rozhodla, že bude vhodným a důstojným způsobem upraveno pouze popraviště "a pověřila mne, abych místo prohlédl a předložil vhodný návrh památníku, pro trvalé uchování památky." Památník podle jeho návrhu provedl klatovský kameník Karel Rubáš v roce 1946.

V roce 1967 u příležitosti 25 let od událostí byl pomník nově upraven dle návrhu klatovského výtvarníka Miloně Starého. (Střeleček, s. 93 - 108).

2. listopadu 2004 bylo zjištěno, že dvě ze tří bronzových desek někdo ukradl, zůstala jen ta prostřední. Před kulatým výročím v květnu 2005 bylo třeba památník rychle opravit, proto byl vyzván klatovský sochař Václav Fiala, který provedl současnou podobu památníku.

Literatura

SOkA Klatovy, složka č. 726
STŘELEČEK, Jan: Protifašistický odboj a jeho památná místa na okrese Klatovy. Klatovy: OV Českého svazu protifašistickýCh bojovníků a ONV v Klatovech 1985.

K autorovi úpravy v roce 1967 Miloni Starému: http://www.amaterskedivadlo.cz/main.php?data=txt&id=13351

Autor hesla
?

Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Pomník Mistra Jana Husa v Berouně
Náhrobek s bustou malíře a grafika Karla Kuneše st. a reliéfním medailonem sochaře Karla Kuneše ml. v Domažlicích
Náhrobek s bustou malíře a grafika Karla Kuneše st. a reliéfním medailonem sochaře Karla Kuneše ml. v Domažlicích
Pomník Obětem železné opony v Chebu
Pomník Obětem železné opony v Chebu
Pítko při Plánické ulici v Klatovech
Pítko při Plánické ulici v Klatovech
Pomník Benedikta Rejta v Lounech
Pomník Benedikta Rejta v Lounech
Symbolický hřbitov horolezců ve skalním městě v Hrubé Skále s reliéfem Puklé slunce
Symbolický hřbitov horolezců ve skalním městě v Hrubé Skále s reliéfem Puklé slunce
Pomník padlým v I. světové válce v Královském Poříčí (Königswerth)
Pomník padlým v I. světové válce v Královském Poříčí (Königswerth)
Plastika pro budovu Chemapolu
Plastika pro budovu Chemapolu
Život v míru
Život v míru
Keramická malba s plastickým akcentem
Keramická malba s plastickým akcentem
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pamětní deska spisovatele Norberta Frýda v Drmouli
Pamětní deska spisovatele Norberta Frýda v Drmouli
Peníze
Peníze
Reliéfy Cizineckého domu k.p. Škoda (dnes Hotel CD)
Reliéfy Cizineckého domu k.p. Škoda (dnes Hotel CD)
Pamětní deska Jaroslava Horejce v Praze
Pamětní deska Jaroslava Horejce v Praze
Pomník Františka Josefa I. v Olomouci
Pomník Františka Josefa I. v Olomouci
Portál Západočeského muzea v Plzni
Portál Západočeského muzea v Plzni
Rýžování zlata
Rýžování zlata
Pamětní deska Jiřího Trnky v Plzni
Pamětní deska Jiřího Trnky v Plzni
Holakovský 86 Busta Jana Janského
Holakovský 86 Busta Jana Janského
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Pomník obětem cikánského tábora v Letech u Písku
Pomník obětem cikánského tábora v Letech u Písku
Sochy na atice hlavního průčelí Rašínova domu v Plzni
Sochy na atice hlavního průčelí Rašínova domu v Plzni
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Kocourek, Stůl poslední večeře, Plzeň
Kocourek, Stůl poslední večeře, Plzeň
Pamětní deska Josefa Hlávky v Klatovech
Pamětní deska Josefa Hlávky v Klatovech
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Plastická výzdoba Velkého sálu Měšťanské besedy v Plzni
Plastická výzdoba Velkého sálu Měšťanské besedy v Plzni
Abstraktní plastika v areálu výstaviště Ex Plzeň
Abstraktní plastika v areálu výstaviště Ex Plzeň
Čtyři evangelisté
Čtyři evangelisté
Pocta Felixi Kadlinskému
Pocta Felixi Kadlinskému
Jak se dělá pivo
Jak se dělá pivo
Pomník hraběte Bethlena ve Františkových Lázních
Pomník hraběte Bethlena ve Františkových Lázních
Snivec
Snivec
Pamětní deska Alberta Einsteina v Praze- Smíchově
Pamětní deska Alberta Einsteina v Praze- Smíchově
Náhrobek Karla Holana
Náhrobek Karla Holana
Pomník Martina Kopeckého v Plzni v Kopeckého sadech
Pomník Martina Kopeckého v Plzni v Kopeckého sadech
Zemědělství
Zemědělství
Voda - zdroj života
Voda - zdroj života
Bez názvu
Bez názvu