Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na Komorní hůrce u Františkových Lázní

Mayerl Johann Adolf

Časové údaje
1932

Materál
čedič

Umístění
Komorní hůrka v katastru obce Františkovy Lázně, skála poblíž štoly

Souřadnice
12.336596, 50.100705

Popis

Již v 80. letech 19. století zvažoval někdejší starosta lázní Gustav Wiedermann uctít památku Goetha na Komorní hůrce jako geologa a přírodovědce. Ostatně Goethův spis o Komorní hůrce uvedl doposud neznámou sopku do všeobecného povědomí. Z jeho podnětu také došlo k jejímu skutečnému výzkumu, na což dodnes upomíná pamětní deska v nástavci portálu zasypané štoly s nápisem „DEN / NATURFREUNDEN GEWIDMET / v: G: K: STERNBERG. / MDCCCXXXVII." (Přátelům přírody věnoval hrabě K. Sternberg MDCCCXXXVII.). Právě zmíněný Karel Maria Šternberk nechal v letech 1834-1837 razit do kopce štolu k potvrzení či vyvrácení jeho vulkanického původu. Výzkum dal za pravdu plutonistům, tedy zastáncům sopečného původu. K umístění pamětní desky upomínající na Goethovy zásluhy na Komorní hůrce došlo však až v goethovském roce 1932.

Stěžejním dnem oslav se stal 24. červenec. Původně plánované zahájení u Goethova pomníku zhatil déšť, a tak organizátoři přesunuli slavnost do Společenského domu. Zde u Goethovy busty pronesl úvodní řeč básník a dramatik dr. Robert Hohlbaum. Odpoledne účastníci oslav vyrazili za hudebního doprovodu na Komorní hůrku. Zde opět promluvil dr. Hohlbaum o Goethově vědeckém přínosu k prozkoumání geologického původu hůrky. Následně byl nedaleko Šternberkovy štoly odhalen reliéf s Goethovým profilem vytesaným přímo do skalního výběžku. Jeho autorem byl Johann Adolf Mayerl, kterého oslovil Výbor pro zřízení Goethova pomníku v čele s františkolázeňským městským radním Franzem Köpplem. Pod reliéfem byl vytesán nápis s věnováním Goethovi jako tomu, kdo Komorní hůrku v letech 1808-1822 první probádal. Po předání a převzetí pomníku starostou Františkových Lázní Richardem Andersem do péče města pokračovaly oslavy v nedalekém hostinci zábavou pořádanou Spolkem vysloužilých vojáků (Verein gedienter Soldaten). U příležitosti odhalení pomníku došlo také k renovaci již značně zchátralého ústí štoly.

Literatura

§Černý - Fišer 2017§§, s. 70 - 71

Autor hesla
?

Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pamětní deska Johanna Wolfganga Goetha na domu U Tří lilií ve Františkových Lázních
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna v Aši
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Pomník padlým v 1. sv. válce ve Františkových Lázních
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Pomník padlým v I. světové válce v Hazlově (dříve Haslau)
Alegorie pramene
Alegorie pramene
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Výzdoba Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu  v prusko-rakouské válce
Pomník padlým 73. chebského pěšího pluku v Chebu v prusko-rakouské válce
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Pomník Friedricha Ludwiga Jahna na Špitálském vrchu v Chebu
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Dva putti-muzikanti jako sochařská výzdoba kašny u Sadové kavárny ve Františkových Lázních
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané  (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v I. sv. válce v Chodové Plané (dříve Kuttenplan)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Pomník padlým v první světové válce v Jesenici (Gassnitz)
Lesní pobožnost
Lesní pobožnost
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlým v první světové válce v Lubech (Schönbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pomník padlých v I. světové válce v Podhradu (Pograth)
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pamětní deska Karla Siegla v Chebu
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlým v 1. sv. válce v Lubenci (Lubenz)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník padlých v I. světové válce v Pomezí nad Ohří (Mühlbach)
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník Wilhelma Müllera ve Františkových Lázních
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlých v první světové válce v Tuřanech (Thurn)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Pomník padlých v I. světové válce ve Staré Vodě (Altwasser)
Žehnající Kristus
Žehnající Kristus
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Pomník padlým v první světové válce v Kaceřově (Katzengrün)
Kašna s chebským dudákem
Kašna s chebským dudákem
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Pomník padlých v I. světové válce v Paliči (Palitz)
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Sochařská výzdoba městského divadla ve Františkových Lázních
Chlapec s rybou I (František)
Chlapec s rybou I (František)