Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Bronzová vrata jižního bočního vstupu Národního památníku na Vítkově

Sopr Alois

Josef Liesler

Časové údaje
1963 - 1965

Materál
bronzBronz

Umístění
Praha - Žižkov, jižní boční vrata Národního památníku na Vítkově

Souřadnice
14.449936, 50.088419

Popis

Sopr zde stál před stejným úkolem jako jeho učitel Otakar Španiel, když realizoval dveře pro Svatovítský chrám. Podobně jako on vytvořil plastické studie dle návrhu malíře - v tomto případě Josefa Lieslera, který „zprvu vymezil horní polovinu dveří pro slavnostně manifestační scénu, zatímco dolní polovinu zaplňoval dvěma nad sebe řazenými žánrovými výjevy. Toto poměrně složité a nejednotné řešení oba umělci v průběhu práce zrušili a křídla dveří byla nakonec pročleněna jen dvěma reliéfními, stejně rozměrnými poli. Také počet osob jednotlivých výjevů byl redukována na dvě, v jednom případě na jedinou postavu u stroje, které Sopr proměnil ve výrazné typy reprezentující nejzávažnější odvětví hospodářské výstavby (průmysl, zemědělství) a společenského rozvoje (školství, věda). (...) Figury, které Sopr původně zamýšlel modelovat plošněji a zapustit do základny reliéfu, vystoupily v definitivní verzi velmi plasticky. Situování jednotlivých výjevů na samostatné desky, odsazené od hladkého korpusu dveří, podpořilo jejich striktní členění, v souladu s monumentalitou Zázvorkovy architektury. (...); programově, lapidárně a věcně informují o sociální struktuře společnosti, o jejím životě a rozvoji." Za určení námětů musel bojovat; „...jak dokládají fotografie varianty modelu realizovaných bronzových dveří, ne ve všech případech je úspěšně obhájil ve prospěch věci." §Procházka 1982§§, s. 34 - 35

Literatura

§Procházka 1982§§, s. 34 - 35, repro: VI (sádrový model levého křídla), VII (levé křídlo)

§Sopr 1986§§, repro: 6 (levé křídlo), 7 (pravé křídlo)

Autor hesla
?

Paridův soud
Paridův soud
Přeštická černostrakatá prasata
Přeštická černostrakatá prasata
Jahnův pamětní kámen v Sokolově
Jahnův pamětní kámen v Sokolově
Symbolická plastika
Symbolická plastika
Květ
Květ
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Pamětní deska Mistra Jana Rokycany na radnici v Rokycanech
Pamětní deska Mistra Jana Rokycany na radnici v Rokycanech
Legenda o vodě
Legenda o vodě
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Brána času
Brána času
Král Jan
Král Jan
Kocourek, Stůl poslední večeře, Plzeň
Kocourek, Stůl poslední večeře, Plzeň
Bakchus
Bakchus
Voda životodárná
Voda životodárná
Zedník
Zedník
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník Tomáše Garrigue Masaryka v Nitře
Pomník hraběte Bethlena ve Františkových Lázních
Pomník hraběte Bethlena ve Františkových Lázních
Pamětní deska Romualda Prombergera
Pamětní deska Romualda Prombergera
Pamětní deska Františka Poloprudského
Pamětní deska Františka Poloprudského
Vesmír
Vesmír
Pomník Boženy Němcové ve Františkových Lázních
Pomník Boženy Němcové ve Františkových Lázních
Merkur (Věnčení Merkura)
Merkur (Věnčení Merkura)
Pomník padlým v I. světové válce ve Žluticích / Luditz
Pomník padlým v I. světové válce ve Žluticích / Luditz
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Holakovský Obřadní síň ve Strakonicích
Holakovský Obřadní síň ve Strakonicích
Pamětní deska Lubora Niederleho
Pamětní deska Lubora Niederleho
Náhrobek Novotných
Náhrobek Novotných
Čtyři dekorativní reliéfy pro kolonádu Rudolfova a Karolinina pramene v Mariánských Lázních
Čtyři dekorativní reliéfy pro kolonádu Rudolfova a Karolinina pramene v Mariánských Lázních
Památník obětem fašismu a válek v Plzni
Památník obětem fašismu a válek v Plzni
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Pamětní deska Alberta Einsteina v Praze- Smíchově
Pamětní deska Alberta Einsteina v Praze- Smíchově
Nápis PRIOR na obchodním domu Máj v Praze
Nápis PRIOR na obchodním domu Máj v Praze
Na paměť osmistého výročí založení Manětína
Na paměť osmistého výročí založení Manětína
Pomník hraběte Gabriela (Gábora) Bethlen-Bethlena
Pomník hraběte Gabriela (Gábora) Bethlen-Bethlena
Plzeň
Plzeň
Fontána Zdraví v Berouně
Fontána Zdraví v Berouně
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Náhrobek Františka Kopidlanského v Jindřichově Hradci
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Pomník Rudé armády v Karlových Varech II
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Denní doby
Denní doby