Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pomník hraběte Bethlena ve Františkových Lázních

Gustav Wiedermann

Časové údaje
1886

Materál
pískovec (lavice), socha ?

Umístění
Františkovy Lázně, parková cesta spojující Isabellinu promenádu a Lázně III (Cartellieriho lázně)

Souřadnice
12.353884, 50.116483

Popis

Pravidelný návštěvník Františkových Lázní hrabě Gábor Bethlen de Bethlen (1821 - 20.9.1900 Cluj-Napoca / Kolozsvár) daroval v roce 1885 městu Františkovy Lázně částku 300 zlatých k volnému použití jako výraz vděku za to, že mu správa lázní při jeho devatenácté návštěvě připravila srdečné ovace. Starosta města předal částku Okrašlovacímu spolku, který rozhodl vybudovat památník na paměť tohoto vzácného a věrného hosta, který měl být odhalen na jaře 1886. 3. ledna 1886 předložil architekt Gustav Wiedermann valné hromadě spolku tři návrhy pomníku v podobě kamenné lavice, která měla být umístěna u parkové cesty spojující Isabellinu promenádu s lázněmi doktora Cartellieriho. Odhad nákladů byl 350 zlatých, tedy více než dar samotný, což se některým členům spolku jevilo jako problematické. Ovšem nakonec převážil argument, že choť hraběte Leopoldina (21.9.1826 Brno - 29.3.1913 Vídeň) navštívila v roce 1885 lázně již po třicáté. Vzhledem k měkkému podloží bylo třeba lavici postavit na rošty a vybetonovat základy, takže celková cena za pomník dosáhla částky 363 zlatých. Dne 15. května 1866 pak byla lavice dokončena a předána k užívání. (zpracováno podle textu J. Boháče - viz literatura)

Literatura

Boháč, Jaromír: Dva pomníky vděku dochovaného. Františkolázeňské listy, únor 2009, s- 5-6.; §Černý - Fišer 2017§§, s. 32 - 33

Autor hesla
?

Rodina
Rodina
Fontána
Fontána
Prameny
Prameny
Pamětní deska Kryštofa Hrubého v Draženově
Pamětní deska Kryštofa Hrubého v Draženově
Památník obětem komunismu v Liberci
Památník obětem komunismu v Liberci
Holakovský 8 Průmyslová škola strojní?
Holakovský 8 Průmyslová škola strojní?
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Keramický obklad chladící věže Domu kultury v Plzni
Pomník Jiřího Trnky v Plzni
Pomník Jiřího Trnky v Plzni
Král Přemysl Otakar II.
Král Přemysl Otakar II.
Památník československo-sovětského přátelství v Plzni
Památník československo-sovětského přátelství v Plzni
Kašna dvanácti pramenů v Karlových Varech
Kašna dvanácti pramenů v Karlových Varech
Medailon Vladimíra Srba na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Vladimíra Srba na Hlávkově mostu v Praze
Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Pramen živé vody sv. Jana Sarkandera
Zemědělství
Zemědělství
Keramické reliéfy v prodejně s občerstvením v Aquaparku v Horažďovicích
Keramické reliéfy v prodejně s občerstvením v Aquaparku v Horažďovicích
Náhrobek s bustou malíře a grafika Karla Kuneše st. a reliéfním medailonem sochaře Karla Kuneše ml. v Domažlicích
Náhrobek s bustou malíře a grafika Karla Kuneše st. a reliéfním medailonem sochaře Karla Kuneše ml. v Domažlicích
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Pamětní deska Michaila Ilarionoviče Kutuzova
Snivec
Snivec
Prameny života
Prameny života
Múza věnovaná památce Bedřicha Smetany v Berouně
Múza věnovaná památce Bedřicha Smetany v Berouně
Maják
Maják
Holakovský 48 Březová
Holakovský 48 Březová
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Sedící žena
Sedící žena
Abstraktní plastika v areálu výstaviště Ex Plzeň
Abstraktní plastika v areálu výstaviště Ex Plzeň
Horník
Horník
Zvonice pro pátera Ferdu na ostrově Santos v Sušici
Zvonice pro pátera Ferdu na ostrově Santos v Sušici
Květ vědění
Květ vědění
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Pomník padlým v první světové válce v Srní
Pomník padlým v první světové válce v Srní
Památník československo-sovětského přátelství v Plzni
Památník československo-sovětského přátelství v Plzni
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Figurativní výzdoba tří portálů Měšťanské školy pro hochy a dívky ve Starém Plzenci
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Pomník Jana Sladkého Koziny na Hrádku u Domažlic
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Tři dekorativní reliéfy v restauraci Kulturního domu (dříve KD Družba) v Klatovech
Tři dekorativní reliéfy v restauraci Kulturního domu (dříve KD Družba) v Klatovech
Památník obětem heydrichiády ve Spáleném lese
Památník obětem heydrichiády ve Spáleném lese
Výzdoba zasedací síně ObvNV v Plzni - Doubravce
Výzdoba zasedací síně ObvNV v Plzni - Doubravce