Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Vývoj lázeňství

Lokvenc Václav

Jan Spiška

Časové údaje
1980 - 1984

Materál
původní reliéfy. pískovec z německé Pirny, první zleva: hořický pískovec z lomu Bohanka

Umístění
Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda

Popis

Ještě před rekonstrukcí Zítkovy kolonády (1982 - 1986) byla na přelomu 70. a 80. let vypsána soutěž pro místní sochaře na dotvoření pěti reliéfů orchestřiště. Čtyři kamenné desky se zachovaly z doby stavby kolonády v letech 1871 - 1881 podle projektu pražského stavitele Josefa Zítka. Prvenství v soutěži získal karlovarský sochař Václav Lokvenc. Na díle od 1980 čtyři roky pracoval. Na základě zásahu tehdejších místních stranických orgánů byla práce pozastavena a smlouva mezi zadavatelem (Státními lázněmi v Karlových Varech) a autorem (ČFVU, podnik Dílo v Karlových Varech) vypovězena a prohlášenou za neplatnou. Jeden realizovaný reliéf byl štukatéry zakryt do podoby neopracované kamenné desky. Táhnoucí se soudní jednání nakonec autorovi sice přiřklo alespoň pozici rozpracovanosti, avšak práce na reliéfech se již nekonala.Teprve politické změny po roce 1989 umožnily Václavu Lokvencovi - po ukončení jeho primátorské funkce - dílo dokončit. Centrum prostoru Mlýnské kolonády, slavnostně odhalené 3. 5. 1997, se po sto šestnácti letech dočkalo definitivní sochařské realizace.

Autor hesla
?

Vesmír
Vesmír
Pamětní deska Jiřího Trnky v Plzni
Pamětní deska Jiřího Trnky v Plzni
Paridův soud
Paridův soud
Slunce - mozaika na ZŠ ve Valticích
Slunce - mozaika na ZŠ ve Valticích
Náhrobek rodiny Salzmanů s motivem umírajícího oráče na hřbitově v Plzni - Bolevci
Náhrobek rodiny Salzmanů s motivem umírajícího oráče na hřbitově v Plzni - Bolevci
Dekorativní kovová plastika na průčelí nádraží ČD v Chebu
Dekorativní kovová plastika na průčelí nádraží ČD v Chebu
Země (Svět)
Země (Svět)
Keramická fontána v Karlových Varech – Staré Roli
Keramická fontána v Karlových Varech – Staré Roli
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Náhrobek rodiny Boháčkovy v Turnově
Modry hrozen
Modry hrozen
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Hrobka velmistrů Řádu německých rytířů
Pamětní deska Emila Filly na jeho domě v Praze
Pamětní deska Emila Filly na jeho domě v Praze
Prodavačka karafiátů
Prodavačka karafiátů
Medailon Viléma Bukovského na Hlávkově mostu v Praze
Medailon Viléma Bukovského na Hlávkově mostu v Praze
Otevřená kniha přírody
Otevřená kniha přírody
Pomník padlých v I. světové válce v Rotavě (Rothau)
Pomník padlých v I. světové válce v Rotavě (Rothau)
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Zpívající řezník
Zpívající řezník
Památník obětem komunismu v Liberci
Památník obětem komunismu v Liberci
Keramické stěny v restauraci Sputnik v Plzni
Keramické stěny v restauraci Sputnik v Plzni
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pomník Františka Křižíka v Plzni
Pamětní deska na místě zbořené synagogy Horažďovicích
Pamětní deska na místě zbořené synagogy Horažďovicích
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Výzdoba modlitebny Církve bratrské v Jasénce u Vsetína
Pamětní deska Josefa Fanty v Praze
Pamětní deska Josefa Fanty v Praze
Kašna s chebským dudákem
Kašna s chebským dudákem
Skleněný obelisk
Skleněný obelisk
Pítko při Plánické ulici v Klatovech
Pítko při Plánické ulici v Klatovech
Matka s dítětem
Matka s dítětem
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Josefa Foerstera na Olšanských hřbitovech v Praze
Skleněná mozaika na Základní škole v Domažlicích
Skleněná mozaika na Základní škole v Domažlicích
Sochařská výzdoba průčelí bývalé Chlapecké školy v Domažlicích
Sochařská výzdoba průčelí bývalé Chlapecké školy v Domažlicích
Výzdoba obřadní síně ve Strakonicích
Výzdoba obřadní síně ve Strakonicích
Návrat legií
Návrat legií
Otevřený květ
Otevřený květ
Pamětní deska Balthasara Neumanna v Chebu
Pamětní deska Balthasara Neumanna v Chebu
Moc
Moc
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník padlých v první světové válce v Sušici
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Pomník Vladimíra Iljiče Lenina v Karlových Varech
Snídaně v trávě, Turisté
Snídaně v trávě, Turisté