Centrum pro výzkum ve veřejném prostoru při GAVU Cheb


Svatá Alžběta, svatý Mikuláš

Wilfert st. Karl

Josef Pascher

Časové údaje
1893 - 1894

Umístění
Cheb, Kostelní nám., západní průčelí kostela

Souřadnice
12.369864, 50.080650

Popis

Během druhé poloviny 19. století prošel kostel sv. Mikuláše a sv. Alžběty opakovaně rozsáhlými rekonstrukcemi a renovacemi, při nichž našla uplatnění rozsáhlá umělecká výzdoba.
V roce 1887 vznikl spolek Verein zur Restaurierung der Dekanalkirche (Spolek pro restaurování děkanského kostela), který do Chebu povolal proslulého dvorního stavitele Friedricha von Schmidt. Schmidt byl ve svém oboru přední autoritou. Sám navrhoval stavby zpravidla v neogotickém slohu a podílel se na restaurování řady významných středověkých staveb (dóm sv. Štěpána ve Vídni, kostel sv. Kateřiny v Oppenheimu, první etapa renovace Karlštejna). V Chebu provedl důkladný průzkum celé stavby, jehož výsledkem bylo nanejvýš znepokojivé konstatování, že se nachází ve velmi neutěšeném stavu a potřebuje urychlenou a důkladnou rekonstrukci. Spolek vybídl město, aby se jako patron kostela tohoto nákladného stavebního projektu ujalo s tím, že obnova bude financována ze spolkových peněz. V tomto ohledu došlo mezi městem a spolkem ke vzájemné shodě, a tak mohly být první úpravy zahájeny již v roce 1890. Plán celé rekonstrukce navrhl architekt rytíř von Schlachta, dohled nad stavební částí svěřila městská rada stavebnímu inspektorovi ing. Josefu Pascherovi. Na doporučení Josefa Mockera došlo ke kompletní demolici kleneb, při níž byly objeveny starší malby s rostlinnými motivy. Koncem roku 1893 byly stavební práce až na západní portál dokončeny a následujícího roku přistoupil spolek k restaurování interiéru.
Sochařské práce v kameni jsou dílem Ferdinanda Herglotze a Karla Wilferta st. Posledně jmenovaný vytvořil i oltářní desku a již nedochovanou chórovou přepážku v kombinaci pískovce a červeného mramoru. Jako zkušený restaurátor se podílel i na renovaci pastoforia, dodal gotizující kružby do oken na kůru a další architektonické články v tomto stylu pro jižní vstup a vestibul v západním průčelí, kde ztvárnil také patrony kostela sv. Mikuláše a sv. Alžbětu. Obě sochy evokovaly svým ztvárněním gotickou plastiku včetně tradiční ikonografie.

Literatura

§Černý-Fišer 2013§§, s.80 - 83

Autor hesla
?

Sedící žena
Sedící žena
Plastika pro budovu Chemapolu
Plastika pro budovu Chemapolu
Památník obětem komunismu v Liberci
Památník obětem komunismu v Liberci
Keramické žardiniéry v obřadní síni v Kraslicích
Keramické žardiniéry v obřadní síni v Kraslicích
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Pomník padlých v I. světové válce v Pelhřimově (Pilmersreuth)
Tři keramické plastiky na zahradě muzea v Klatovech
Tři keramické plastiky na zahradě muzea v Klatovech
Pomník Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Pomník Antonína Dvořáka v Karlových Varech
Pozdrav životu
Pozdrav životu
Keramická fontána v Karlových Varech – Staré Roli
Keramická fontána v Karlových Varech – Staré Roli
Dvě skupiny postav
Dvě skupiny postav
Rozsévač
Rozsévač
Průmysl
Průmysl
Květ vědění
Květ vědění
Pomník padlým v I. světové válce v Habartově (dříve Habersbirk)
Pomník padlým v I. světové válce v Habartově (dříve Habersbirk)
Průmysl, Spořivost, Obchod, Živnost
Průmysl, Spořivost, Obchod, Živnost
Československý státní znak
Československý státní znak
Leptaná skla v obchodním domě URAL v Sokolově
Leptaná skla v obchodním domě URAL v Sokolově
Tři kašny pro Plzeň
Tři kašny pro Plzeň
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Atlant na budově České eskomptní banky a úvěrového ústavu v Chebu
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Náhrobek Františka Všetečky na Olšanských hřbitovech v Praze
Pomník Bernharda Adlera ve Františkových Lázních
Pomník Bernharda Adlera ve Františkových Lázních
Chebská cechovní kašna
Chebská cechovní kašna
Památník národního osvobození v Plzni
Památník národního osvobození v Plzni
Textilní průmysl
Textilní průmysl
Pamětní deska Augusta Sedláčka v Rokycanech
Pamětní deska Augusta Sedláčka v Rokycanech
Život v míru
Život v míru
Park Gustava Mahlera Jihlavě
Park Gustava Mahlera Jihlavě
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Ústřední plastika pro Dům dopravy v Plzni
Vývoj lázeňství
Vývoj lázeňství
Pomník obětem fašismu v Rokycanech
Pomník obětem fašismu v Rokycanech
Památník padlým v první světové válce na vrchu Hard v Sokolově
Památník padlým v první světové válce na vrchu Hard v Sokolově
Vesmír
Vesmír
Obchod a Průmysl
Obchod a Průmysl
Dekorativní reliéf v interiéru Hotelu Imperial v Karlových Varech
Dekorativní reliéf v interiéru Hotelu Imperial v Karlových Varech
Bez názvu (Spojení)
Bez názvu (Spojení)
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Pomník Klementa Gottwalda ve Zlíně (Gottwaldově)
Rodina
Rodina
Pamětní deska Jaroslava Horejce v Praze
Pamětní deska Jaroslava Horejce v Praze
Busta Václava Talicha v Berouně
Busta Václava Talicha v Berouně
Rozkvetlý strom
Rozkvetlý strom